mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
MUKOLIN/SU 70359/15-jak SP - Petr Krčík - Nová Ves I, nová výstavba 27 RD a technické infrastruktury 09.05.2016 25.05.2016 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 47590/16-pes Zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a pozvání k ústnímu jednání ... 09.05.2016 25.05.2016 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OD 7161/16-vol VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ... 09.05.2016 25.05.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
č. usn. RM 53/1593/2016 Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu ... 23.02.2016 25.05.2016 městské granty
č. usn. RM 53/1593/2016 Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu ... 23.02.2016 25.05.2016 městské granty
MUKOLIN/OZPZ 90927/15-hak Schválení manipulačního řádu podle § 115 odst. 17 zák. č. 254/2001 Sb., ... 09.05.2016 25.05.2016 vodní hospodářství
MUKOLIN/KU 49295/16-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - PENĚŽNÍ HOTOVOST 10.05.2016 26.05.2016 ztráty a nálezy
MUKOLIN/OSBN 48913/16-sche Záměr povolit změnu smlouvy pronájmu prostor sloužících k podnikání v č.p. ... 11.05.2016 27.05.2016 pronájem nebytových prostor (záměr)
48886/16-saue Z Á M Ě R pronajmout byt č. 14 a č. 45 č. p. 976, ul. Tyršova v Kolíně II ... 11.05.2016 27.05.2016 pronájem bytů
MUKOLIN/OD 45470/16-noj Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - přechodná úprava ... 12.05.2016 27.05.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 48666/16-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Smetanova v k.ú. ... 11.05.2016 27.05.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 48760/16-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - dočasný zákaz ... 11.05.2016 27.05.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OSCP 48940/16-rap Oznámení o možnosti převzít písemnost Milan Kornúc, r. 1989 11.05.2016 30.05.2016 evidence obyvatel
MUKOLIN/OZPZ 18053/15-Mu Rozhodnutí – Veřejná vyhláška – vodoprávní povolení - „Prodloužení ... 13.05.2016 30.05.2016 vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 47290/16-stan Rozhodnutí – Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení vodoprávního ... 13.05.2016 30.05.2016 vodní hospodářství
MUKOLIN/OD 45138/16-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 16.05.2016 31.05.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 50418/16-car Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 16.05.2016 31.05.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 50636/16-car Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní ... 16.05.2016 31.05.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/ORR 50444/16-stav Záměr města Kolína pronajmout ze svého vlastnictví část pozemku parc. č. ... 16.05.2016 01.06.2016 pronájem pozemku (záměr)
060268/2016/KUSK Krajský úřad Středočeského kraje - Výběrové řízení n a uzavření smlouvy ... 27.04.2016 01.06.2016 výběrové řízení - ostatní
061189/2016/KUSK Krajský úřad Středočeského kraje - Výběrové řízení na uzavření smlouvy ... 27.04.2016 01.06.2016 výběrové řízení - ostatní
MUKOLIN/ORR 32144/16-Klo VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VOZIDLA - Škoda Favorit, barva modrá, RZ 2SZ 9947 v ul. ... 31.03.2016 01.06.2016 autovraky
MUKOLIN/OZPZ 49701/16-Mu Zastavení řízení – „Prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu v ... 17.05.2016 02.06.2016 vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 106163/15-Ha Povolení k nakládání s vodami pro stavbu „Klášterní Skalice – ČOV a kanalizace“ 17.05.2016 02.06.2016 vodní hospodářství
MUKOLIN/OD 51704/16-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Zborovská křižovatka ... 17.05.2016 02.06.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
2694810/16/2111-50522-203498 FÚ Kolín - Oznámení o uložení písemnosti - Jaroslav Vaněk (r. 1963) 17.05.2016 02.06.2016 dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/OD 52183/16-car OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU stanoví přechodnou úpravu dopravního značení ... 17.05.2016 02.06.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 52184/16-car VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA dočasně zakazuje zastavení ( D Z B 2 8 ) na místní komunikaci ... 17.05.2016 02.06.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 46292/16-noj Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/12530 a III/12534 z důvodu ... 19.05.2016 03.06.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 51497/16-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 19.05.2016 03.06.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OZPZ 25285/16-Ha Prodloužení lhůty pro dokončení stavby vodního díla „Technická infrastruktura ... 20.05.2016 06.06.2016 vodní hospodářství
MUKOLIN/ORR 52293/16-stav Záměr města Kolína prodat ze svého vlastnictví spoluvlastnické podíly na ... 20.05.2016 06.06.2016 prodej pozemku (záměr)
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových ... 05.05.2016 06.06.2016 vodní hospodářství
ev.č. 58/16 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU PSA - Pinďa (pes) 19.05.2016 06.06.2016 nález psa
16 E 7/2014-192 Okresní soud v Kolíně - dražební vyhláška - bytová jednotka č. 606/5 v Kolíně II 16.03.2016 06.06.2016 dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OD 52248/16-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - úprava dopravního značení silnice III/3343 ... 23.05.2016 07.06.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 47482/16-vol Veřejná vyhláška - deklarace veřejně přístupné účelové komunikace pozemek ... 20.05.2016 07.06.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OZPZ 52304/16-hak Povolení k nakládání s povrchovými vodami za účelem využití jejich energetického ... 23.05.2016 08.06.2016 vodní hospodářství
MUKOLIN/ORR 53825/16-Mor ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat část pozemku ze svého vlastnictví v katastrálním ... 23.05.2016 08.06.2016 prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OD 53836/16-car OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU stanovení přechodné úpravy provozuna místních ... 23.05.2016 08.06.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 53897/16-car VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ... 23.05.2016 08.06.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
137 Ex 22337/14-101 Ex. úřad Brno-venkov (JUDr. Kocián) - dražební vyhláška - parc. č. st. ... 05.04.2016 09.06.2016 dražba domu - dražební vyhláška
SVO/1456/2016 MÚ Svoboda nad Úpou - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného ... 06.05.2016 09.06.2016 dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/OD 53980/16-car VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ... 23.05.2016 10.06.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 53951/16-car OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU stanovení přechodné úpravy provozu na místní ... 23.05.2016 10.06.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
Město Poděbrady - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní ... 24.05.2016 13.06.2016 výběrové řízení na pracovní místo
Město Poděbrady - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní ... 24.05.2016 13.06.2016 výběrové řízení na pracovní místo
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 10.05.2016 13.06.2016 výběrové řízení na pracovní místo
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici „ARCHITEKT MĚSTA KOLÍNA“ 17.05.2016 20.06.2016 výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/ORR 53169/16-chla Územní plán Radovesnice I – oznámení pořizovatele o projednávání návrhu zadání 23.05.2016 23.06.2016 pořizování územního plánu - obce
218/10/ZM/2016 Výzva k předkládání žádostí o dotaci dle pravidel Programu pro poskytování ... 24.03.2016 24.06.2016 ostatní
MUKOLIN/ORR 44793/16-ska Územní plán Křečhoř – oznámení pořizovatele o zveřejnění návrhu 03.05.2016 24.06.2016 pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/ORR 51311/16-ska Územní plán Dolní Chvatliny – oznámení pořizovatele o zahájení řízení ... 19.05.2016 30.06.2016 pořizování územního plánu - obce
02573/16 ČR - Správa státních hmotných rezerv - Výběrové řízení o nejvyšší ... 07.03.2016 01.07.2016 výběrové řízení - ostatní
MUKOLIN/ORR 45594/16-Klo VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VOZIDLA Škoda Felicia, barva bílá, bez RZ, které je odstaveno ... 03.05.2016 04.07.2016 autovraky
Záměr prodat formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku motorové vozidlo ... 17.05.2016 01.08.2016 ostatní
MUKOLIN/ORR 11382/16-spi Blokové čištění 2016 15.02.2016 16.12.2016 ostatní
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FBC Kolín, IČ 26536447 25.09.2015 25.09.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SC Kolín, IČ 00406716 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Vembloud Korfbal Club Kolín 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TAEHAN - klub korejských sportů 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín ... 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BASKETBALL CLUB KOLÍN 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BC Kolín 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro fotbalový klub Štítarský SK, ... 05.10.2015 05.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Sendražice, IČ18622810 05.10.2015 05.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Aeroklub Kolín, IČ46391215 05.10.2015 05.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TJ AGRO Kolín, IČ18620183 07.10.2015 08.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Stáj Václav Kolín, IČ 14800471 06.10.2015 08.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sporotvní oddíl plavání Kolín, ... 06.10.2015 08.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Dance Club Inferno o.s., IČ22675051 ... 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro pana Karla Falbera 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Kolín, ... 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Taneční klub CrossDance, IČ22721711 ... 09.11.2015 09.11.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Klub rekreačního sportu Kolín, ... 09.11.2015 09.11.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381 23.11.2015 23.11.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467 10.12.2015 10.12.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tenisový klub PTA Kolín, IČ22878751 ... 10.12.2015 10.12.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BC Kolín, IČ27929175, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381, ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381, ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o., ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o., ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro FBC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 240 000,- Kč pro FBC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 1 300 000,- Kč pro Tělocvičnou ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 600 000,- Kč pro BASKETBALL ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč pro Handball ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 2 500 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 3 820 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 400 000,- Kč pro Z&S APACHE ... 29.02.2016 01.03.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 6 509 000,- Kč pro Správu ... 30.03.2016 01.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 16 054 537,14 Kč pro Správu ... 30.03.2016 01.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč pro fotbalový ... 07.04.2016 08.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč pro O.S. Barry ... 06.04.2016 08.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 120 000,- Kč pro SKUPINU ... 06.04.2016 08.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 50 000,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 06.04.2016 08.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč pro Farní ... 06.04.2016 08.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 385 291,- Kč k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 108 481,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 59 859,- Kč pro Ju-Jutsu ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 117 808,- Kč pro Dance ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 187 775,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 67 732,- Kč pro Stáj Václav ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 94 845,- Kč pro TJ Sokol ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč pro Z&S APACHE ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 90 000,- Kč pro Mgr. Dalibora ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 26 512,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 39 807,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 55 080,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 126 020,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 77 955,- Kč k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 172 471,- Kč pro Tenisový ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 223 610,- Kč pro Sportovní ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 80 912,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Židovskou ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 79 692,- Kč pro Klub rekreačního ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 124 161,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 102 087,- Kč pro TAEHAN ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 154 435,- Kč pro TJ AGRO ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 73 101,- Kč pro Aeroklub ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 74 713,- Kč pro Klub vodních ... 27.04.2016 29.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 59 223,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Militaris, ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč pro Evropské ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Junák ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 61 566,- Kč pro Taneční ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč pro Klub pro ... 09.05.2016 09.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 59 941,- Kč pro Akademii ... 09.05.2016 09.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 vodní hospodářství
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 vodní hospodářství