mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
MUKOLIN/OSCP 75364/16-hup Oznámení o možnosti převzít písemnost - Kateřina Horáková, roč. 1981 12.07.2016 28.07.2016 evidence obyvatel
MUKOLIN/SU 75120/16-Dur Usnesení o přerušení řízení na stavbu bytových domů „Slunné terasy“ ... 12.07.2016 28.07.2016 územní a stavební řízení
018 EX 04403/14-054 Ex. úřad Prostějov (Mgr. Černošková) - dražební vyhláška - č.p. 291 na ... 24.06.2016 28.07.2016 dražba domu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OD 76127/16-car OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - stanovení přechodné úpravy provozu ul. Rorejcova ... 12.07.2016 28.07.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 76062/16-car VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ... 12.07.2016 28.07.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 56677/16-vol VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ... 13.07.2016 29.07.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OZPZ 11846/16-hak Rozhodnutí (Veřejná vyhláška) – Povolení k nakládání s povrchovými vodami ... 13.07.2016 29.07.2016 vodní hospodářství
MUKOLIN/OD 64621/16-noj OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU- stanovení přechodné úpravy provozu silnic ... 13.07.2016 29.07.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 73273/16-noj OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU- stanovení přechodné úpravy provozu silnic ... 13.07.2016 29.07.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 69782/16-noj OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - stanovení přechodné úpravy provozu ul. U ... 13.07.2016 29.07.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 53635/16-vol OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní ... 13.07.2016 29.07.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
Záměr prodat formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku motorové vozidlo ... 17.05.2016 01.08.2016 ostatní
MUKOLIN/OZPZ 38335/16-hak Rozhodnutí (Veřejná vyhláška) – Povolení stavby „Protierozní mez č. ... 15.07.2016 01.08.2016 vodní hospodářství
MUKOLIN/ORR 76704/16-stav Záměr města Kolína prodat ze svého vlastnictví část pozemku parc. č. 2910/2 ... 14.07.2016 01.08.2016 prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OSBN 76632/16 -sche Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě ... 13.07.2016 01.08.2016 pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OD 77276/16-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 18.07.2016 02.08.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OZPZ 77127/16-hak Povolení změny stavby před dokončením „Splašková kanalizace – Hluboký ... 19.07.2016 04.08.2016 vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 78193/16-hak Povolení stavby „Odvedení balastních vod do vodoteče k Cihelskému rybníku ... 19.07.2016 04.08.2016 vodní hospodářství
MUKOLIN/OD 78626/16-car VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ... 19.07.2016 04.08.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 78625/16-car OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - stanovení přechodné úpravy provozu ul. Smetanova ... 19.07.2016 04.08.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 79075/16-vol Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici č. II/125 ... 20.07.2016 05.08.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 78687/16-vol Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulicích Fügnerova a ... 20.07.2016 05.08.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OSCP 79976/16-hup Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rudolf Flos, roč. 1987 20.07.2016 05.08.2016 evidence obyvatel
PROKONZULTA a.s. - dražební vyhláška - nemovitosti na LV č. 7087 v k.ú. Kolín 01.06.2016 05.08.2016 dražba
MUKOLIN/OD 80177/16-car Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 21.07.2016 08.08.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/SU 78512/16-skr Zah. ÚzŘ - ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035 - Kolín, K Vinici, kNN – SO ... 22.07.2016 08.08.2016 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OD 78272/16-no Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodá úprava dopravního značení ... 22.07.2016 08.08.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 75487/16-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodá úprava dopravního značení ... 22.07.2016 08.08.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 75475/16-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodá úprava dopravního značení ... 22.07.2016 08.08.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/SU 62226/16-skr ÚzR a SP - Město Kolín, IČ 00235440 - Kolín – cyklostezka Třídvorská (stavba ... 25.07.2016 10.08.2016 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OZPZ 77508/16-jed Oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou - vyloučení vstupu do ... 25.07.2016 10.08.2016 lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 81120/16-jed Oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou – zákaz vstupu do části ... 25.07.2016 10.08.2016 lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OD 71064/16-vol VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ... 26.07.2016 11.08.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/ORR 63030/16-ska Územní plán Tři Dvory – oznámení pořizovatele o zveřejnění návrhu 17.06.2016 12.08.2016 pořizování územního plánu - obce
89267/2016/KUSK Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení podle zák. č. 100/2001 Sb. k ... 27.07.2016 15.08.2016 dokumenty EIA, SEA, IPPC
030 EX 7627/12-127 Ex. úřad Brno-město (Mgr. Homola) - dražební vyhláška - stavba bez č.p. ... 15.06.2016 19.08.2016 dražba
085 EX 5103/14-120 Ex. úřad Praha 9 (JUDr. Suchánek) - dražební vyhláška - bytová jednotka ... 15.06.2016 23.08.2016 dražba bytu - dražební vyhláška
183 EX 2379/15-111 Ex. úřad Praha 10 (Mgr. Havlová) - dražební vyhláška - bytová jednotka č. ... 25.07.2016 24.08.2016 dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OSBN 76491/16-sch Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě ... 13.07.2016 01.09.2016 pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 76494/16-sch Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě ... 13.07.2016 01.09.2016 pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 76496/16-sch Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě ... 13.07.2016 01.09.2016 pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 76509/16-sch Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě ... 13.07.2016 01.09.2016 pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 76551/16-sch Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě ... 13.07.2016 01.09.2016 pronájem nebytových prostor (záměr)
Záměr pronajmout tělocvičnu Střední školy obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 04.07.2016 03.09.2016 pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 55435/16-krap Město Kolín - dražební vyhláška - bytová jednotka č. 793/4, ul. V Břízách, ... 07.06.2016 05.09.2016 dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OSBN 55445/16-krap Město Kolín - dražební vyhláška - bytová jednotka č. 1198/2, ul. Mlýnská, ... 07.06.2016 05.09.2016 dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OSBN 55428/16-krap Město Kolín - dražební vyhláška - rodinný dům č. p. 113 s příslušenstvím ... 07.06.2016 05.09.2016 dražba domu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OSBN 73187/16-krap Dražební vyhláška - bytová jednotka č. 692/5 v ul. Bachmačská, Kolín II 21.07.2016 07.09.2016 dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OSBN 73156/16-krap Dražební vyhláška - bytová jednotka č. 103/11 v ul. Sokolská, Kolín II 21.07.2016 07.09.2016 dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/ORR 11382/16-spi Blokové čištění 2016 15.02.2016 16.12.2016 ostatní
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FBC Kolín, IČ 26536447 25.09.2015 25.09.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SC Kolín, IČ 00406716 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Vembloud Korfbal Club Kolín 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TAEHAN - klub korejských sportů 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín ... 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BASKETBALL CLUB KOLÍN 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BC Kolín 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro fotbalový klub Štítarský SK, ... 05.10.2015 05.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Sendražice, IČ18622810 05.10.2015 05.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Aeroklub Kolín, IČ46391215 05.10.2015 05.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TJ AGRO Kolín, IČ18620183 07.10.2015 08.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Stáj Václav Kolín, IČ 14800471 06.10.2015 08.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sporotvní oddíl plavání Kolín, ... 06.10.2015 08.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Dance Club Inferno o.s., IČ22675051 ... 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro pana Karla Falbera 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Kolín, ... 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Taneční klub CrossDance, IČ22721711 ... 09.11.2015 09.11.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Klub rekreačního sportu Kolín, ... 09.11.2015 09.11.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381 23.11.2015 23.11.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467 10.12.2015 10.12.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tenisový klub PTA Kolín, IČ22878751 ... 10.12.2015 10.12.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BC Kolín, IČ27929175, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381, ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381, ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o., ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o., ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro FBC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 240 000,- Kč pro FBC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 1 300 000,- Kč pro Tělocvičnou ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 600 000,- Kč pro BASKETBALL ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč pro Handball ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 2 500 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 3 820 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 400 000,- Kč pro Z&S APACHE ... 29.02.2016 01.03.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 6 509 000,- Kč pro Správu ... 30.03.2016 01.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 16 054 537,14 Kč pro Správu ... 30.03.2016 01.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč pro fotbalový ... 07.04.2016 08.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč pro O.S. Barry ... 06.04.2016 08.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 120 000,- Kč pro SKUPINU ... 06.04.2016 08.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 50 000,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 06.04.2016 08.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč pro Farní ... 06.04.2016 08.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 385 291,- Kč k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 108 481,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 59 859,- Kč pro Ju-Jutsu ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 117 808,- Kč pro Dance ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 187 775,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 67 732,- Kč pro Stáj Václav ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 94 845,- Kč pro TJ Sokol ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč pro Z&S APACHE ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 90 000,- Kč pro Mgr. Dalibora ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 26 512,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 39 807,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 55 080,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 126 020,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 77 955,- Kč k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 172 471,- Kč pro Tenisový ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 223 610,- Kč pro Sportovní ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 80 912,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Židovskou ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 79 692,- Kč pro Klub rekreačního ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 124 161,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 102 087,- Kč pro TAEHAN ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 154 435,- Kč pro TJ AGRO ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 73 101,- Kč pro Aeroklub ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 74 713,- Kč pro Klub vodních ... 27.04.2016 29.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 59 223,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Militaris, ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč pro Evropské ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Junák ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 61 566,- Kč pro Taneční ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč pro Klub pro ... 09.05.2016 09.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 59 941,- Kč pro Akademii ... 09.05.2016 09.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 75 000,- Kč pro SH ČMS ... 09.06.2016 10.06.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 84 000,- Kč pro Sbor dobrovolných ... 09.06.2016 10.06.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 84 000,- Kč pro Sbor dobrovolných ... 09.06.2016 10.06.2019 Veřejnoprávní smlouvy
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 vodní hospodářství
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 vodní hospodářství