mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
219EX 00234/18-173 Ex. úřad Kolín (Mgr. Effenberger) - dažební vyhláška - rodinný dům č.p. ... 22.03.2019 16.04.2019 dražba domu - dražební vyhláška
MUKOLIN/ORR 25707/19-kra Územní plán Kbel – oznámení pořizovatele o konání opakovaného veřejného ... 22.03.2019 03.05.2019 ORR pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/ORR 29216/19-stav ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout ze svého vlastnictví pozemek parc. č. 667/4 ... 22.03.2019 08.04.2019 ORR pronájem pozemku (záměr)
MUKOLIN/SU 28540/19-Dur Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Město ... 22.03.2019 08.04.2019 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OD 28023/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Hnykova v k. ú. ... 22.03.2019 08.04.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 29093/19-car STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - dočasný zákaz ... 22.03.2019 08.04.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 28099/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Bezručova v k. ... 22.03.2019 08.04.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 28176/19-car STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - dočasný zákaz ... 22.03.2019 08.04.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/SU 642/19-Dur Územní rozhodnutí - GasNet, s.r.o., IČO 27295567 - REKO MS Kolín – Masarykova ... 21.03.2019 08.04.2019 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OD 27376/19-car STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - dočasný zákaz ... 20.03.2019 05.04.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 22507/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 20.03.2019 05.04.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 27358/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu - na místní komunikaci ul. Karlovo nám. ... 20.03.2019 05.04.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 11359/19-vol Zahájení stavebního řízení - Rekonstrukce obslužné komunikace v ulici Pod ... 20.03.2019 05.04.2019 OD pozemní komunikace - stavební řízení
MUKOLIN/OZPZ 25002/19-Pá Oznámení termínu k předložení připomínek a požadavků k zpracování plánu ... 19.03.2019 23.04.2019 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OD 19533/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 19.03.2019 04.04.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/SU 26017/19-pes Výzva k vyjádření účastníků řízení - Středočeský kraj, IČO 708 91 ... 18.03.2019 03.04.2019 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 9850/19-zak Stavební povolení - Státní pozemkový úřad, IČO 01312774 - Nebovidy, Dolany ... 18.03.2019 03.04.2019 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OD 26704/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Komenského, ul. ... 18.03.2019 03.04.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OZPZ 26282/19-ben Opatření obecné povahy – Stanovení záplavového území a aktivní zóny ... 18.03.2019 03.04.2019 OŽPZ vodní hospodářství
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE PAŠINKA 17.03.2019 02.04.2019 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/ORR 25730/19-vokr ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví část pozemku parc. č. 637/11 ... 15.03.2019 01.04.2019 ORR prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OD 21764/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 14.03.2019 01.04.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
033543/2019/KUSK-3-DOP/Nech Krajský úřad Středočeského kraje - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU ... 14.03.2019 01.04.2019 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/SU 24783/19-Dur Zah. SŘ - Město Kolín, IČO 00235440 - úprava komunikací ul. Táboristká, ... 13.03.2019 29.03.2019 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OD 23323/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 12.03.2019 28.03.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 11.03.2019 01.04.2019 KU výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/KU 24200/19-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - JÍZDNÍ KOLO 08.03.2019 25.03.2019 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 24173/19-har ZÁZNAM O NÁLEZU - MOBILNÍ TELEFON 08.03.2019 25.03.2019 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/OD 14869/19-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulici Táboritské ... 08.03.2019 25.03.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 17703/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 08.03.2019 25.03.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
111 EX 3606/12-44 Ex. úřad Svitavy (JUDr. Olma) - dražební vyhláška - rodinný dům č.p. 120 ... 06.03.2019 09.05.2019 dražba domu - dražební vyhláška
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice ... 28.02.2019 29.03.2019 OSBN výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/ORR 4016/19-spi O Z N Á M E N Í o termínech provádění blokového čištění na území města Kolína 18.02.2019 29.11.2019 ORR ostatní
KRPS-193723-28/TČ-2018-010411 Policie ČR, obv. odd. Kolín - Vyhlášení popisu věci 28.01.2019 31.07.2019 dokumenty jiných správních orgánů
018XX0020119 Oznámení - VODOS Kolín - úprava ceny vodného Kolín 21.12.2018 31.12.2019 vodní hospodářství
MUKOLIN/ORR 117356/18-kok O Z N Á M E N Í o úpravě ceny stočného od 01.01.2019 12.12.2018 31.12.2019 ORR vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 102480/18-gr SDĚLENÍ ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY, ŽE NASTALY PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ ODCHYLNÉHO ... 29.10.2018 01.04.2019 OŽPZ ochrana přírody
Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu 19.10.2018 21.10.2019 FO zastupitelstvo města
Oznámení o zveřejnění rozpočtu města na rok 2018 19.10.2018 21.10.2019 FO rozpočet města
MUKOLIN/OSBN 54174/18-rie Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě ... 13.06.2018 -nezadáno- OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
Internetový odkaz na úřední desku Vodohospodářského sdružení Kolín - "Hospodaření" ... 15.02.2018 -nezadáno- vodní hospodářství
MUKOLIN/ORR 72802/17-kle Plán odpadového hospodářství města Kolín 19.07.2017 -nezadáno- ORR ostatní
MUKOLIN/OSBN 51010/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 18.05.2017 -nezadáno- OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 84 000,- Kč pro Sbor dobrovolných ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 84 000,- Kč pro Sbor dobrovolných ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 75 000,- Kč pro SH ČMS ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 59 941,- Kč pro Akademii ... 09.05.2016 09.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč pro Klub pro ... 09.05.2016 09.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 61 566,- Kč pro Taneční ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Junák ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč pro Evropské ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Militaris, ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 59 223,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 74 713,- Kč pro Klub vodních ... 27.04.2016 29.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 73 101,- Kč pro Aeroklub ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 154 435,- Kč pro TJ AGRO ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 102 087,- Kč pro TAEHAN ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 124 161,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 79 692,- Kč pro Klub rekreačního ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Židovskou ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 80 912,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 223 610,- Kč pro Sportovní ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 172 471,- Kč pro Tenisový ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 77 955,- Kč k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 126 020,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 55 080,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 39 807,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 26 512,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 90 000,- Kč pro Mgr. Dalibora ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč pro Z&S APACHE ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 94 845,- Kč pro TJ Sokol ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 67 732,- Kč pro Stáj Václav ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 187 775,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 117 808,- Kč pro Dance ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 59 859,- Kč pro Ju-Jutsu ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 385 291,- Kč k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 108 481,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč pro fotbalový ... 07.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč pro Farní ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 50 000,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 120 000,- Kč pro SKUPINU ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč pro O.S. Barry ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 16 054 537,14 Kč pro Správu ... 30.03.2016 01.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 6 509 000,- Kč pro Správu ... 30.03.2016 01.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů