mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
- testovací zpráva 2 23.06.2016 25.06.2016 výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OSBN 59849/16 -sche Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání na střeše ... 09.06.2016 27.06.2016 pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/ORR 61233/16-stav Záměr města Kolína pronajmout ze svého vlastnictví pozemky parc. č. 4044, ... 10.06.2016 27.06.2016 pronájem pozemku (záměr)
MUKOLIN/OD 61841/16-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 10.06.2016 27.06.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 61197/16-car VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ... 09.06.2016 27.06.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 61240/16-car OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - stanovení přechodné úpravy provozu ul. Křičkova ... 09.06.2016 27.06.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 60992/16-vol Vyrozumění o podaném odvolání proti rozhodnutí odboru dopravy MěÚ Kolín ... 10.06.2016 28.06.2016 ostatní
MUKOLIN/ORR 46111/16-ska Územní plán Ratenice – oznámení pořizovatele o projednávání návrhu zadání 27.05.2016 28.06.2016 pořizování územního plánu - obce
Závěrečný účet města Kolína za rok 2015 08.06.2016 28.06.2016 rozpočet města
INFORMACE o konání 12. zasedání Zastupitelstva města Kolína dne 27.6.2016 17.06.2016 28.06.2016 zastupitelstvo města
MUKOLIN/OD 40706/16-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - ulici Dělnické ... 13.06.2016 29.06.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 62458/16-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci cyklostezka Podskalské ... 13.06.2016 29.06.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/KU 62005/16-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - JÍZDNÍ KOLO 13.06.2016 29.06.2016 ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 62018/16-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - JÍZDNÍ KOLO 13.06.2016 29.06.2016 ztráty a nálezy
MUKOLIN/OSCP 61380/16-rap Oznámení o možnosti převzít písemnost - Milan Kornúc, r. 1989 13.06.2016 29.06.2016 evidence obyvatel
Vodohospodářské sdružení Kolín - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, závěrečný ... 14.06.2016 29.06.2016 vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 59019/16-Ch OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – oznámení o vydání Program ... 09.06.2016 30.06.2016 dokumenty EIA, SEA, IPPC
MUKOLIN/OZPZ 61290/16-Ch Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení podle zák. č. 100/2001 Sb., k ... 09.06.2016 30.06.2016 dokumenty EIA, SEA, IPPC
MUKOLIN/ORR 51311/16-ska Územní plán Dolní Chvatliny – oznámení pořizovatele o zahájení řízení ... 19.05.2016 30.06.2016 pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/OD 63499/16-car STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI ul Březinova v k.ú. ... 15.06.2016 01.07.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 63578/16-car STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI ul Březinova v k.ú. ... 15.06.2016 01.07.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/SU 63301/16-pes Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - ... 15.06.2016 01.07.2016 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OD 63402/16-car STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI ul. Jezeřanská v ... 15.06.2016 01.07.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 59361/16-noj OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ... 16.06.2016 01.07.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 56542/16-noj OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ... 16.06.2016 01.07.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
02573/16 ČR - Správa státních hmotných rezerv - Výběrové řízení o nejvyšší ... 07.03.2016 01.07.2016 výběrové řízení - ostatní
MUKOLIN/SU 63947/16-skr Zah. společ. Úz a SŘ - Město Kolín, IČ 00235440 - Kolín – cyklostezka ... 16.06.2016 04.07.2016 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OD 64282/16-car Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 16.06.2016 04.07.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/KU 65430/16-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - JÍZDNÍ KOLO 17.06.2016 04.07.2016 ztráty a nálezy
MUKOLIN/ORR 45594/16-Klo VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VOZIDLA Škoda Felicia, barva bílá, bez RZ, které je odstaveno ... 03.05.2016 04.07.2016 autovraky
MUKOLIN/OD 48244/16-vol Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulicích K Vodojemu, ... 17.06.2016 07.07.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OZPZ 61187/16-stan Prodloužení platnosti stavebního povolení stavby „Odkanalizování obcí Uhlířská ... 20.06.2016 07.07.2016 vodní hospodářství
Středočeský kraj zast. ředitelem SOŠ stavební a SOU stavební Kolín - pronájem ... 06.06.2016 07.07.2016 pronájem nebytových prostor (záměr)
Nabídka volného pracovního místa v "Domově na Hrádku" v Červeném Hrádku ... 15.06.2016 07.07.2016 výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OD 65122/16-vol Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulici Politických vězňů ... 20.06.2016 08.07.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OZPZ 59223/16-Ch Zveřejnění informace o zahájení řízení ve věci žádosti o vydání 10. ... 07.06.2016 08.07.2016 dokumenty EIA, SEA, IPPC
Nabídka volného pracovního místa na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou) ... 17.06.2016 08.07.2016 výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/SU 68279/16-skr Zah. spol. Úz a SŘ - Město Kolín, IČ 00235440 - stavební úpravy části bytového ... 24.06.2016 11.07.2016 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OD 67528/16-car STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI ul. Václavská v ... 23.06.2016 11.07.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 67548/16-car OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - stanovení přechodné úpravy provozu ul. Václavská ... 23.06.2016 11.07.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 67477/16-car OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU -stanovení přechodné úpravy provozu ul. A. ... 23.06.2016 11.07.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 66994/16-car OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - stanovení přechodné úpravy provozu ul. Mostní ... 23.06.2016 11.07.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OSBN 67386/16 -sche Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání na střeše ... 22.06.2016 11.07.2016 pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OD 54985/16-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici ... 24.06.2016 12.07.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 68255/16-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Masarykovo ... 24.06.2016 12.07.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pracovního místa „referent“ ... 24.06.2016 12.07.2016 výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/ORR 60106/16-chla Územní plán Dobřichov – oznámení pořizovatele o projednávání návrhu zadání 10.06.2016 13.07.2016 pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/OZPZ 69281/16-Ch Zveřejnění oznámení o zahájení zjišťovacího řízení podle zák. č. ... 24.06.2016 13.07.2016 dokumenty EIA, SEA, IPPC
UZSVM/SKO/7005/2016-SKOM UZSVM - Oznámení o výběrovém řízení č. SKO/M/008/2016 - hrobové příslušenství ... 17.06.2016 20.07.2016 výběrové řízení - ostatní
156 EX 3447/14-125 Ex. úřad Praha-západ (JUDr. Makarius)- dražební vyhláška - budova č.p. ... 30.05.2016 20.07.2016 dražba domu - dražební vyhláška
35 EX 642/13-36 Ex. úřad Jihlava (Mgr. Karafiát) - dražební vyhláška - pozemky na LV č. ... 08.06.2016 21.07.2016 dražba
018 EX 04403/14-054 Ex. úřad Prostějov (Mgr. Černošková) - dražební vyhláška - č.p. 291 na ... 24.06.2016 28.07.2016 dražba domu - dražební vyhláška
Záměr prodat formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku motorové vozidlo ... 17.05.2016 01.08.2016 ostatní
PROKONZULTA a.s. - dražební vyhláška - nemovitosti na LV č. 7087 v k.ú. Kolín 01.06.2016 05.08.2016 dražba
MUKOLIN/ORR 63030/16-ska Územní plán Tři Dvory – oznámení pořizovatele o zveřejnění návrhu 17.06.2016 12.08.2016 pořizování územního plánu - obce
030 EX 7627/12-127 Ex. úřad Brno-město (Mgr. Homola) - dražební vyhláška - stavba bez č.p. ... 15.06.2016 19.08.2016 dražba
085 EX 5103/14-120 Ex. úřad Praha 9 (JUDr. Suchánek) - dražební vyhláška - bytová jednotka ... 15.06.2016 23.08.2016 dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OSBN 55435/16-krap Město Kolín - dražební vyhláška - bytová jednotka č. 793/4, ul. V Břízách, ... 07.06.2016 05.09.2016 dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OSBN 55445/16-krap Město Kolín - dražební vyhláška - bytová jednotka č. 1198/2, ul. Mlýnská, ... 07.06.2016 05.09.2016 dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OSBN 55428/16-krap Město Kolín - dražební vyhláška - rodinný dům č. p. 113 s příslušenstvím ... 07.06.2016 05.09.2016 dražba domu - dražební vyhláška
MUKOLIN/ORR 11382/16-spi Blokové čištění 2016 15.02.2016 16.12.2016 ostatní
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FBC Kolín, IČ 26536447 25.09.2015 25.09.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SC Kolín, IČ 00406716 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Vembloud Korfbal Club Kolín 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TAEHAN - klub korejských sportů 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín ... 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BASKETBALL CLUB KOLÍN 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BC Kolín 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro fotbalový klub Štítarský SK, ... 05.10.2015 05.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Sendražice, IČ18622810 05.10.2015 05.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Aeroklub Kolín, IČ46391215 05.10.2015 05.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TJ AGRO Kolín, IČ18620183 07.10.2015 08.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Stáj Václav Kolín, IČ 14800471 06.10.2015 08.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sporotvní oddíl plavání Kolín, ... 06.10.2015 08.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Dance Club Inferno o.s., IČ22675051 ... 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro pana Karla Falbera 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Kolín, ... 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Taneční klub CrossDance, IČ22721711 ... 09.11.2015 09.11.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Klub rekreačního sportu Kolín, ... 09.11.2015 09.11.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381 23.11.2015 23.11.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467 10.12.2015 10.12.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tenisový klub PTA Kolín, IČ22878751 ... 10.12.2015 10.12.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BC Kolín, IČ27929175, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381, ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381, ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o., ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o., ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro FBC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 240 000,- Kč pro FBC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 1 300 000,- Kč pro Tělocvičnou ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 600 000,- Kč pro BASKETBALL ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč pro Handball ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 2 500 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 3 820 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 400 000,- Kč pro Z&S APACHE ... 29.02.2016 01.03.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 6 509 000,- Kč pro Správu ... 30.03.2016 01.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 16 054 537,14 Kč pro Správu ... 30.03.2016 01.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč pro fotbalový ... 07.04.2016 08.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč pro O.S. Barry ... 06.04.2016 08.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 120 000,- Kč pro SKUPINU ... 06.04.2016 08.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 50 000,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 06.04.2016 08.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč pro Farní ... 06.04.2016 08.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 385 291,- Kč k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 108 481,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 59 859,- Kč pro Ju-Jutsu ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 117 808,- Kč pro Dance ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 187 775,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 67 732,- Kč pro Stáj Václav ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 94 845,- Kč pro TJ Sokol ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč pro Z&S APACHE ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 90 000,- Kč pro Mgr. Dalibora ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 26 512,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 39 807,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 55 080,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 126 020,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 77 955,- Kč k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 172 471,- Kč pro Tenisový ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 223 610,- Kč pro Sportovní ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 80 912,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Židovskou ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 79 692,- Kč pro Klub rekreačního ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 124 161,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 102 087,- Kč pro TAEHAN ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 154 435,- Kč pro TJ AGRO ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 73 101,- Kč pro Aeroklub ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 74 713,- Kč pro Klub vodních ... 27.04.2016 29.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 59 223,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Militaris, ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč pro Evropské ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Junák ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 61 566,- Kč pro Taneční ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč pro Klub pro ... 09.05.2016 09.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 59 941,- Kč pro Akademii ... 09.05.2016 09.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 75 000,- Kč pro SH ČMS ... 09.06.2016 10.06.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 84 000,- Kč pro Sbor dobrovolných ... 09.06.2016 10.06.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 84 000,- Kč pro Sbor dobrovolných ... 09.06.2016 10.06.2019 Veřejnoprávní smlouvy
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 vodní hospodářství
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 vodní hospodářství