mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice ... 19.01.2015 04.02.2015 výběrové řízení na pracovní místo
OZPZ 689/15-hak Prodloužení platnosti stavebního povolení stavby „Splašková (tlaková) kanalizace ... 20.01.2015 05.02.2015 vodní hospodářství
Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce - Zajištění úklidu ... 20.01.2015 05.02.2015 zadávací řízení na zakázky města
ORR 4601/15-Mor ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat část pozemku z parc. č. 2314/13 (cca 14 m2) v katastrálním ... 21.01.2015 05.02.2015 prodej pozemku (záměr)
KU 4687/15-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - MOBILNÍ TELEFON 20.01.2015 05.02.2015 ztráty a nálezy
SU 100843/13-Dur ÚzR - VBD.cz s.r.o., IČ 28819942 - Kolín III, ul. Prokopa Velikého, stavba bytových ... 21.01.2015 06.02.2015 územní a stavební řízení
OD 4041/15-zru Oznámení o uložení písemností - Bartoš Petr, nar. 2.8.1988 22.01.2015 06.02.2015 ostatní
SU 71663/13-Dur ÚzR - A+R s.r.o., IČ 26746000 - stavba prodejny potravin PENNY Městec Králové ... 23.01.2015 09.02.2015 územní a stavební řízení
SU 94915/14-Dur ÚzR - RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567 - Kolín II, ul. Zborovská, úpravy plynovodů ... 22.01.2015 09.02.2015 územní a stavební řízení
OZPZ 97340/14-Ha Prodloužení platnosti stavebního povolení ke stavbě „Žabonosy – ČOV a ... 22.01.2015 09.02.2015 vodní hospodářství
SU 4832/15-lave Zah. ÚzŘ - Obec Polepy, IČ 00235644 - Polepy, splašková gravitační kanalizace ... 22.01.2015 09.02.2015 územní a stavební řízení
OD 6106/15-poj Oznámení o uložení písemností - Jirků Vlastimil, nar.1975 27.01.2015 11.02.2015 ostatní
SU 6288/15-Dur Zahájení řízení o změně stavby před dokončením - Burda Kolín s.r.o., ... 26.01.2015 11.02.2015 územní a stavební řízení
ev.č. 27/15, 29/15 a 30 /15 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU PSA - pes Alík, fena Špagetka a pes Arnold 27.01.2015 12.02.2015 nález psa
SU 6833/15-led Zah. řízení o změně ÚzR - Obec Velký Osek, IČ 00235873 - změna trasy vodovodního ... 28.01.2015 13.02.2015 územní a stavební řízení
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku z ubytovací kapacity ... 28.01.2015 13.02.2015 právní předpisy města
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za užívání veřejného ... 27.01.2015 13.02.2015 právní předpisy města
SU 7899/15-Hav Přerušení SŘ - Josef Vokoun - Kolín I, ul. Kouřimská, nástavba a stavební ... 30.01.2015 16.02.2015 územní a stavební řízení
ORR 6721/15-kan Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky na veřejnou zakázku malého ... 29.01.2015 16.02.2015 zadávací řízení na zakázky města
Příspěvková organizace CEROP – podnikatelský inkubátor - vyhlášení výběrového ... 29.01.2015 17.02.2015 výběrové řízení na pracovní místo
SU 3630/15-pes Souhrnná závěrečná zpráva dotačního programu „Podpora obnovy kulturních ... 19.01.2015 19.02.2015 ostatní
Oznámení o zahájení výběrového řízení k zakázce na služby s názvem ... 22.01.2015 25.02.2015 zadávací řízení na zakázky města
103 Ex 39776/13-74 Ex.úřad Přerov (JUDr. Vrána) - dražební vyhláška - bytová jednotka č. ... 08.01.2015 26.02.2015 dražba bytu - dražební vyhláška
č.j. 080EX757/11-155 Ex. úřad Mladá Boleslav (Mgr. Slavata) - Dražební vyhláška - BJ č. 818/17 ... 23.01.2015 27.02.2015 dražba bytu - dražební vyhláška
OSBN 2884/15-krap DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - bytová jednotka č. 963/2 o velikosti 3+1 v 1.NP vchodu ... 21.01.2015 02.03.2015 dražba bytu - dražební vyhláška
OSBN 2883/15-krap DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - rodinný dům s příslušenstvím č.p. 113 v Žiželicích ... 21.01.2015 02.03.2015 dražba domu - dražební vyhláška
SU 4042/15-pes Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou ... 19.01.2015 02.03.2015 ostatní
39 Nc 1701/2013-34 Okresní soud v Olomouci - Usnesení - rozhodnutí ve věci nezvěstného 21.03.2014 02.03.2015 ostatní
120 EX 15399/11-56 Ex.úřad Klatovy (JUDr. Mika) - dražební vyhláška - RD č.p. 1211 s příslušenstvím ... 04.12.2014 05.03.2015 dražba domu - dražební vyhláška
č.j. : 492434/15 FÚ Kolín, Dražební vyhláška, poz.p.č. 2676/41 zahrada, k.ú. Kolín 29.01.2015 12.03.2015 dražba
Nařízení města Kolína č. 5/2014 určující úseky místních komunikací ... 04.12.2014 01.04.2015 právní předpisy města
ORR 88311/14-stav Oznámení zjištění opuštěných nemovitých věcí bez vlastníka v k.ú. a ... 07.10.2014 09.10.2015 ostatní
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 -