mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 05.12.2014 23.12.2014 výběrové řízení na pracovní místo
SU 107624/14-Dur Seznámení s podklady řízení před vydáním rozhodnutí - VBD.cz s.r.o., IČ ... 08.12.2014 29.12.2014 územní a stavební řízení
KU 107954/14-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - PENĚŽENKA 08.12.2014 29.12.2014 ztráty a nálezy
KU 107969/14-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - JÍZDNÍ KOLO 08.12.2014 29.12.2014 ztráty a nálezy
ORR 107776/14-vokr Záměr města Kolína směnit část pozemku parc. č. 2311/23 v kat. území Štítary ... 08.12.2014 29.12.2014 směna pozemku (záměr)
SU 108420/14-jak Zah.ÚzŘ - Město Kolín, IČ 00235440 - Štítary u Kolína, stavba místní komunikace ... 10.12.2014 29.12.2014 územní a stavební řízení
OZPZ 83755/14-stan Stavební povolení staveb „Prodloužení vodovodního řadu B7 a splaškové ... 12.12.2014 29.12.2014 vodní hospodářství
KU 109492/14-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - KLÍČ OD AUTOMOBILU 12.12.2014 29.12.2014 ztráty a nálezy
Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu? 08.10.2014 31.12.2014 ostatní
OZPZ 109405/14-Ha Prodloužení platnosti stavebního povolení ke stavbě „Žabonosy – ČOV a ... 17.12.2014 02.01.2015 vodní hospodářství
ORR 110536/14-stav Záměr města Kolína prodat ze svého vlastnictví spoluvlastnické podíly stavebních ... 18.12.2014 05.01.2015 prodej pozemku (záměr)
ev.č. 196/14 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU PSA - pes Fešák 18.12.2014 05.01.2015 nález psa
OZPZ 72419/14-Mu Vodoprávní povolení ke stavbě „Oprava Fügnerovy ulice poškozené po povodni ... 18.12.2014 05.01.2015 vodní hospodářství
ORR 111099/14-stav Oznámení o uložení písemnosti - Alena Vlková, nar. 1958, Karlovo náměstí ... 18.12.2014 05.01.2015 ostatní
151173/2014/KUSK Krajský úřad Středočeského kraje - Zrušení a vrácení k novému projenání ... 19.12.2014 05.01.2015 dokumenty jiných správních orgánů
Záměr pronájmu prostoru k podnikání v č.p. 110, ul. Husova, Kolín I 17.12.2014 06.01.2015 pronájem nebytových prostor (záměr)
Záměr pronájmu prostoru k podnikání v č.p. 9B, ul. Kouřimská, Kolín I 17.12.2014 06.01.2015 pronájem nebytových prostor (záměr)
ORR 108607/14-ska Veřejná vyhláška – oznámení zastupitelstva města - změna č. 3 územního ... 11.12.2014 06.01.2015 pořizování územního plánu - Kolín
OD 103015/14-vol Stavební povolení na stavbu „Žiželice - oprava komunikace, chodníku a vjezdů ... 19.12.2014 06.01.2015 pozemní komunikace - stavební řízení
SU 107566/14-Hav Zah. ÚzŘ - LUMA spol. s r.o., IČ 63669706, Praha 10 - Nákupní centrum Stará ... 08.12.2014 08.01.2015 územní a stavební řízení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení 2 pracovních míst ... 19.12.2014 08.01.2015 výběrové řízení na pracovní místo
158451/2014/KUSK KUSK - Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených ... 20.11.2014 09.01.2015 výběrové řízení - ostatní
OMP 110622/14-mala Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky na zakázku malého rozsahu ... 16.12.2014 12.01.2015 zadávací řízení na zakázky města
159408/2014/KUSK KUSK - Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených ... 25.11.2014 12.01.2015 výběrové řízení - ostatní
OSKS 111834/14-jir Výběrové řízení na organizátora kolínského Posvícení 22.12.2014 13.01.2015 zadávací řízení na zakázky města
KRPS-111675-33/TČ-2014-010411 Policie ČR, obv. odd. Kolín - Vyhlášení popisu věci 14.07.2014 14.01.2015 dokumenty jiných správních orgánů
ORR 104582/14-ska Územní plán obce Červené Pečky – oznámení pořizovatele o zveřejnění ... 28.11.2014 16.01.2015 pořizování územního plánu - obce
ORR 107532/14-chla Územní plán obce Lošany - Oznámení pořizovatele o zahájení řízení a ... 12.12.2014 21.01.2015 pořizování územního plánu - obce
070 Ex 3149/14-27 Ex.úřad Nymburk (Mgr. Pospíchal) - dražební vyhláška - bytová jednotka č. ... 18.12.2014 30.01.2015 dražba bytu - dražební vyhláška
39 Nc 1701/2013-34 Okresní soud v Olomouci - Usnesení - rozhodnutí ve věci nezvěstného 21.03.2014 02.03.2015 ostatní
120 EX 15399/11-56 Ex.úřad Klatovy (JUDr. Mika) - dražební vyhláška - RD č.p. 1211 s příslušenstvím ... 04.12.2014 05.03.2015 dražba domu - dražební vyhláška
Nařízení města Kolína č. 5/2014 určující úseky místních komunikací ... 04.12.2014 01.04.2015 právní předpisy města
ORR 88311/14-stav Oznámení zjištění opuštěných nemovitých věcí bez vlastníka v k.ú. a ... 07.10.2014 09.10.2015 ostatní
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 -