mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
ORR 47663/15-mal Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky na zakázku malého rozsahu ... 11.06.2015 01.07.2015 zadávací řízení na zakázky města
SVO/1568/2015 MÚ Svoboda nad Úpou - Oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí předpisného ... 25.05.2015 01.07.2015 dokumenty jiných správních orgánů
ORR 40295/15-ska Územní plán obce Červené Pečky – Oznámení pořizovatele o zahájení řízení ... 22.05.2015 02.07.2015 pořizování územního plánu - obce
OD 47218/15-vol VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci– ... 16.06.2015 03.07.2015 pozemní kumunikace - úprava provozu
SU 48905/15-pes Přerušení řízení - Hynčica, s.r.o., IČ 28927630 - stavba výrobně montážní ... 17.06.2015 03.07.2015 územní a stavební řízení
OSCP 49859/15-rap Oznámení o možnosti převzít písemnost - Martin Čech, r. 1990 17.06.2015 03.07.2015 evidence obyvatel
OZPZ 49895/15-Mu Povolení ke stavbě vodního díla „Vrbčany – kanalizace a ČOV 500 EO“ ... 18.06.2015 07.07.2015 vodní hospodářství
SVS/2015/059602-S Nařízení státní veterinární správy - ukončení opatření k prevenci a ... 18.06.2015 07.07.2015 ochrana přírody
SU 49455/15-Hav VYROZUMĚNÍ o podaném odvolání - Kolín I, ul. Kouřimská, nástavba a stavební ... 18.06.2015 07.07.2015 územní a stavební řízení
OSCP 50421/15-hup Oznámení o možnosti převzít písemnost - Tomáš Šimorka, roč. 1987 19.06.2015 07.07.2015 evidence obyvatel
OZPZ 26713/15-Mu Prodloužení lhůty pro dokončení stavby vodního díla „Kanalizace obce Ratenice ... 22.06.2015 08.07.2015 vodní hospodářství
OD 38094/15-vol O Z N Á M E N Í zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením ... 19.06.2015 08.07.2015 pozemní komunikace - stavební řízení
OSCP 50463/15-rap Oznámení o možnosti převzít písemnost - Martin Čech, roč. 1990 19.06.2015 08.07.2015 evidence obyvatel
Středočeský kraj - SOŠ a SOU stavební Kolín - Záměr pronájmu NP sportovní ... 09.06.2015 09.07.2015 pronájem nebytových prostor (záměr)
KU 51545/15-hor Oznámení o vyhlášení nálezu - PENĚŽENKA + PENĚŽNÍ HODNOTA 23.06.2015 09.07.2015 ztráty a nálezy
KU 51330/15-hor Oznámení o vyhlášení nálezu - MOBILNÍ TELEFON 23.06.2015 09.07.2015 ztráty a nálezy
ev.č. 126/15 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU PSA - pes BUMBÁC 23.06.2015 09.07.2015 nález psa
OD 50952/2015 Oznámení o uložení písemností - Uhlíř Petr (1982) 25.06.2015 10.07.2015 ostatní
070 Ex 4735/11-42 Ex.úřad Nymburk (Mgr. Pospíchal) - dražební vyhláška - bytová jednotka ... 09.06.2015 10.07.2015 dražba bytu - dražební vyhláška
OD 45825/15-vol Stavební povolení na stavbu „Rekonstrukce místních komunikací Chotutice“ ... 26.06.2015 14.07.2015 pozemní komunikace - stavební řízení
ORR 52195/15-mal Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky na zakázku malého rozsahu ... 25.06.2015 14.07.2015 zadávací řízení na zakázky města
OSBN 51629/15-mora Výzva k podání nabídky na stavební práce zakázky malého rozsahu „Obřadní ... 26.06.2015 15.07.2015 zadávací řízení na zakázky města
OZPZ 51563/15-hak Seznámení s podklady rozhodnutí - Stanovení ochranného pásma I. A II. Stupně ... 29.06.2015 15.07.2015 vodní hospodářství
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ky ... 29.06.2015 20.07.2015 výběrové řízení na pracovní místo
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 29.06.2015 20.07.2015 výběrové řízení na pracovní místo
099 EX 3935/10-169 Ex.úřad Praha 1 (JUDr. Luhan) - Vyrozumění o odročené dražbě nemovitých ... 01.06.2015 24.07.2015 dražba
099 EX 3935/10-173 Ex.úřad Praha 1 (JUDr. Luhan) - Vyrozumění o odročené dražbě nemovitých ... 01.06.2015 24.07.2015 dražba
085EX2175/14-99 Ex. úř. Praha 9 (JUDr. Suchánek) dražební vyhláška - el. dražba , p.p.č.1117, ... 05.06.2015 11.08.2015 dražba domu - dražební vyhláška
ORR 51954/15-Klo VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VRAKU - osobní vozidlo FIAT, barva modrá, bez RZ, v ul. ... 29.06.2015 31.08.2015 autovraky
ORR 88311/14-stav Oznámení zjištění opuštěných nemovitých věcí bez vlastníka v k.ú. a ... 07.10.2014 09.10.2015 ostatní
Usn. RM č. 16/457/2015 Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci v sociální ... 14.04.2015 02.11.2015 ostatní
9303/15-zach Oznámení - blokové čištění na území města Kolína, v termínu 1.3.2015 ... 12.02.2015 17.12.2015 ostatní
KRPS-178928-12/TČ-2015-010411 Policie ČR, obv. odd. Kolín - Vyhlášení popisu věci 19.06.2015 21.12.2015 dokumenty jiných správních orgánů
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů