mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
OSCP 100693/14-hup Oznámení o možnosti převzít písemnost - Justín Gurguľ, roč. 1957 13.11.2014 01.12.2014 evidence obyvatel
OSCP 100695/14-hup Oznámení o možnosti převzít písemnost - Zdeňka Čechová, roč. 1957 13.11.2014 01.12.2014 evidence obyvatel
OZPZ 100808/14-Ch Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení podle zák. č. 100/2001 Sb. “ ... 13.11.2014 01.12.2014 dokumenty EIA, SEA, IPPC
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 07.11.2014 01.12.2014 výběrové řízení na pracovní místo
OSKS 98499/14-jir Vyhlášení veřejné soutěže - ORGANIZÁTOR KOLÍNSKÉHO POSVÍCENÍ 2015 - ... 10.11.2014 01.12.2014 výběrové řízení - ostatní
10449/14-zach Rozpis blokového čištění ulic pro rok 2014 06.02.2014 01.12.2014 ostatní
OSBN 86913/14-krap Dražební vyhláška - bytová jednotka č. 4 o velikosti 3+1 v 2. nadzemním podlaží ... 09.10.2014 03.12.2014 dražba bytu - dražební vyhláška
OD 100521/14-poj Oznámení o uložení písemností - Machán Josef, nar.1967, Karlovo nám. 78, ... 18.11.2014 03.12.2014 ostatní
ORR 93255/14-chla Územní plán obce Choťovice - Oznámení pořizovatele o zahájení řízení ... 24.10.2014 03.12.2014 pořizování územního plánu - obce
KU 102189/14-kus Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky na zakázku malého rozsahu ... 19.11.2014 03.12.2014 zadávací řízení na zakázky města
103 Ex 07434/14-32 Ex.úřad Přerov (JUDr. Vrána) - dražební vyhláška - podíl 1/11 poz.st.č. ... 17.10.2014 04.12.2014 dražba
KU 102189/14-kus Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky na zakázku malého rozsahu ... 25.11.2014 04.12.2014 zadávací řízení na zakázky města
SU 101812/14-Dur Zah. ÚzŘ - RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Ústí nad Labem - Kolín II, ul. ... 19.11.2014 05.12.2014 územní a stavební řízení
132 EX 1776/10-68 Ex.úřad Praha 2 (JUDr. Fendrych) - dražební vyhláška - pozemky na LV č. ... 08.10.2014 05.12.2014 dražba
SU 71488/14-Dur ÚzR a SP - Město Kolín, IČ 00235440 - Kolín II, rozšíření a stavební úpravy ... 21.11.2014 08.12.2014 územní a stavební řízení
OZPZ 83225/14-Ha Povolení ke změně stavby před jejím dokončením - „Technická infrastruktura ... 21.11.2014 08.12.2014 vodní hospodářství
OZPZ 75874/14-hak Povolení změny stavby před jejím dokončením „Konárovice, Jelen – kanalizace ... 20.11.2014 08.12.2014 vodní hospodářství
167 EX 13121/14-25 (dříve 033 EX) Ex.úřad Praha 10 (JUDr. Ivanko) - Vyrozumění o provedení exekuce a právní ... 20.11.2014 08.12.2014 ostatní
ORR 103181/14-fol Výzva více zájemcům k podání nabídky na zakázku „Zpracování lesních ... 24.11.2014 09.12.2014 zadávací řízení na zakázky města
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo bezpečnostního ... 21.11.2014 09.12.2014 výběrové řízení na pracovní místo
I N F O R M A C E o konání I. zasedání Zastupitelstva města Kolína dne 08.12.2014 ... 28.11.2014 09.12.2014 zastupitelstvo města
OZPZ 81331/14-Mu Vodoprávní povolení ke stavbě „Rekonstrukce jednotné kanalizační stoky ... 24.11.2014 10.12.2014 vodní hospodářství
KU 103810/14-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - PNEUMATIKY 24.11.2014 10.12.2014 ztráty a nálezy
OZPZ 103286/14-Ch Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení podle zák. č. 100/2001 Sb. k ... 25.11.2014 11.12.2014 dokumenty EIA, SEA, IPPC
ev.č. 171/14 Oznámení o vyhlášení nálezu psa - fena Andulka 25.11.2014 11.12.2014 nález psa
OSBN 104605/14-van Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 25.11.2014 12.12.2014 pronájem nebytových prostor (záměr)
OSBN 104591/14-van Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání ve 3. nadzemním ... 25.11.2014 12.12.2014 pronájem nebytových prostor (záměr)
OSBN 104640/14-van Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání ve 3. nadzemním ... 25.11.2014 12.12.2014 pronájem nebytových prostor (záměr)
OSCP 104508/14-rap Oznámení o možnosti převzít písemnost - Lucie Zemanová, r. 1981 26.11.2014 15.12.2014 evidence obyvatel
ORR 98937/14-Mor ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat části pozemků z parc. č. 341/60 a z parc. č. ... 27.11.2014 15.12.2014 prodej pozemku (záměr)
ORR 104881/14-stav Záměr města Kolína prodat ze svého vlastnictví část pozemku parc. č. 2634/21a ... 28.11.2014 15.12.2014 prodej pozemku (záměr)
OD 97915/14-vol Zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu „Výstavba ... 28.11.2014 16.12.2014 pozemní komunikace - stavební řízení
KRPJ-41998-158/TČ-2014-161671 Policie ČR Havlíčkův Brod - vyhlášení popisu věci 17.06.2014 18.12.2014 dokumenty jiných správních orgánů
195 EX 1063/07-75 Ex.úřad Pardubice (Mgr. Voborník) - dražební vyhláška - podíl 1/2 poz.p.č.st. ... 13.11.2014 18.12.2014 dražba
ORR 105300/14-zach Prodloužení termínu blokového čištění 27.11.2014 19.12.2014 ostatní
Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu? 08.10.2014 31.12.2014 ostatní
158451/2014/KUSK KUSK - Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených ... 20.11.2014 09.01.2015 výběrové řízení - ostatní
159408/2014/KUSK KUSK - Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených ... 25.11.2014 12.01.2015 výběrové řízení - ostatní
KRPS-111675-33/TČ-2014-010411 Policie ČR, obv. odd. Kolín - Vyhlášení popisu věci 14.07.2014 14.01.2015 dokumenty jiných správních orgánů
ORR 104582/14-ska Územní plán obce Červené Pečky – oznámení pořizovatele o zveřejnění ... 28.11.2014 16.01.2015 pořizování územního plánu - obce
39 Nc 1701/2013-34 Okresní soud v Olomouci - Usnesení - rozhodnutí ve věci nezvěstného 21.03.2014 02.03.2015 ostatní
ORR 88311/14-stav Oznámení zjištění opuštěných nemovitých věcí bez vlastníka v k.ú. a ... 07.10.2014 09.10.2015 ostatní
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 -