mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
OD 66238/14-vol Zahájení stavebního řízení - Oprava komunikace ul. Chaloupeckého, Pečky 05.08.2014 21.08.2014 pozemní komunikace - stavební řízení
050 EX 1018/12-302 Exekutorský úřad Havlíčkův Brod (Mgr. Molák) - dražební vyhláška - nemovitost ... 17.07.2014 21.08.2014 dražba
103 Ex 39776/13-46 Ex.úřad Přerov (JUDr. Vrána) - dražební vyhláška - bytová jednotka č. ... 23.06.2014 21.08.2014 dražba bytu - dražební vyhláška
081 EX 28118/10-076 Ex.úřad Praha-východ (JUDr.Smékal) - dražební vyhláška - bytová jednotka ... 16.07.2014 22.08.2014 dražba bytu - dražební vyhláška
KU 70568/14-har Záznam o nálezu - Městská policie - PENĚŽENKA 07.08.2014 25.08.2014 ztráty a nálezy
OD 66244/14-vol Zahájení stavebního řízení - Oprava komunikace ul. A. Jiráska a Hellichova, ... 07.08.2014 25.08.2014 pozemní komunikace - stavební řízení
SU 204/13-sie ÚzR - Michal Hricik, Žižkova 586/13, Mělník 1 - Kolín II, č.p. 277 v ul. ... 07.08.2014 25.08.2014 územní a stavební řízení
OD 70665/14-kas Oznámení o uložení písemností - Míka Radek, nar. 26.8.1985, Komenského nám. ... 12.08.2014 27.08.2014 ostatní
Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce ... 12.08.2014 27.08.2014 zadávací řízení na zakázky města
180 Ex 11403/12-58 Ex.úřad Praha 6 (Mgr. Sobíšková) - dražební vyhláška - bytová jednotka ... 11.07.2014 27.08.2014 dražba bytu - dražební vyhláška
36 EXE 1187/2013-10 Ex.úřad Žďár nad Sázavou (JUDr. Komárek) - dražební vyhláška - členský ... 07.07.2014 28.08.2014 dražba bytu - dražební vyhláška
164 EX 183/12-89 Ex.úřad Olomouc (Mgr.Svoboda) - dražební vyhláška - zemědělská stavba bez ... 12.06.2014 28.08.2014 dražba
164 EX 183/12-90 Ex.úřad Olomouc (Mgr.Svoboda) - dražební vyhláška - zemědělská stavba ... 12.06.2014 28.08.2014 dražba
ORR 64185/14-ska Oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání veř. projednání k ... 18.07.2014 28.08.2014 pořizování územního plánu - obce
SU 71709/14-Hav VYROZUMĚNÍ o podaném odvolání - Josef Vokoun, Jestřabí Lhota 169 - Kolín ... 13.08.2014 29.08.2014 územní a stavební řízení
SU 503/14-Dur ÚzR o dělení pozemků - Město Kolín a Mgr. František Špaček, Praha 6 - Kolín ... 13.08.2014 29.08.2014 územní a stavební řízení
OSBN 72315/14-krap Záměr města Kolína vypůjčit prostor sloužící k podnikání v 1. podlaží ... 13.08.2014 29.08.2014 pronájem nebytových prostor (záměr)
OSBN 72306/14-krap Záměr města Kolína vypůjčit bytovou jednotku č. 5 v 1. podlaží domu č. ... 13.08.2014 29.08.2014 ostatní
OSBN 70709/14-krap Zadávací dokumentace pro otevřené řízení podle zák.č. 137/2006 Sb. - podlimitní ... 06.08.2014 29.08.2014 zadávací řízení na zakázky města
OSBN 70709/14-krap Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 1 zájemcům o veřejnou zakázku ... 14.08.2014 29.08.2014 zadávací řízení na zakázky města
098 EX 00243/10-050 Ex.úřad Praha 9 (JUDr. Usnul) - dražební vyhláška - Václav Michálek, Karlovo ... 13.08.2014 29.08.2014 dražba
ORR 72673/14-stav Záměr města Kolína prodat ze svého vlastnictví podíly stavebních pozemků ... 15.08.2014 01.09.2014 prodej pozemku (záměr)
OZPZ 68780/14-Ch Zveřejnění informace o zahájení řízení ve věci žádosti o vydání 4. ... 01.08.2014 01.09.2014 dokumenty EIA, SEA, IPPC
OSBN 72063/14-krap Výzva k podání nabídek v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce ... 13.08.2014 01.09.2014 zadávací řízení na zakázky města
ORR 72603/14-Klo ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout část pozemku parc. č. 1605/1 o výměře 24 ... 14.08.2014 01.09.2014 pronájem pozemku (záměr)
KU 72465/14-har Záznam o nálezu - KLÍČE 14.08.2014 01.09.2014 ztráty a nálezy
KU 72470/14-har Záznam o nálezu - OSOBNÍ VĚCI 14.08.2014 01.09.2014 ztráty a nálezy
KU 72471/14-har Záznam o nálezu - KLÍČE 14.08.2014 01.09.2014 ztráty a nálezy
Nabídka volného pracovního místa - Sociální kurátor pro dospělé oddělení ... 04.08.2014 01.09.2014 výběrové řízení na pracovní místo
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - sociální pracovník oddělení ... 04.08.2014 01.09.2014 výběrové řízení na pracovní místo
ORR 73189/14-ho Výzva k podání nabídky na stavební práce zakázky malého rozsahu „Nátěr ... 18.08.2014 01.09.2014 zadávací řízení na zakázky města
OZPZ 72833/14-Ha Zahájení vodoprávního řízení - změny stavby před jejím dokončením „kanalizace ... 18.08.2014 03.09.2014 vodní hospodářství
ORR 73177/14-Mor ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat části pozemků ve vlastnictví města Kolína pod ... 18.08.2014 03.09.2014 prodej pozemku (záměr)
KRPS-12979-103/TČ-2014-010471 Policie ČR - Vyhlášení popisu věci - jízdní kolo zn. SUPERIOR XC720, bílo-modro-černá ... 03.03.2014 04.09.2014 dokumenty jiných správních orgánů
SU 53350/14-lave ÚzR - RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567 - Kolín V, ul. Chelčického a Štítného, ... 20.08.2014 05.09.2014 územní a stavební řízení
VZP-14-01176089-S8D7 Oznámení o uložení písemnosti - Marjan Biblekaj (nar. 1977) 20.08.2014 05.09.2014 ostatní
SPU 356261/2014 Státní pozemkový úřad Praha, pobočka Kutná Hora - nabídka nepronajatých ... 06.08.2014 08.09.2014 pronájem pozemku (záměr)
SPU 356261/2014 Státní pozemkový úřad Praha, pobočka Kutná Hora - nabídka nepronajatých ... 06.08.2014 08.09.2014 pronájem pozemku (záměr)
070 Ex 3944/08-62 Ex.úřad Nymburk (Mgr. Pospíchal) - dražební vyhláška - podíl 1/18 RD č.p. ... 11.07.2014 11.09.2014 dražba domu - dražební vyhláška
ORR 68262/14-ska Oznámení pořizovatele o zah. řízení a konání veř. projednání k návrhu ... 01.08.2014 11.09.2014 pořizování územního plánu - obce
OZPZ 71565/14-Ch Zveřejnění informace o zah. řízení ve věci žádosti o vydání změny integrovaného ... 12.08.2014 12.09.2014 dokumenty EIA, SEA, IPPC
103 Ex 56607/11-67 Ex.úřad Přerov (JUDr. Vrána) - dražební vyhláška - podíl 1/2 zahrada parc.č. ... 06.08.2014 25.09.2014 dražba
ORR 72194/14-ska Územní plán obce Polní Chrčice – Oznámení pořizovatele o zahájení řízení ... 15.08.2014 25.09.2014 pořizování územního plánu - obce
121 EX 10615/12-54 Ex. úřad Plzeň - sever (JUDr. Flajšhansová) - dražební vyhláška - poz. ... 31.07.2014 01.10.2014 dražba
Vyhlášení záměru prodat formou veřejné soutěže o nejlepší nabídku motorové ... 12.08.2014 02.10.2014 ostatní
KRPS-66851-41/TČ-2014-010411 Policie ČR - Vyhlášení popisu věci - NÁRAMEK 09.04.2014 09.10.2014 dokumenty jiných správních orgánů
SU 16092/14-pes Dotační program „Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelnými ... 26.02.2014 31.10.2014 ostatní
10449/14-zach Rozpis blokového čištění ulic pro rok 2014 06.02.2014 01.12.2014 ostatní
KRPJ-41998-158/TČ-2014-161671 Policie ČR Havlíčkův Brod - vyhlášení popisu věci 17.06.2014 18.12.2014 dokumenty jiných správních orgánů
KRPS-111675-33/TČ-2014-010411 Policie ČR, obv. odd. Kolín - Vyhlášení popisu věci 14.07.2014 14.01.2015 dokumenty jiných správních orgánů
39 Nc 1701/2013-34 Okresní soud v Olomouci - Usnesení - rozhodnutí ve věci nezvěstného 21.03.2014 02.03.2015 ostatní
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 -