mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
ORR 37536/15-vokr ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat pozemky - p.p.č.2219/13 a 2219/15, k.ú. Štítary ... 12.05.2015 28.05.2015 prodej pozemku (záměr)
OSCP 37743/15-hup Oznámení o možnosti převzít písemnost - Veronika Minksová, roč. 1989 12.05.2015 28.05.2015 evidence obyvatel
OSKS 37933/15-novv Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky na zakázku malého rozsahu ... 12.05.2015 28.05.2015 zadávací řízení na zakázky města
OSKS 38311/15-novv Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky na zakázku malého rozsahu ... 12.05.2015 28.05.2015 zadávací řízení na zakázky města
098 EX 03275/11-086 Ex.úřad Praha 9 (JUDr. Usnul) - dražební vyhláška - podíl 1/3 na BJ č. ... 14.04.2015 28.05.2015 dražba bytu - dražební vyhláška
KU 41053/15-kus Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky - „Nákup maintenance Veeam ... 20.05.2015 28.05.2015 zadávací řízení na zakázky města
OD 37806/15-poj Oznámení o uložení písemností - Kordač Štěpán (1987) 14.05.2015 29.05.2015 ostatní
KU 38832/15-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - BATOH + PŘÍRUČNÍ TAŠKA 14.05.2015 01.06.2015 ztráty a nálezy
KU 38851/15-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - HORSKÉ KOLO 14.05.2015 01.06.2015 ztráty a nálezy
OZPZ 37147/15-Mu Prodloužení lhůty k dokončení stavby „Kanalizace obce Ratenice – II. etapa“ ... 14.05.2015 01.06.2015 vodní hospodářství
OSCP 39005/15-rap Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jozef Červeňák (r. 1962) 14.05.2015 01.06.2015 evidence obyvatel
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 12.05.2015 01.06.2015 výběrové řízení na pracovní místo
OSCP 39697/15-hup Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jitka Klemerová, roč. 1966 15.05.2015 01.06.2015 evidence obyvatel
2388300/15 FÚ Praha 2 - VV - Oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadných předpisných ... 30.04.2015 01.06.2015 dokumenty jiných správních orgánů
OZPZ 38095/15-Ch Vyhodnocení projektu – zahájení procesu vyhodnocení změn projektu a zveřejnění ... 12.05.2015 02.06.2015 dokumenty EIA, SEA, IPPC
Dodatečné informace č. 2 k veřejné zakázce "Konsolidace IT a nové služby ... 22.05.2015 02.06.2015 zadávací řízení na zakázky města
KU 7595/2015 Dodatečná informace k veřejné zakázce "Konsolidace IT a nové služby Kolín" ... 04.05.2015 02.06.2015 zadávací řízení na zakázky města
KU 34268/15-kus VÝZVA k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky ... 27.04.2015 02.06.2015 zadávací řízení na zakázky města
ORR 39235/15-vokr ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví pozemky parc. č. 2219/12 a ... 18.05.2015 03.06.2015 prodej pozemku (záměr)
ORR 39273/15-vokr ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví části pozemku parc. č. 1901/26 ... 18.05.2015 03.06.2015 prodej pozemku (záměr)
OD 32443/15-vol Zahájení stavebního řízení - „Rekonstrukce místních komunikací Chotutice" ... 19.05.2015 04.06.2015 pozemní komunikace - stavební řízení
ev.č. 111/15 Oznámení o vyhlášení nálezu psa - pes OSKAR 19.05.2015 04.06.2015 nález psa
KHSSC 08716/2015 Krajská hygienická stanice - Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v r. 2015 30.04.2015 05.06.2015 dokumenty jiných správních orgánů
OSCP 41234/15-hup Oznámení o možnosti převzít písemnost - Kateřina Petrová, roč. 1988 21.05.2015 08.06.2015 evidence obyvatel
OD 42235/15-zru Oznámení o uložení písemností - Mareš Miroslav (nar.1975) 27.05.2015 10.06.2015 ostatní
OD 42300/15-zru Oznámení o uložení písemností - Borovička Jakub (nar. 1982) 27.05.2015 10.06.2015 ostatní
OSBN 38220/15-krap Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky na zakázku malého rozsahu ... 20.05.2015 10.06.2015 zadávací řízení na zakázky města
ORR 31307/15-chla Územní plán obce Velim – oznámení pořizovatele o zveřejnění návrhu změny ... 24.04.2015 11.06.2015 pořizování územního plánu - obce
ORR 40472/15-mal Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky na zakázku malého rozsahu ... 20.05.2015 11.06.2015 zadávací řízení na zakázky města
OSCP 43483/15-leb OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST - Roman Šimánek (1988) 27.05.2015 11.06.2015 ostatní
OD 36929/15-vol VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - o vydání stavebního povolení na stavbu „Stezka pro ... 27.05.2015 12.06.2015 pozemní komunikace - stavební řízení
ev.č. 114/15 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU PSA - pes RUDA 27.05.2015 12.06.2015 nález psa
ORR 30370/15-Klo VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VOZIDLA - Fiat Ceicento, RZ 1SC 2287, ul. Jateční, Kolín ... 17.04.2015 17.06.2015 autovraky
OZPZ 30553/15-Ch Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání ... 17.04.2015 22.06.2015 dokumenty EIA, SEA, IPPC
OZPZ 41562/15-Ch Zveřejnění informace o zahájení řízení ve věci žádosti o vydání 8. ... 21.05.2015 22.06.2015 dokumenty EIA, SEA, IPPC
OZPZ 26349/15-Ch Zveřejnění oznámení návrhu opatření obecné povahy o vydání Národního ... 03.04.2015 22.06.2015 dokumenty EIA, SEA, IPPC
SU 11696/15-sie Rozhodnutí - stavební úpravy areál společnosti ALLTUB CENTRAL EUROPE s.r.o. ... 25.05.2015 25.06.2015 územní a stavební řízení
SVO/1568/2015 MÚ Svoboda nad Úpou - Oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí předpisného ... 25.05.2015 01.07.2015 dokumenty jiných správních orgánů
ORR 40295/15-ska Územní plán obce Červené Pečky – Oznámení pořizovatele o zahájení řízení ... 22.05.2015 02.07.2015 pořizování územního plánu - obce
ORR 88311/14-stav Oznámení zjištění opuštěných nemovitých věcí bez vlastníka v k.ú. a ... 07.10.2014 09.10.2015 ostatní
Usn. RM č. 16/457/2015 Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci v sociální ... 14.04.2015 02.11.2015 ostatní
9303/15-zach Oznámení - blokové čištění na území města Kolína, v termínu 1.3.2015 ... 12.02.2015 17.12.2015 ostatní
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů