mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
Obecně závazná vyhláška č. 7/2015 o školských obvodech základních škol ... 24.09.2015 12.10.2015 právní předpisy města
Oznámení odobru dotací a vřejných zakázek - Přihlášení do zadávacích ... 17.09.2015 12.10.2015 ostatní
15 SŔ 2/2015 Úřad městské části Praha 15, odbor sociální péče - Oznámení o možnosti ... 25.09.2015 12.10.2015 dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/OSKS 78809/15-novv Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky- „Přístavba osobního ... 29.09.2015 15.10.2015 zadávací řízení na zakázky města
MUKOLIN/OZPZ 78454/15-Ch Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí ... 29.09.2015 15.10.2015 dokumenty EIA, SEA, IPPC
MUKOLIN/SU 78913/15-Hav Opravné rozhodnutí - rozšíření výrobního areálu ve Velimi – Ball Aerocan ... 30.09.2015 16.10.2015 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 79097/15-Hav Oznámení o zahájení řízení - demolice stávajících objektů v areálu „Stará ... 30.09.2015 16.10.2015 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 42797/15-sie ÚzR - Město Kolín, IČ 00235440 - modernizace autobusového nádraží v ul. ... 02.10.2015 19.10.2015 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OZPZ 61929/15-stan Povolení změny stavby před jejím dokončením „Kanalizace v Týnci nad Labem ... 02.10.2015 19.10.2015 vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 61922/15-stan Povolení změny stavby před jejím dokončením „Kanalizace v Týnci nad Labem ... 02.10.2015 19.10.2015 vodní hospodářství
Obecně závazná vyhláška č. 6/2015 k zabezpečení místních záležitostí ... 02.10.2015 19.10.2015 právní předpisy města
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 02.10.2015 20.10.2015 výběrové řízení na pracovní místo
MUCB 27047/2015 Město Český Brod - Výběrové řízení na obsazení pozice sociálního pracovníka ... 05.10.2015 20.10.2015 výběrové řízení na pracovní místo
MUCB 27045/2015 Město Český Brod - Výběrové řízení na obsazení pozice sociálního pracovníka ... 05.10.2015 20.10.2015 výběrové řízení na pracovní místo
Dražební vyhláška Top Credit a.s. - p.p.č. 2810/14,k.ú. Kolín 27.08.2015 21.10.2015 dražba
MUKOLIN/OZPZ 55372/15-Mu Vodoprávní povolení dle § 15 zák. č. 254/2001 Sb. ke stavbě „Vodovodní ... 05.10.2015 21.10.2015 vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 81890/15-Ch Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce „Národní plán povodí ... 07.10.2015 23.10.2015 dokumenty EIA, SEA, IPPC
MUKOLIN/SU 60287/15-sie ÚzR a SP - K2 invest s.r.o., IČ 26008921, Chrudim - Kolín III, ul. Václavská ... 06.10.2015 23.10.2015 územní a stavební řízení
MUKOLIN/ORR 81923/15-stav Záměr města Kolína - prodat pozemek ze svého vlastnictví, parc. č. st. 4085/9 ... 08.10.2015 26.10.2015 prodej pozemku (záměr)
133243/2015/KUSK KUSK - Rozhodnutí ve věci odvolání proti rozhodnutí MÚ Kolín, odboru výstavby ... 08.10.2015 26.10.2015 dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/ORR 82501/15-stav Záměr města Kolína prodat ze svého vlastnictví část pozemku parc. č. 2515/8 ... 09.10.2015 26.10.2015 prodej pozemku (záměr)
125226/2015/KUSK Krajský úřad Středočeského kraje - Vyhlášení výběrového řízení na ... 15.09.2015 27.10.2015 výběrové řízení - ostatní
Usn. RM č. 16/457/2015 Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci v sociální ... 14.04.2015 02.11.2015 ostatní
081 EX 28118/10-356 Ex. úřad Praha-východ (JUDr. Smékal) - dražební vyhláška - bytová jednotka ... 30.09.2015 06.11.2015 dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/ORR 79701/15-chla Územní plán Velim - Oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání ... 05.10.2015 12.11.2015 pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/ORR 77325/15-ska Územní plán Dolní Chvatliny – oznámení pořizovatele o zveřejnění návrhu ... 25.09.2015 13.11.2015 pořizování územního plánu - obce
063 EX 1849/05-190/dr. Ex. úřad Praha 7 (JUDr. Plášil) - dražební vyhláška - id. 9/10 LV č. 205 ... 08.10.2015 19.11.2015 dražba
133633/2015/KUSK Krajský úřad Středočeského kraje - Výběrové řízení na uzavření smlouvy ... 08.10.2015 23.11.2015 výběrové řízení - ostatní
135044/2015/KUSK Krajský úřad Středočeského kraje - Výběrové řízení na uzavření smlouvy ... 08.10.2015 23.11.2015 výběrové řízení - ostatní
9303/15-zach Oznámení - blokové čištění na území města Kolína, v termínu 1.3.2015 ... 12.02.2015 17.12.2015 ostatní
KRPS-178928-12/TČ-2015-010411 Policie ČR, obv. odd. Kolín - Vyhlášení popisu věci 19.06.2015 21.12.2015 dokumenty jiných správních orgánů
1Tm9/2012 Okresní soud v Bruntále - Vyhlášení popisu věcí 21.07.2015 22.01.2016 dokumenty jiných správních orgánů
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FBC Kolín, IČ 26536447 25.09.2015 25.09.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SC Kolín, IČ 00406716 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Vembloud Korfbal Club Kolín 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TAEHAN - klub korejských sportů ... 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín ... 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BASKETBALL CLUB KOLÍN 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BC Kolín 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro fotbalový klub Štítarský SK, ... 05.10.2015 05.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Sendražice, IČ18622810 ... 05.10.2015 05.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Aeroklub Kolín, IČ46391215 05.10.2015 05.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TJ AGRO Kolín, IČ18620183 07.10.2015 08.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Stáj Václav Kolín, IČ 14800471 ... 06.10.2015 08.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sporotvní oddíl plavání Kolín, ... 06.10.2015 08.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů