mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
MUKOLIN/OD 113079/16-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulici Čižovské ... 18.11.2016 06.12.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 124322/16-car OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy - stanovení přechodné ... 22.11.2016 07.12.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 117836/16-car Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopr. značení na ... 23.11.2016 08.12.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 124727/16-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Chelčického ... 23.11.2016 08.12.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
156743/2016/KUSK KUSK - Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených ... 31.10.2016 09.12.2016 výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/SU 124823/16-Nov Zah. spol. Úz a SŘ - Obec Němčice, IČ I0001285 - výstavba a rekonstrukce chodníků ... 24.11.2016 12.12.2016 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 103114/16-pes ÚzR a SP - Město Kolín, IČ 002 35 440 - obnova památky - dům č. p. 35, ulice ... 24.11.2016 12.12.2016 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OSBN 124645/16-krap Záměr města Kolína prodat bytovou jednotku č. 685/4 v ul. U Borků, Kolín V 23.11.2016 12.12.2016 prodej bytů (záměr)
085 EX 5047/16-41 Ex. úřad Praha 9 - dražební vyhláška - bytová jednotka č. 876/23, ul. Moravcova, ... 13.10.2016 13.12.2016 dražba bytu - dražební vyhláška
I N F O R M A C E o konání 15. zasedání Zastupitelstva města Kolína dne 12.12.2016 ... 02.12.2016 13.12.2016 zastupitelstvo města
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 01.12.2016 14.12.2016 výběrové řízení na pracovní místo
159862/2016/KUSK Krajský úřad Středočeského kraje - Výběrové řízení na uzavření smlouvy ... 04.11.2016 14.12.2016 výběrové řízení - ostatní
MUKOLIN/OZPZ 121782/16-Ch Zveřejnění informace o zahájení řízení ve věci žádosti o vydání 9. ... 14.11.2016 15.12.2016 dokumenty EIA, SEA, IPPC
MUKOLIN/ORR 118168/16-ska Územní plán Křečhoř – oznámení pořizovatele o zahájení řízení a ... 04.11.2016 15.12.2016 pořizování územního plánu - obce
Rozpočet na rok 2017 a Rozpočtový výhled na roky 2018-19 Vodohospodářského ... 30.11.2016 15.12.2016 vodní hospodářství
MUKOLIN/OSBN 125074/16-sche Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě ... 24.11.2016 16.12.2016 pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OD 125670/16-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 01.12.2016 16.12.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 126456/16-vol Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulici Seifertova u křižovatky ... 01.12.2016 16.12.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 126748/16-vol Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulici Josefa Suka u křižovatky ... 01.12.2016 16.12.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 126974/16-noj Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/334 v obci Horní Kruty 01.12.2016 16.12.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 01.12.2016 16.12.2016 výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OD 117590/16-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici ... 30.11.2016 16.12.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/SU 106937/16-Dur R O Z H O D N U T Í - dělení a scelení pozemků - Kolín II, pozemky p.č. 2676/4, ... 29.11.2016 16.12.2016 územní a stavební řízení
MUKOLIN/ORR 11382/16-spi Blokové čištění 2016 15.02.2016 16.12.2016 ostatní
MUKOLIN/ORR 126969/16-vokr ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA převést ze svého vlastnictví v rámci vzájemného převodu ... 30.11.2016 16.12.2016 ostatní
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení "pracovník pro správní činnost ... 01.12.2016 19.12.2016 výběrové řízení na pracovní místo
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 30.11.2016 19.12.2016 výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/ORR 123460/16-chla Územní plán Pňov-Předhradí – oznámení pořizovatele o projednávání návrhu zadání 18.11.2016 19.12.2016 pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/KU 127365/16-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - MOBILNÍ TELEFON 02.12.2016 19.12.2016 ztráty a nálezy
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kolín a obcí Pňov-Předhradí ... 01.12.2016 19.12.2016 Veřejnoprávní smlouvy
SKO/M/014/2016 ÚZSVM Kolín - Oznámení o výběrovém řízení na zjištění zájemce o koupi ... 23.11.2016 22.12.2016 výběrové řízení - ostatní
OF/2625/16-2 Magistrát města Kladna - veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí ... 21.11.2016 23.12.2016 dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/ORR 119756/16-chla Územní plán obce Nová Ves I – oznámení pořizovatele o zveřejnění návrhu ... 10.11.2016 29.12.2016 pořizování územního plánu - obce
VHS Kolín - Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2017 11.11.2016 02.01.2017 vodní hospodářství
č.j.: SVS/2016/144120-G Výskyt ptačí chřipky v Evropě - informace pro drobnochovatele 01.12.2016 03.01.2017 ochrana přírody
188131/2016-610000-42.3 CÚ Středočeského kraje - dražební vyhláška movitého majetku - linka na ... 10.11.2016 12.01.2017 dražba
130 EX 475/16-65/E1 Ex. úřad Most (JUDr. Paraska) - dražební vyhláška - bytová jednotka č. ... 22.11.2016 18.01.2017 dražba bytu - dražební vyhláška
Záměr města Kolína prodat formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ... 08.11.2016 01.02.2017 ostatní
581529/2016/Sv ČR - Státní pozemkový úřad Praha - Oznámení o zamýšleném převodu pozemkův ... 22.11.2016 22.02.2017 dokumenty jiných správních orgánů
099 EX 2949/15-44 Ex.úřad Praha 1 (JUDr. Luhan) - dražební vyhláška - rodinný dům č.p. 1409 ... 30.11.2016 22.02.2017 dražba domu - dražební vyhláška
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FBC Kolín, IČ 26536447 25.09.2015 25.09.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SC Kolín, IČ 00406716 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Vembloud Korfbal Club Kolín 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TAEHAN - klub korejských sportů 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín ... 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BASKETBALL CLUB KOLÍN 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BC Kolín 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro fotbalový klub Štítarský SK, ... 05.10.2015 05.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Sendražice, IČ18622810 05.10.2015 05.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Aeroklub Kolín, IČ46391215 05.10.2015 05.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TJ AGRO Kolín, IČ18620183 07.10.2015 08.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Stáj Václav Kolín, IČ 14800471 06.10.2015 08.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sporotvní oddíl plavání Kolín, ... 06.10.2015 08.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Dance Club Inferno o.s., IČ22675051 ... 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro pana Karla Falbera 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Kolín, ... 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Taneční klub CrossDance, IČ22721711 ... 09.11.2015 09.11.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Klub rekreačního sportu Kolín, ... 09.11.2015 09.11.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381 23.11.2015 23.11.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467 10.12.2015 10.12.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tenisový klub PTA Kolín, IČ22878751 ... 10.12.2015 10.12.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BC Kolín, IČ27929175, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381, ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381, ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o., ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o., ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro FBC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 240 000,- Kč pro FBC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 1 300 000,- Kč pro Tělocvičnou ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 600 000,- Kč pro BASKETBALL ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč pro Handball ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 2 500 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 3 820 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 400 000,- Kč pro Z&S APACHE ... 29.02.2016 01.03.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 6 509 000,- Kč pro Správu ... 30.03.2016 01.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 16 054 537,14 Kč pro Správu ... 30.03.2016 01.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč pro fotbalový ... 07.04.2016 08.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč pro O.S. Barry ... 06.04.2016 08.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 120 000,- Kč pro SKUPINU ... 06.04.2016 08.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 50 000,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 06.04.2016 08.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč pro Farní ... 06.04.2016 08.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 385 291,- Kč k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 108 481,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 59 859,- Kč pro Ju-Jutsu ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 117 808,- Kč pro Dance ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 187 775,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 67 732,- Kč pro Stáj Václav ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 94 845,- Kč pro TJ Sokol ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč pro Z&S APACHE ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 90 000,- Kč pro Mgr. Dalibora ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 26 512,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 39 807,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 55 080,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 126 020,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 77 955,- Kč k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 172 471,- Kč pro Tenisový ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 223 610,- Kč pro Sportovní ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 80 912,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Židovskou ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 79 692,- Kč pro Klub rekreačního ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 124 161,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 102 087,- Kč pro TAEHAN ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 154 435,- Kč pro TJ AGRO ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 73 101,- Kč pro Aeroklub ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 74 713,- Kč pro Klub vodních ... 27.04.2016 29.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 59 223,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Militaris, ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč pro Evropské ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Junák ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 61 566,- Kč pro Taneční ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč pro Klub pro ... 09.05.2016 09.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 59 941,- Kč pro Akademii ... 09.05.2016 09.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 75 000,- Kč pro SH ČMS ... 09.06.2016 10.06.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 84 000,- Kč pro Sbor dobrovolných ... 09.06.2016 10.06.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 84 000,- Kč pro Sbor dobrovolných ... 09.06.2016 10.06.2019 Veřejnoprávní smlouvy
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 vodní hospodářství
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 vodní hospodářství