mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
ORR 22224/15-zach Oznámení o posunutí termínu pro podávání nabídek na ZMR " "Stavební úpravy ... 19.03.2015 30.03.2015 zadávací řízení na zakázky města
OSCP 20138/15-hup Oznámení o možnosti převzít písemnost - Michaela Šturcová, roč. 1978 13.03.2015 30.03.2015 evidence obyvatel
KU 19790/15-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - DVD RECORDÉR 12.03.2015 30.03.2015 ztráty a nálezy
16939/15-zach Výzva k podání nabídky a porkázání kvalifikace pro zakázku malého rozsahu ... 05.03.2015 30.03.2015 zadávací řízení na zakázky města
OSCP 20401/15-rap Oznámení o možnosti převzít písemnost - Kateřina Žatečková, r. 1981 13.03.2015 31.03.2015 evidence obyvatel
I N F O R M A C E o konání III. zasedání Zastupitelstva města Kolína dne ... 20.03.2015 31.03.2015 zastupitelstvo města
Nařízení města Kolína č. 5/2014 určující úseky místních komunikací ... 04.12.2014 01.04.2015 právní předpisy města
ev.č. 72/15 a 73/15 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU PSA - fenky Didi a Mimi 17.03.2015 02.04.2015 nález psa
SU 20706/15-sie SŘ - ALLTUB CENTRAL EUROPE, s.r.o. v ul. Zengrova, Kolín IV - areál společenosti ... 17.03.2015 02.04.2015 územní a stavební řízení
SU 21092/15-jak Zah. ÚZŘ Petr Krčík, Ohrada - 27 RD - dešťová a splašková kanalizace, obslužná ... 17.03.2015 02.04.2015 územní a stavební řízení
SU 16647/15-lave Zjed. ÚZŘ - manželé Kulichovy - šachtová studna, k.ú. Veltruby 17.03.2015 02.04.2015 územní a stavební řízení
139 EX 13599/12-046 Ex.úřad Šumperk (Mgr. Kubis) - dražební vyhláška - rodinný dům č.p. 319 ... 25.02.2015 03.04.2015 dražba domu - dražební vyhláška
SU 21183/15-Hav Seznámení s podklady rozhodnutí - Josef Vokoun, Jestřabí Lhota - Kolín I, ... 18.03.2015 03.04.2015 územní a stavební řízení
SU 86646/14-lave ÚzR - Obec Polepy, IČ 00235644 - splašková gravitační kanalizace v obci Polepy ... 19.03.2015 06.04.2015 územní a stavební řízení
OSBN 22498/15-kap Záměr města Kolína pronajmout prostory sloužící k podnikání konkrétnímu ... 19.03.2015 07.04.2015 pronájem nebytových prostor (záměr)
SVS/2015/024392-S Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření ... 19.03.2015 07.04.2015 lesní hospodářství a myslivost
OSKS 21294/15-novv Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky na zakázku malého rozsahu ... 18.03.2015 08.04.2015 zadávací řízení na zakázky města
ev. č. 83/15 a 84/15 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU PSA - pes Lumík a fenka Lotka 26.03.2015 10.04.2015 nález psa
ORR 24086/15-Klo ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout část pozemku parc. č. 1942/3 v Kolíně IV ... 26.03.2015 10.04.2015 pronájem pozemku (záměr)
OZPZ 22931/15-Ch Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení podle zák. č. 100/2001 Sb. ... 24.03.2015 10.04.2015 dokumenty EIA, SEA, IPPC
Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Úpravy ... 24.03.2015 10.04.2015 zadávací řízení na zakázky města
OSBN 21642/15-krap Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky na zakázku malého rozsahu ... 19.03.2015 10.04.2015 zadávací řízení na zakázky města
OSBN 21611/15-krap Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky na zakázku malého rozsahu ... 19.03.2015 10.04.2015 zadávací řízení na zakázky města
OD 23102/15-zru Oznámení o uložení písemností - Suchý Tomáš, nar.1984 27.03.2015 13.04.2015 ostatní
OZPZ 23193/15-Ch Zveřejnění O Z N Á M E N Í o podaném návrhu na vydání opatření obecné ... 25.03.2015 13.04.2015 dokumenty EIA, SEA, IPPC
180EX9634/11-36 Ex. úř. Praha 6 (Mgr. Sobíšková)Dražební vyhláška - LV 11502, k.ú. Kolín ... 06.03.2015 24.04.2015 dražba
015 EX 1339/13-57 Ex.úř. Beroun (Mgr. Dolanský) DV - st. p 4085/9, k.ú. Kolín 25.03.2015 29.04.2015 dražba
OMP 15302/15-mala Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) a vizuální identity Kmochova ... 25.02.2015 04.05.2015 výběrové řízení - ostatní
1172224/15 FÚ Kolín - dražební vyhláška - nemovitosti na LV č. 1823 a č. 453 v k.ú. ... 18.03.2015 07.05.2015 dražba
ORR 88311/14-stav Oznámení zjištění opuštěných nemovitých věcí bez vlastníka v k.ú. a ... 07.10.2014 09.10.2015 ostatní
9303/15-zach Oznámení - blokové čištění na území města Kolína, v termínu 1.3.2015 ... 12.02.2015 17.12.2015 ostatní
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů