mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
581529/2016/Sv ČR - Státní pozemkový úřad Praha - Oznámení o zamýšleném převodu pozemkův ... 22.11.2016 22.02.2017 dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/OD 9116/17-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 07.02.2017 22.02.2017 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 7445/17-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Na Pustině v ... 07.02.2017 22.02.2017 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 7444/17-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. K Dílnám v k.ú. ... 07.02.2017 22.02.2017 pozemní kumunikace - úprava provozu
099 EX 2949/15-44 Ex.úřad Praha 1 (JUDr. Luhan) - dražební vyhláška - rodinný dům č.p. 1409 ... 30.11.2016 22.02.2017 dražba domu - dražební vyhláška
MUKOLIN/ORR 9586/17-stuc ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat pozemky parc. č. 536/4 a parc. č. 536/5 v k. ú. ... 06.02.2017 22.02.2017 prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OD 130118/16-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava doprav. značení silnic ... 08.02.2017 23.02.2017 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 127300/16-vol Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici č. III/12537 ... 07.02.2017 23.02.2017 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OSCP 9732/17-rap Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rostislav Ježek, r. 1970 08.02.2017 24.02.2017 evidence obyvatel
094 EX 02786/16-087 Ex. úřad Plzeň (Mgr. Tunkl) - dražební vyhláška - podíl 1/2 bytové jednotky ... 24.01.2017 24.02.2017 dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OD 10962/17-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na silnici č. III/12540 a místních ... 09.02.2017 27.02.2017 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/SU 11626/17-Nov Opravné rozhodnutí - Obec Němčice, IČ I0001285 - výstavba a rekonstrukce chodníků ... 10.02.2017 27.02.2017 územní a stavební řízení
MUKOLIN/ORR 10952/17-stav Záměr města Kolína prodat ze svého vlastnictví spoluvlastnický podíl stavebních ... 09.02.2017 27.02.2017 prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/ORR 10966/17-stav Záměr města Kolína prodat ze svého vlastnictví pozemek parc. č. 664/13 o ... 09.02.2017 27.02.2017 prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OSBN 6216/17-krap Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 25.01.2017 27.02.2017 pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 10925/17-krap Z Á M Ě R města Kolína pronajmout reklamní plochu č. 1 v horní části jižní ... 08.02.2017 28.02.2017 pronájem ploch (reklama) (záměr)
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 10.02.2017 28.02.2017 výběrové řízení na pracovní místo
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 08.02.2017 01.03.2017 výběrové řízení na pracovní místo
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice ... 08.02.2017 01.03.2017 výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OD 11439/17-vol Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulici Zengrova při č.p. ... 13.02.2017 01.03.2017 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OZPZ 120034/16-hak Stavební povolení ke stavbě vodního díla pro Ball Aerocan CZ s.r.o. v k.ú. Velim 13.02.2017 01.03.2017 vodní hospodářství
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 13.02.2017 01.03.2017 výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/SU 6781/17-pes Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou ... 27.01.2017 01.03.2017 ostatní
MUKOLIN/OZPZ 105180/16-hak Schválení manipulačního řádu vodního díla „Rybník Pazderna“ 14.02.2017 02.03.2017 vodní hospodářství
MUKOLIN/KU 13330/17-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - MOBILNÍ TELEFON 14.02.2017 02.03.2017 ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 13337/17-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - PENĚŽNÍ HOTOVOST 14.02.2017 02.03.2017 ztráty a nálezy
7149/ENV/17 - 416/630/17 Ministerstvo ŽP - Opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup ... 15.02.2017 03.03.2017 dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/OZPZ 134146/16-stan Stavební povolení stavby „Protipovodňová ochrana obce Žiželice“ 15.02.2017 03.03.2017 vodní hospodářství
MUKOLIN/OSBN 13640/17-krap Záměr města Kolína prodat ze svého vlastnictví poz. p.č. st. 367 vč. budovy ... 15.02.2017 03.03.2017 prodej domu (záměr)
MUKOLIN/OSBN 13636/17-krap Záměr města Kolína prodat bytové jednotky z majetku města Kolína 17 bytových ... 15.02.2017 03.03.2017 prodej bytů (záměr)
PROKONZULTA a.s. - dražební vyhláška - soubor věcí nemovitých na LV č. 6192 ... 31.01.2017 03.03.2017 dražba
MUKOLIN/OD 14155/17-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 17.02.2017 03.03.2017 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/KU 13989/17-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - MOBILNÍ TELEFON 15.02.2017 03.03.2017 ztráty a nálezy
MUKOLIN/OD 11030/17-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava doprav. značení silnic ... 17.02.2017 06.03.2017 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/KU 14379/17-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - PENĚŽNÍ HOTOVOST 16.02.2017 06.03.2017 ztráty a nálezy
Výroční zpráva za rok 2016 17.02.2017 06.03.2017 ostatní
MUKOLIN/OD 7074/17-vol Zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou - „Chodník Okružní ulici“ ... 17.02.2017 07.03.2017 pozemní komunikace - stavební řízení
MUKOLIN/ORR 6768/17-spi Blokové čištění 2017 15.02.2017 09.03.2017 ostatní
131 EX 5533/14-405 Ex. úřad Liberec (Mgr. Polanský) - dražební vyhláška - rodinný dům č.p. ... 01.02.2017 16.03.2017 dražba domu - dražební vyhláška
PEC/591/2017 MÚ Pečky - veřejná vyhláška - Zpřístupnění k nahlédnutí hromadného ... 10.02.2017 23.03.2017 dokumenty jiných správních orgánů
16535/16-SSHR Správa státních hmotných rezerv - výběrové řízení - na prodej hmotných ... 29.12.2016 31.03.2017 výběrové řízení - ostatní
Nařízení města Kolína č. 1/2016 určující úseky místních komunikací ... 04.01.2017 03.04.2017 právní předpisy města
402/2016-D EURODRAŽBY.CZ - dražební vyhláška - rodinný dům č.p. 900 v Kolíně V (podíl 1/2) 15.02.2017 04.04.2017 dražba domu - dražební vyhláška
Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitele/ky příspěvkové ... 17.02.2017 21.04.2017 výběrové řízení na pracovní místo
133776/16 Změna ceny stočného na rok 2017, Kolín 29.12.2016 31.12.2017 vodní hospodářství
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FBC Kolín, IČ 26536447 25.09.2015 25.09.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SC Kolín, IČ 00406716 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Vembloud Korfbal Club Kolín 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TAEHAN - klub korejských sportů 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín ... 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BASKETBALL CLUB KOLÍN 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BC Kolín 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro fotbalový klub Štítarský SK, ... 05.10.2015 05.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Sendražice, IČ18622810 05.10.2015 05.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Aeroklub Kolín, IČ46391215 05.10.2015 05.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TJ AGRO Kolín, IČ18620183 07.10.2015 08.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Stáj Václav Kolín, IČ 14800471 06.10.2015 08.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sporotvní oddíl plavání Kolín, ... 06.10.2015 08.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Dance Club Inferno o.s., IČ22675051 ... 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro pana Karla Falbera 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Kolín, ... 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Taneční klub CrossDance, IČ22721711 ... 09.11.2015 09.11.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Klub rekreačního sportu Kolín, ... 09.11.2015 09.11.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381 23.11.2015 23.11.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467 10.12.2015 10.12.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tenisový klub PTA Kolín, IČ22878751 ... 10.12.2015 10.12.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BC Kolín, IČ27929175, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381, ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381, ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o., ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o., ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro FBC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 240 000,- Kč pro FBC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 1 300 000,- Kč pro Tělocvičnou ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 600 000,- Kč pro BASKETBALL ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč pro Handball ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 2 500 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 3 820 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 400 000,- Kč pro Z&S APACHE ... 29.02.2016 01.03.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 6 509 000,- Kč pro Správu ... 30.03.2016 01.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 16 054 537,14 Kč pro Správu ... 30.03.2016 01.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč pro fotbalový ... 07.04.2016 08.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč pro O.S. Barry ... 06.04.2016 08.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 120 000,- Kč pro SKUPINU ... 06.04.2016 08.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 50 000,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 06.04.2016 08.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč pro Farní ... 06.04.2016 08.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 385 291,- Kč k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 108 481,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 59 859,- Kč pro Ju-Jutsu ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 117 808,- Kč pro Dance ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 187 775,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 67 732,- Kč pro Stáj Václav ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 94 845,- Kč pro TJ Sokol ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč pro Z&S APACHE ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 90 000,- Kč pro Mgr. Dalibora ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 26 512,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 39 807,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 55 080,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 126 020,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 77 955,- Kč k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 172 471,- Kč pro Tenisový ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 223 610,- Kč pro Sportovní ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 80 912,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Židovskou ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 79 692,- Kč pro Klub rekreačního ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 124 161,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 102 087,- Kč pro TAEHAN ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 154 435,- Kč pro TJ AGRO ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 73 101,- Kč pro Aeroklub ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 74 713,- Kč pro Klub vodních ... 27.04.2016 29.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 59 223,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Militaris, ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč pro Evropské ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Junák ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 61 566,- Kč pro Taneční ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč pro Klub pro ... 09.05.2016 09.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 59 941,- Kč pro Akademii ... 09.05.2016 09.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 75 000,- Kč pro SH ČMS ... 09.06.2016 10.06.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 84 000,- Kč pro Sbor dobrovolných ... 09.06.2016 10.06.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 84 000,- Kč pro Sbor dobrovolných ... 09.06.2016 10.06.2019 Veřejnoprávní smlouvy
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 vodní hospodářství
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 vodní hospodářství