mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
MUKOLIN/OD 43488/17-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 11.05.2017 26.05.2017 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 43466/17-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 11.05.2017 26.05.2017 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OZPZ 44761/17-hak Stanovení změny ochranného pásma II. stupně vodního zdroje vrtů Kolín-Štítary, ... 10.05.2017 26.05.2017 vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 44580/17-stan Povolení stavby „Vodovod a kanalizace – rozšíření – k. ú. Týnec nad ... 10.05.2017 26.05.2017 vodní hospodářství
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 26.04.2017 26.05.2017 výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OD 47937/17-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Rorejcova a Duk. ... 11.05.2017 26.05.2017 pozemní kumunikace - úprava provozu
057281/2017/KUSK Krajský úřad Středočeského kraje - Závěr zjišťovacího řízení “Skladová ... 11.05.2017 29.05.2017 dokumenty jiných správních orgánů
2470024/17/2100-11460-200796 FÚ Praha 2 - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Zpřístupnění k nahlédnutí hromadného ... 28.04.2017 29.05.2017 dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/OD 47167/17-noj OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy - stanovení přechodné ... 12.05.2017 29.05.2017 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 40538/17-noj OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy - stanovení přechodné ... 12.05.2017 29.05.2017 pozemní kumunikace - úprava provozu
24D 115/2017-127 Okresní soud v Kutné Hoře (JUDr. Tremlová) - Usnesení ve věci pozůstalosti ... 19.05.2017 30.05.2017 ostatní
I N F O R M A C E o konání 18. zasedání Zastupi telstva města Kolína dne ... 19.05.2017 30.05.2017 zastupitelstvo města
MUKOLIN/OD 43479/17-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 16.05.2017 31.05.2017 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/SU 48651/17-sla Zah. ÚzŘ - Obec Jestřabí Lhota, IČ 00235415 - ČOV a splašková kanalizace 15.05.2017 31.05.2017 vodní hospodářství
MUKOLIN/ORR 30651/17-Klo VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VOZIDLA Renault, barva bílá, SPZ JII 55-47 31.03.2017 31.05.2017 autovraky
MUKOLIN/OD 37167/17-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na veřejně ... 16.05.2017 01.06.2017 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OZPZ 48694/17-Mu Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou – „Oprava ... 16.05.2017 01.06.2017 vodní hospodářství
RADA MĚSTA KOLÍNA - Záměr prodat formou veřejné soutěže o nejvhodnější ... 21.03.2017 01.06.2017 výběrové řízení - ostatní
MUKOLIN/OD 50270/17-car Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 17.05.2017 01.06.2017 pozemní kumunikace - úprava provozu
SVO/1055/2017 MÚ Svoboda nad Úpou - Veřejná vyhláška o zpřístupnění k nahlédnutí do ... 28.04.2017 01.06.2017 dokumenty jiných správních orgánů
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 16.05.2017 01.06.2017 výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OD 48156/17-noj OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy - stanovení přechodné ... 18.05.2017 02.06.2017 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 51246/17-noj OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy - stanovení přechodné ... 18.05.2017 02.06.2017 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 47160/17-noj VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy ... 18.05.2017 02.06.2017 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 36678/17-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na veřejně ... 19.05.2017 05.06.2017 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 51589/17-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Okružní v k.ú. Kolín 19.05.2017 05.06.2017 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 50505/17-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulicích Mistra ... 19.05.2017 05.06.2017 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/ORR 26983/17-zam ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O OMEZENÍ VEŘEJNÉHO PŘÍSTUPU A UMÍSTĚNÍ PEVNÉ PŘEKÁŽKY ... 19.05.2017 05.06.2017 ostatní
MUKOLIN/OD 37810/17-vol Vyrozumění o pokračování v řízení veřejnou vyhláškou - o existenci komunikace ... 18.05.2017 05.06.2017 ostatní
MUKOLIN/OD 50281/17-vol U S N E S E N Í Veřejná vyhláška o přerušení řízení do doby vyřešení ... 18.05.2017 05.06.2017 pozemní komunikace - stavební řízení
MUKOLIN/OD 39559/17-vol VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní ... 18.05.2017 05.06.2017 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 51841/17-car STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - dočasný zákaz ... 22.05.2017 06.06.2017 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 51740/17-car STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU na určených místních komunikacích v ... 22.05.2017 06.06.2017 pozemní kumunikace - úprava provozu
167 EX 8975/16-59 Ex. úřad Praha 10 (JUDr. ivanko) - dražební vyhláška - nemovitosti na LV č. ... 09.05.2017 07.06.2017 dražba
134 EX 15116/11-722 Ex. úřad Plzeň-město ( Mgr. Ing. Prošek) - dražební vyhláška - bytová ... 04.05.2017 07.06.2017 dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OSCP 53237/17-rap Oznámení o možnosti převzít písemnost - Josef Špicar, r. 1952 23.05.2017 08.06.2017 evidence obyvatel
MUKOLIN/OD 50758/17-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulicích Královská ... 23.05.2017 08.06.2017 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/ORR 53016/17-kle Záměr města Kolína pronajmout stánek na centrálním dětském hřišti v ulici ... 24.05.2017 09.06.2017 pronájem nebytových prostor (záměr)
Usn. č. 3125/94/RM/2017 Dotační program na podporu dobrovolných hasičů v územním obvodu města Kolína ... 08.03.2017 09.06.2017 ostatní
MUKOLIN/ORR 53730/17-Klo Záměr města Kolína pronajmout část pozemku parc. č. 2534/2 pod prodejním ... 24.05.2017 09.06.2017 pronájem pozemku (záměr)
Usn. RM č. 3126/94/RM/2017 Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci města Kolína ... 13.03.2017 12.06.2017 městské granty
Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce ... 22.05.2017 12.06.2017 výběrové řízení na pracovní místo
Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce ... 22.05.2017 12.06.2017 výběrové řízení na pracovní místo
043955/2017/KUSK Středočeský kraj - Zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku na LV č. ... 04.05.2017 13.06.2017 dokumenty jiných správních orgánů
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 16.05.2017 19.06.2017 výběrové řízení na pracovní místo
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 16.05.2017 19.06.2017 výběrové řízení na pracovní místo
UZSVM/SKO/4880/2017-SKOM ÚZSVM Kolín - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. SKO/026/2017 - ... 22.05.2017 21.06.2017 výběrové řízení - ostatní
080 EX 539/16 - 218 Ex. úřad Mladá Boleslav (Mgr. Slavata) - dražbní vyhláška - bytová jednotka ... 16.05.2017 22.06.2017 dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/ORR 52489/17-vac O Z N Á M E N Í - porovnání všech položek kalkulace ceny pro vodné a stočné ... 23.05.2017 23.06.2017 vodní hospodářství
KHSSC 21142/2017 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje - Pozvánka ke zkouškám znalosti ... 04.05.2017 27.06.2017 ostatní
133776/16 Změna ceny stočného na rok 2017, Kolín 29.12.2016 31.12.2017 vodní hospodářství
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FBC Kolín, IČ 26536447 25.09.2015 25.09.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SC Kolín, IČ 00406716 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Vembloud Korfbal Club Kolín 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TAEHAN - klub korejských sportů 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín ... 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BASKETBALL CLUB KOLÍN 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BC Kolín 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro fotbalový klub Štítarský SK, ... 05.10.2015 05.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Sendražice, IČ18622810 05.10.2015 05.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Aeroklub Kolín, IČ46391215 05.10.2015 05.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TJ AGRO Kolín, IČ18620183 07.10.2015 08.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Stáj Václav Kolín, IČ 14800471 06.10.2015 08.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sporotvní oddíl plavání Kolín, ... 06.10.2015 08.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Dance Club Inferno o.s., IČ22675051 ... 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro pana Karla Falbera 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Kolín, ... 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Taneční klub CrossDance, IČ22721711 ... 09.11.2015 09.11.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Klub rekreačního sportu Kolín, ... 09.11.2015 09.11.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381 23.11.2015 23.11.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467 10.12.2015 10.12.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tenisový klub PTA Kolín, IČ22878751 ... 10.12.2015 10.12.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BC Kolín, IČ27929175, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381, ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381, ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o., ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o., ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro FBC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 240 000,- Kč pro FBC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 1 300 000,- Kč pro Tělocvičnou ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 600 000,- Kč pro BASKETBALL ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč pro Handball ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 2 500 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 3 820 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 400 000,- Kč pro Z&S APACHE ... 29.02.2016 01.03.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 6 509 000,- Kč pro Správu ... 30.03.2016 01.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 16 054 537,14 Kč pro Správu ... 30.03.2016 01.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč pro fotbalový ... 07.04.2016 08.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč pro O.S. Barry ... 06.04.2016 08.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 120 000,- Kč pro SKUPINU ... 06.04.2016 08.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 50 000,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 06.04.2016 08.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč pro Farní ... 06.04.2016 08.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 385 291,- Kč k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 108 481,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 59 859,- Kč pro Ju-Jutsu ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 117 808,- Kč pro Dance ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 187 775,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 67 732,- Kč pro Stáj Václav ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 94 845,- Kč pro TJ Sokol ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč pro Z&S APACHE ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 90 000,- Kč pro Mgr. Dalibora ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 26 512,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 39 807,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 55 080,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 126 020,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 77 955,- Kč k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 172 471,- Kč pro Tenisový ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 223 610,- Kč pro Sportovní ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 80 912,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Židovskou ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 79 692,- Kč pro Klub rekreačního ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 124 161,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 102 087,- Kč pro TAEHAN ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 154 435,- Kč pro TJ AGRO ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 73 101,- Kč pro Aeroklub ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 74 713,- Kč pro Klub vodních ... 27.04.2016 29.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 59 223,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Militaris, ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč pro Evropské ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Junák ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 61 566,- Kč pro Taneční ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč pro Klub pro ... 09.05.2016 09.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 59 941,- Kč pro Akademii ... 09.05.2016 09.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 75 000,- Kč pro SH ČMS ... 09.06.2016 10.06.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 84 000,- Kč pro Sbor dobrovolných ... 09.06.2016 10.06.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 84 000,- Kč pro Sbor dobrovolných ... 09.06.2016 10.06.2019 Veřejnoprávní smlouvy
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 vodní hospodářství
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 vodní hospodářství