mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Úřední hodiny

Pondělí     12 – 17 hodin

Středa        8 – 13 hodin 


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
MUKOLIN/OD 121343/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 01.12.2020 17.12.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 120636/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 01.12.2020 17.12.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
usn.č. 3169/83/RM/2020 PROGRAM NA MATERIÁLNÍ PODPORU NEŠKOLSKÝCH ORGANIZACÍ ZABÝVAJÍCÍCH SE MIMOŠKOLNÍ ... 01.12.2020 01.03.2021 OŠKS městské granty
MUKOLIN/SU 118994/20-Hav Vyrozumění o podaném odvolání - poz.p.č. 73/34 v k.ú. Dománovice 30.11.2020 16.12.2020 územní a stavební řízení
INFORMACE o konání 16. zasedání Zastupitelstva města Kolína dne 7.12.2020 27.11.2020 08.12.2020 KU zastupitelstvo města
MUKOLIN/OD 121415/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 26.11.2020 14.12.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 121435/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 26.11.2020 14.12.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 116353/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Nádražní v ... 26.11.2020 14.12.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 26.11.2020 21.12.2020 KU výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OD 117496/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místních ... 26.11.2020 14.12.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
EAS/SKO/073/2020 Aukční vyhláška - ÚZSVM - podíl 1/6 budovy bez čp/če, rod. rekreace na st.p.č. ... 25.11.2020 15.12.2020 dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/OD 119612/20-vol Oznámení o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní ... 23.11.2020 09.12.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/SU 118551/20-nes Oznámení o zahájení územního řízení - "Soukromé části kanalizačních ... 23.11.2020 09.12.2020 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 118720/20-vanc Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Obec Nová ... 23.11.2020 09.12.2020 územní a stavební řízení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ky ... 20.11.2020 08.12.2020 OŠKS výběrové řízení - ostatní
Návrh rozpočtu města Kolín na rok 2021 20.11.2020 07.12.2020 FO rozpočet města
MUKOLIN/OD 118006/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 19.11.2020 07.12.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 119565/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 19.11.2020 07.12.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 117170/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na silnici ... 19.11.2020 07.12.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MKH/141518/2020 Oznámení o ukončení správního řízení a možnosti seznámit se s podklady ... 19.11.2020 07.12.2020 dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/OZPZ 46600/20-hak Rozhodnutí - společné povolení (veřejná vyhláška) ke stavbě díla "Vodovod ... 19.11.2020 07.12.2020 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 118569/20-hak Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení (veřejná ... 19.11.2020 07.12.2020 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OD 118217/20-vol Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulicích Ke Hřbitovu ... 18.11.2020 04.12.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/SU 118136/20-Hav Vyrozumění o podaném odvolání - pozemek p.č. 73/49 v katastrálním území ... 18.11.2020 04.12.2020 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 116781/20-noji Zahájení územního řízení - ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 - Chocenice, ... 18.11.2020 04.12.2020 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OIÚP 114352/20-sindv1 Územní plán Volárna - oznámení pořizovatele o projednávání návrhu zadání 06.11.2020 08.12.2020 OIÚP pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/OSBN 104812/20-jir Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 21.10.2020 28.01.2021 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
Omezení činnosti městského úřadu v Kolíně - úprava úředních hodin (aktualizace) 09.10.2020 12.12.2020 KU ostatní
MUKOLIN/OZPZ 107205/20-gr SDĚLENÍ ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY, ŽE NASTALY PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ ODCHYLNÉHO ... 08.10.2020 01.04.2021 OŽPZ ochrana přírody
MUKOLIN/KU 63727/20-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU (České přístavy, a.s.) - PLAVIDLO 30.09.2020 31.12.2020 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/OSBN 71669/20-jir ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č.p. ... 15.07.2020 01.02.2021 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OZPZ 36956/20-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 17110/2020-MZE-16212 09.04.2020 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OSMM 123909/19-dra O Z N Á M E N Í o úpravě ceny stočného od 01.01.2020 17.12.2019 04.01.2021 OSMM vodní hospodářství
MUKOLIN/OSMM 123948/19-dra O Z N Á M E N Í o úpravě ceny vodného od 01.01.2020 17.12.2019 04.01.2021 OSMM vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 122430/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 63920/2019-MZE-16212 12.12.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 77094/19-posp Upozornění – obecná prevence 09.08.2019 04.01.2021 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 34393/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j. 18918/2019-MZE-16212 - odchylná ... 09.04.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
Internetový odkaz na úřední desku Vodohospodářského sdružení Kolín - "Hospodaření" ... 15.02.2018 -nezadáno- vodní hospodářství
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) aktualizace ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů