mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
ORR 78557/14-brz Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce "Cyklostezka Kolín - Veltrubská ... 03.09.2014 19.09.2014 zadávací řízení na zakázky města
OD 72951/14-vol Stavebního povolení na stavbu „Oprava komunikace ul. Chaloupeckého, Pečky“ ... 03.09.2014 19.09.2014 pozemní komunikace - stavební řízení
OD 78138/14-kav Oznámení o uložení písemností - Kanta Christophe (1.5.1991) 05.09.2014 22.09.2014 ostatní
SU 78665/14-Dur Zah. SŘ - Společenství vlastníků pro dům č.p. 665,666,667, ulice Mikoláše ... 05.09.2014 22.09.2014 územní a stavební řízení
ORR 78340/14-vokr Záměr města Kolína prodat ze svého vlastnictví část pozemku parc. č. 2219/1 ... 04.09.2014 22.09.2014 prodej pozemku (záměr)
ORR 78429/14-vokr Záměr města Kolína směnit pozemky parc. č. 681/204, o výměře 123 m2, parc. ... 04.09.2014 22.09.2014 směna pozemku (záměr)
SU 77986/14-Dur Zah. ÚzŘ - RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Ústí nad Labem - Kolín III, u. ... 04.09.2014 22.09.2014 územní a stavební řízení
OZPZ 77961/14-Ch Zveřejnění stanoviska podle zák. č. 100/2001 Sb. k návrhu koncepce: „Program ... 04.09.2014 22.09.2014 dokumenty EIA, SEA, IPPC
OZPZ 77552/14-Ch Zveřejnění stanoviska podle zák. č. 100/2001 Sb.k návrhu koncepce: „Generel ... 02.09.2014 22.09.2014 dokumenty EIA, SEA, IPPC
OSBN 77952/14-krap Záměr města Kolína prodat bytovou jednotku č. 2 v domě č. p. 963, Kremličkova, ... 03.09.2014 22.09.2014 prodej bytů (záměr)
OD 70706/14-vol Stavební povolení na stavbu „Rekonstrukce místní komunikace, Hradišťko II“ ... 05.09.2014 23.09.2014 pozemní komunikace - stavební řízení
INFORMACE o konání XXVII. zasedání Zastupitelstva města Kolína 12.09.2014 23.09.2014 zastupitelstvo města
ORR 78855/14-kan VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku na stavební práce: „Rekonstrukce ... 05.09.2014 24.09.2014 zadávací řízení na zakázky města
137 Ex 6147/11-178 Ex.úřad Brno-venkov (JUDr. Kocián) - dažební vyhláška - id 1/5 rodinného ... 08.09.2014 24.09.2014 dražba domu - dražební vyhláška
103 Ex 56607/11-67 Ex.úřad Přerov (JUDr. Vrána) - dražební vyhláška - podíl 1/2 zahrada parc.č. ... 06.08.2014 25.09.2014 dražba
ORR 72194/14-ska Územní plán obce Polní Chrčice – Oznámení pořizovatele o zahájení řízení ... 15.08.2014 25.09.2014 pořizování územního plánu - obce
OZPZ 54907/14-hak Povolení změny stavby před jejím dokončením „Kanalizace a ČOV Starý Kolín“ ... 09.09.2014 25.09.2014 vodní hospodářství
KU 80024/14-har Záznam o nálezu - KLÍČE 09.09.2014 25.09.2014 ztráty a nálezy
KU 80002/14-har Záznam o nálezu - České dráhy - 5 položek nalezených věcí 09.09.2014 25.09.2014 ztráty a nálezy
OD 73502/14-vol Stavební povolení na stavbu „Oprava komunikace ul. A. Jiráska a Hellichova, ... 09.09.2014 25.09.2014 pozemní komunikace - stavební řízení
ORR 81345/14-zach Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro zakázku malého rozsahu ... 12.09.2014 29.09.2014 zadávací řízení na zakázky města
OZPZ 77468/14-Ch Zveřejnění informace podle zák. č. 100/2001 Sb. o dokumentaci k záměru: ... 02.09.2014 29.09.2014 dokumenty EIA, SEA, IPPC
ORR 80235/14-stav Záměr města Kolína směnit ze svého vlastnictví pozemky parc. č. 1749/2, ... 11.09.2014 29.09.2014 směna pozemku (záměr)
OD 81259/14-vol Zahájení stavebního řízení - „Cerhenice, komunikace v ulici 9. května“ ... 15.09.2014 01.10.2014 pozemní komunikace - stavební řízení
81668/14-har Záznam o nálezu - PENĚŽENKA 15.09.2014 01.10.2014 ztráty a nálezy
121 EX 10615/12-54 Ex. úřad Plzeň - sever (JUDr. Flajšhansová) - dražební vyhláška - poz. ... 31.07.2014 01.10.2014 dražba
Vyhlášení záměru prodat formou veřejné soutěže o nejlepší nabídku motorové ... 12.08.2014 02.10.2014 ostatní
ORR 73144/14-chla Územní plán obce Lošany - Oznámení pořizovatele o zahájení řízení a ... 21.08.2014 02.10.2014 pořizování územního plánu - obce
MÚ Stráž pod Ralskem, finanční odbor - Oznámení o zpřístupnění hromadných ... 02.09.2014 03.10.2014 dokumenty jiných správních orgánů
SU 82493/14-sie Vyrozumění o podaném odvolání - Michal Hricik,Žižkova 586/13, Mělník - ... 18.09.2014 06.10.2014 územní a stavební řízení
OZPZ 71003/14-Ha „Kanalizace a ČOV Třebovle“ – povolení ke změně stavby před jejím dokončením ... 18.09.2014 06.10.2014 vodní hospodářství
KRPS-66851-41/TČ-2014-010411 Policie ČR - Vyhlášení popisu věci - NÁRAMEK 09.04.2014 09.10.2014 dokumenty jiných správních orgánů
OSBN 75023/14-krap Dražební vyhláška o dražbě dobrovolné - BJ č. 234/2, Na Petříně, Kolín ... 29.08.2014 10.10.2014 dražba bytu - dražební vyhláška
OSBN 74981/14-krap Dražební vyhláška o dražbě dobrovolné opakované - BJ č. 1199/5, Mlýnská, ... 29.08.2014 10.10.2014 dražba bytu - dražební vyhláška
OSBN 75018/14-krap Dražební vyhláška o dražbě dobrovolné opakované - BJ č. 103/3, Sokolská, ... 29.08.2014 10.10.2014 dražba bytu - dražební vyhláška
Generální finanční ředitelství - Nabídka na prodej nepotřebného majetku ... 17.09.2014 17.10.2014 dokumenty jiných správních orgánů
OSCP 74017/14-kraj Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 25.08.2014 20.10.2014 volby, referendum
067 EX 1769/11-193 JUDr. Juraj Podkonický,Ph.D., soudní exekutor - dražební vyhláška - bytová ... 01.09.2014 23.10.2014 dražba bytu - dražební vyhláška
SU 16092/14-pes Dotační program „Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelnými ... 26.02.2014 31.10.2014 ostatní
10449/14-zach Rozpis blokového čištění ulic pro rok 2014 06.02.2014 01.12.2014 ostatní
KRPJ-41998-158/TČ-2014-161671 Policie ČR Havlíčkův Brod - vyhlášení popisu věci 17.06.2014 18.12.2014 dokumenty jiných správních orgánů
KRPS-111675-33/TČ-2014-010411 Policie ČR, obv. odd. Kolín - Vyhlášení popisu věci 14.07.2014 14.01.2015 dokumenty jiných správních orgánů
39 Nc 1701/2013-34 Okresní soud v Olomouci - Usnesení - rozhodnutí ve věci nezvěstného 21.03.2014 02.03.2015 ostatní
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 -