mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
MUKOLIN/OZPZ 10997/16-hak Prodloužení platnosti stavebního povolení - „Vodovodní síť včetně vyřešení ... 20.04.2016 06.05.2016 vodní hospodářství
MUKOLIN/OD 29959/16-vol OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Stanovení místní úpravy provozu na pozemní ... 20.04.2016 06.05.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 40118/16-vol OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Stanovení místní úpravy provozu na pozemní ... 20.04.2016 06.05.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 34161/16-noj OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - stanovení přechodné úpravy provozu v obci ... 20.04.2016 06.05.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 41477/16-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Pražská, ul. ... 22.04.2016 09.05.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 41923/16-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Pražská, ul. ... 22.04.2016 09.05.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/KU 42184/16-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - PENĚŽNÍ HOTOVOST 22.04.2016 09.05.2016 ztráty a nálezy
MUKOLIN/ORR 41111/16-stav Záměr města Kolína prodat ze svého vlastnictví spoluvlastnický podíl stavebních ... 21.04.2016 09.05.2016 prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/SU 40795/16-Hav Opravné rozhodnutí - Ball Aerocan CZ s.r.o., IČ 26424444 - rozšíření výrobního ... 21.04.2016 09.05.2016 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OD 29960/16-vol VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ... 21.04.2016 09.05.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 10412/16-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 25.04.2016 10.05.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
141 EX 00545/14-219 Ex. úřad Tachov (Mgr. Pajer) - dražební vyhláška - 1/9 na nemovit. věcech ... 05.04.2016 11.05.2016 dražba
MUKOLIN/OD 42147/16-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Štítarská v ... 25.04.2016 11.05.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 42137/16-car Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 25.04.2016 11.05.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 13137/16-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - zrušení ... 26.04.2016 12.05.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 33190/16-noj OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - stanovení přechodné úpravy provozu dopravního ... 27.04.2016 12.05.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 23557/16-noj OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - stanovení přechodné úpravy provozu dopravního ... 27.04.2016 12.05.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 38475/16-noj OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ... 27.04.2016 12.05.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 38483/16-noj OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ... 27.04.2016 12.05.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 38488/16-noj OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ... 27.04.2016 12.05.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 33086/16-noj OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - stanovení přechodné úpravy provozu dopravního ... 27.04.2016 12.05.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
120 EX 33028/09-272 Ex. úřad Klatovy (JUDr. Mika) - dražební vyhláška - bytová jednotka č. ... 09.03.2016 12.05.2016 dražba bytu - dražební vyhláška
KHSSC 15709/2016 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2016 08.04.2016 12.05.2016 ostatní
MUKOLIN/OD 37982/16-noj Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/125, III/12543, III/12546 ... 28.04.2016 13.05.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 31977/16-vol OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Stanovení místní úpravy provozu na pozemní ... 27.04.2016 13.05.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 42632/16-car Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na místní komunikaci ... 27.04.2016 13.05.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OSBN 43739/16-sche Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v č.p. 764, ... 27.04.2016 13.05.2016 pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OD 43350/16-car STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - dočasný zákaz ... 27.04.2016 13.05.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 22984/16-noj Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici IIII/32914 z důvodu realizace ... 29.04.2016 16.05.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OZPZ 44837/16-Ch Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení podle zák. č. 100/2001 Sb., ... 29.04.2016 16.05.2016 dokumenty EIA, SEA, IPPC
MUKOLIN/OD 36159/16-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Pučery ... 29.04.2016 16.05.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/ORR 44122/16-stav Záměr města Kolína pronajmout ze svého vlastnictví část pozemku parc. č. ... 29.04.2016 16.05.2016 pronájem pozemku (záměr)
MUKOLIN/ORR 44305/16-Mor ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout pozemek parc. č. 125/3 zahrada o výměře 902 ... 29.04.2016 16.05.2016 pronájem pozemku (záměr)
MUKOLIN/OZPZ 10995/16-hak Prodloužení platnosti stavebního povolení stavby „ČOV pro obec Volárna“ 29.04.2016 16.05.2016 vodní hospodářství
SVS/2016/039113-S NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření ... 13.04.2016 17.05.2016 dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/OZPZ 7490/16-Ha Prodloužení platnosti stavebního povolení ke stavbě „Obec Zalešany-splašková ... 03.05.2016 19.05.2016 vodní hospodářství
MUKOLIN/ORR 45594/16-Klo VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VOZIDLA Škoda Felicia, barva bílá, bez RZ, které je odstaveno ... 03.05.2016 19.05.2016 autovraky
MUKOLIN/OZPZ 46391/16-Ch Zveřejnění oznámení o zahájení zjišťovacího řízení podle zák. č. ... 03.05.2016 19.05.2016 dokumenty EIA, SEA, IPPC
MUKOLIN/OSBN 46383/16-krap Záměr města Kolína prodat bytovou jednotku č. 692/5 v ul. Bachmačská, Kolín II 04.05.2016 20.05.2016 prodej bytů (záměr)
MUKOLIN/OSBN 46377/16-krap Záměr města Kolína prodat bytovou jednotku č. 103/11 v ul. Sokolská, Kolín II 04.05.2016 20.05.2016 prodej bytů (záměr)
MUKOLIN/OZPZ 26237/16-stan Stavební povolení „Rozšíření vodovodu, lokalita Bambousek, Týnec nad Labem“ 05.05.2016 23.05.2016 vodní hospodářství
MUKOLIN/OD 46623/16-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Husova v k.ú. Kolín 05.05.2016 23.05.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
č. usn. RM 53/1593/2016 Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu ... 23.02.2016 25.05.2016 městské granty
č. usn. RM 53/1593/2016 Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu ... 23.02.2016 25.05.2016 městské granty
060268/2016/KUSK Krajský úřad Středočeského kraje - Výběrové řízení n a uzavření smlouvy ... 27.04.2016 01.06.2016 výběrové řízení - ostatní
061189/2016/KUSK Krajský úřad Středočeského kraje - Výběrové řízení na uzavření smlouvy ... 27.04.2016 01.06.2016 výběrové řízení - ostatní
MUKOLIN/ORR 32144/16-Klo VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VOZIDLA - Škoda Favorit, barva modrá, RZ 2SZ 9947 v ul. ... 31.03.2016 01.06.2016 autovraky
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových ... 05.05.2016 06.06.2016 vodní hospodářství
16 E 7/2014-192 Okresní soud v Kolíně - dražební vyhláška - bytová jednotka č. 606/5 v Kolíně II 16.03.2016 06.06.2016 dražba bytu - dražební vyhláška
137 Ex 22337/14-101 Ex. úřad Brno-venkov (JUDr. Kocián) - dražební vyhláška - parc. č. st. ... 05.04.2016 09.06.2016 dražba domu - dražební vyhláška
218/10/ZM/2016 Výzva k předkládání žádostí o dotaci dle pravidel Programu pro poskytování ... 24.03.2016 24.06.2016 ostatní
MUKOLIN/ORR 44793/16-ska Územní plán Křečhoř – oznámení pořizovatele o zveřejnění návrhu 03.05.2016 24.06.2016 pořizování územního plánu - obce
02573/16 ČR - Správa státních hmotných rezerv - Výběrové řízení o nejvyšší ... 07.03.2016 01.07.2016 výběrové řízení - ostatní
MUKOLIN/ORR 11382/16-spi Blokové čištění 2016 15.02.2016 16.12.2016 ostatní
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FBC Kolín, IČ 26536447 25.09.2015 25.09.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SC Kolín, IČ 00406716 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Vembloud Korfbal Club Kolín 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TAEHAN - klub korejských sportů 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín ... 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BASKETBALL CLUB KOLÍN 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BC Kolín 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro fotbalový klub Štítarský SK, ... 05.10.2015 05.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Sendražice, IČ18622810 05.10.2015 05.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Aeroklub Kolín, IČ46391215 05.10.2015 05.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TJ AGRO Kolín, IČ18620183 07.10.2015 08.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Stáj Václav Kolín, IČ 14800471 06.10.2015 08.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sporotvní oddíl plavání Kolín, ... 06.10.2015 08.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Dance Club Inferno o.s., IČ22675051 ... 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro pana Karla Falbera 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Kolín, ... 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Taneční klub CrossDance, IČ22721711 ... 09.11.2015 09.11.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Klub rekreačního sportu Kolín, ... 09.11.2015 09.11.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381 23.11.2015 23.11.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467 10.12.2015 10.12.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tenisový klub PTA Kolín, IČ22878751 ... 10.12.2015 10.12.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BC Kolín, IČ27929175, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381, ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381, ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o., ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o., ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro FBC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 240 000,- Kč pro FBC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 1 300 000,- Kč pro Tělocvičnou ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 600 000,- Kč pro BASKETBALL ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč pro Handball ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 2 500 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 3 820 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 400 000,- Kč pro Z&S APACHE ... 29.02.2016 01.03.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 6 509 000,- Kč pro Správu ... 30.03.2016 01.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 16 054 537,14 Kč pro Správu ... 30.03.2016 01.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč pro fotbalový ... 07.04.2016 08.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč pro O.S. Barry ... 06.04.2016 08.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 120 000,- Kč pro SKUPINU ... 06.04.2016 08.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 50 000,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 06.04.2016 08.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč pro Farní ... 06.04.2016 08.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 385 291,- Kč k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 108 481,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 59 859,- Kč pro Ju-Jutsu ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 117 808,- Kč pro Dance ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 187 775,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 67 732,- Kč pro Stáj Václav ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 94 845,- Kč pro TJ Sokol ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč pro Z&S APACHE ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 90 000,- Kč pro Mgr. Dalibora ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 26 512,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 39 807,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 55 080,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 126 020,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 77 955,- Kč k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 172 471,- Kč pro Tenisový ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 223 610,- Kč pro Sportovní ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 80 912,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Židovskou ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 79 692,- Kč pro Klub rekreačního ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 124 161,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 102 087,- Kč pro TAEHAN ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 154 435,- Kč pro TJ AGRO ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 73 101,- Kč pro Aeroklub ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 74 713,- Kč pro Klub vodních ... 27.04.2016 29.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 59 223,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Militaris, ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč pro Evropské ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Junák ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 61 566,- Kč pro Taneční ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 vodní hospodářství
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 vodní hospodářství