mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 25.01.2016 10.02.2016 výběrové řízení na pracovní místo
797/2015-D EURODRAŽBY.CZ a.s., Dražební vyhláška - BJ.č. 842/1, k.ú. Kolín 22.12.2015 11.02.2016 dražba
MUKOLIN/OD 4457/16-vol Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulicích Kovářská ... 26.01.2016 11.02.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/SU 67255/15-pes Stavební povolení - Město Kolín, IČ 00235440 - stavební úpravy část ulice ... 26.01.2016 11.02.2016 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OD 6695/16-noj OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné ... 27.01.2016 11.02.2016 ostatní
MUKOLIN/OSCP 9334/16-rap Oznámení o možnosti převzít písemnost - Marek Kadečka, r. 1988 28.01.2016 12.02.2016 evidence obyvatel
030 EX 1095/15-121 Exekutorský úřad Brno (Mgr. Jaroslav Homola) -usnesení o provedení elektronické ... 22.12.2015 12.02.2016 dražba
012942/2016/KUSK Krajský úřad Středočeského kraje - Oznámení o zpracování Návrhu zprávy ... 29.01.2016 15.02.2016 dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/OZPZ 9209/16-Ch Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení podle zák. č. 100/2001 Sb. k ... 28.01.2016 15.02.2016 dokumenty EIA, SEA, IPPC
MUKOLIN/OD 10447/16-vol Seznámení účastníků řízení s podklady rozhodnutí ve věci určení právního ... 29.01.2016 16.02.2016 ostatní
165249/2015/KUSK Krajský úřad Středočeského kraje - Výběrové řízení na uzavření smlouvy ... 06.01.2016 16.02.2016 výběrové řízení - ostatní
MUKOLIN/SU 11266/16-Hav Ozn. o zah. řízení o změně stavby před dokončením - Obec Konárovice, IČ ... 02.02.2016 18.02.2016 územní a stavební řízení
MUKOLIN/KU 11943/16-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - PENĚŽENKA + NÁKUP 02.02.2016 18.02.2016 ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 11955/16-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - MOBILNÍ TELEFON 02.02.2016 18.02.2016 ztráty a nálezy
MUKOLIN/OD 3759/16-vol Prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu „II/329 Plaňany, obchvat“ 03.02.2016 19.02.2016 pozemní komunikace - stavební řízení
MUKOLIN/OZPZ 94995/15-Mu Prodloužení platnosti vodoprávního povolení na stavbu „II/329 Plaňany, obchvat“ ... 03.02.2016 19.02.2016 vodní hospodářství
MUKOLIN/OSBN 12143/16-krap Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v suterénu ... 03.02.2016 19.02.2016 pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 12141/16-krap Záměr města Kolína prodat bytové jednotky z majetku města Kolína - ul. U ... 03.02.2016 19.02.2016 prodej bytů (záměr)
MUKOLIN/KU 8348/16-kus Výroční zpráva za rok 2015 03.02.2016 19.02.2016 ostatní
MUKOLIN/SU 1499/16-pes Souhrnná závěrečná zpráva dotačního programu „Podpora obnovy kulturních ... 19.01.2016 19.02.2016 ostatní
183 EX 2379/15-64 Ex. úřad Praha 10 (Mgr. Havlová) - dražební vyhláška - id 1/2 bytová jednotka ... 18.01.2016 19.02.2016 dražba bytu - dražební vyhláška
063 EX 691/07-105/dr. Ex. úřad Praha 7 (JUDr. Plášil) - dažební vyhláška - poz. p. č. 792/11 ... 30.12.2015 19.02.2016 dražba
MUKOLIN/OD 7803/16-noj Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/334 za obcí Tatce 05.02.2016 22.02.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OZPZ 11428/16-Mu Zahájení vodoprávního řízení - „Rekonstrukce vodovodního řadu K31 – ... 05.02.2016 22.02.2016 vodní hospodářství
MUKOLIN/KU 13588/16-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - STÍRACÍ LOS 08.02.2016 24.02.2016 ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 13612/16-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - HODINKY 08.02.2016 24.02.2016 ztráty a nálezy
MUKOLIN/ORR 12725/16-Klo ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout část pozemku parc. č. 2515/42 v Kolíně II ... 08.02.2016 24.02.2016 pronájem pozemku (záměr)
MUKOLIN/ORR 103670/15-ska Územní plán Červené Pečky – oznámení pořizovatele o zveřejnění návrhu úpravy 08.01.2016 25.02.2016 pořizování územního plánu - obce
094EX03939/15-075 Usnesení soud. ex. úř. Plzeň( Mgr. Tunkl) - dražební vyhláška pro el. dražbu ... 27.01.2016 26.02.2016 dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/SU 3003/16-pes Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou ... 13.01.2016 01.03.2016 ostatní
099 EX 2478/11-122 Exekutorský úřad Praha 1 (JUDr. Ivo Luhan) - Dražební vyhláška - bj.č. 900/7, ... 22.12.2015 10.03.2016 dražba
MUKOLIN/ORR 4583/16-Klo VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VRAKU - Škoda Felicia, barva modrá, RZ 1AY 0720, které ... 15.01.2016 17.03.2016 autovraky
MUKOLIN/ORR 4593/16-Klo VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VOZIDLA - Chrysler, barva stříbrná, bez RZ, které je odstaveno ... 18.01.2016 21.03.2016 autovraky
MUKOLIN/ORR 4595/16-Klo VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VOZIDLA - Opel, barva černá, bez RZ, které je odstaveno ... 18.01.2016 21.03.2016 autovraky
19880/16/2111-00540-204410 FÚ Kolín - dražební vyhláška - LV č. 302, k.ú. Libenice 13.01.2016 24.03.2016 dražba domu - dražební vyhláška
Nařízení města Kolína č. 8/2015 určující úseky místních komunikací ... 24.11.2015 01.04.2016 právní předpisy města
135 EX 1839/14-56 Ex. úřad Chomutov (Mgr. Peroutka) - dražební vyhláška - bytová jednotka ... 14.01.2016 01.04.2016 dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OSBN 7088/16-krap Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 21.01.2016 29.04.2016 pronájem nebytových prostor (záměr)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FBC Kolín, IČ 26536447 25.09.2015 25.09.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SC Kolín, IČ 00406716 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Vembloud Korfbal Club Kolín 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TAEHAN - klub korejských sportů 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín ... 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BASKETBALL CLUB KOLÍN 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BC Kolín 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro fotbalový klub Štítarský SK, ... 05.10.2015 05.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Sendražice, IČ18622810 05.10.2015 05.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Aeroklub Kolín, IČ46391215 05.10.2015 05.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TJ AGRO Kolín, IČ18620183 07.10.2015 08.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Stáj Václav Kolín, IČ 14800471 06.10.2015 08.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sporotvní oddíl plavání Kolín, ... 06.10.2015 08.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Dance Club Inferno o.s., IČ22675051 ... 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro pana Karla Falbera 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Kolín, ... 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Taneční klub CrossDance, IČ22721711 ... 09.11.2015 09.11.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Klub rekreačního sportu Kolín, ... 09.11.2015 09.11.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381 23.11.2015 23.11.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467 10.12.2015 10.12.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tenisový klub PTA Kolín, IČ22878751 ... 10.12.2015 10.12.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BC Kolín, IČ27929175, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381, ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381, ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o., ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o., ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 vodní hospodářství
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 vodní hospodářství