mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
OZPZ 64077/15-hak Vodoprávní řízení - povolení stavby „Vodovodní přivaděč z TPCA do Velkého ... 19.08.2015 04.09.2015 vodní hospodářství
OSBN 67268/15-krap Záměr města Kolína vypůjčit bytovou jednotku č. 9 ve 2. podlaží domu č. ... 19.08.2015 07.09.2015 ostatní
SU 25813/15-pes ÚzR a SP - Hynčica s.r.o.,IČ 28927630 - stavba výrobně montážní haly, stavební ... 21.08.2015 07.09.2015 územní a stavební řízení
SU 68149/15-sie Zah. ÚzŘ - Město Kolín, IČ 00235440 - modernizace autobusového nádraží ... 21.08.2015 07.09.2015 územní a stavební řízení
OZPZ 51892/15-hak Povolení stanovení lhůty pro dokončení stavby veřejnou vyhláškou „Splašková ... 21.08.2015 07.09.2015 vodní hospodářství
OSBN 67264/15-krap Záměr města Kolína vypůjčit bytovou jednotku č. 5 v 1. podlaží domu č. ... 19.08.2015 07.09.2015 ostatní
OSBN 67251/15-krap Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 19.08.2015 07.09.2015 pronájem nebytových prostor (záměr)
ORR 66063/15-stav Záměr města Kolína prodat ze svého vlastnictví spoluvlastnické podíly stavebních ... 20.08.2015 07.09.2015 prodej pozemku (záměr)
SU 35602/15-Hav ÚzR - Ball Aerocan CZ s.r.o., IČ 26424444 - rozšíření výrobního areálu ... 20.08.2015 07.09.2015 územní a stavební řízení
OSCP 67863/15-rap Oznámení o možnosti převzít písemnost - Dominika Dekastellová, r. 1994 20.08.2015 07.09.2015 evidence obyvatel
Nabídka volného pracovního místa - pracovník pro správní činnost při přestupkovém ... 25.08.2015 09.09.2015 výběrové řízení na pracovní místo
OD 60531/15-vol VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní ... 25.08.2015 09.09.2015 pozemní kumunikace - úprava provozu
SU 66524/15-Hav Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení nařízení ... 24.08.2015 09.09.2015 územní a stavební řízení
ORR 67969/15-vokr Záměr města Kolína prodat ze svého vlastnictví část poz. st.č. 514 v k.ú. ... 24.08.2015 09.09.2015 prodej pozemku (záměr)
ORR 68209/15-stuc Záměr města Kolína pronajmout části poz. parc. č. 1122 a 393/1 v k.ú. Sendražice ... 24.08.2015 09.09.2015 pronájem pozemku (záměr)
OSBN 53211/15- krap DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - bytová jednotka č. 103/3, Sokolská ul., Kolín II 10.07.2015 11.09.2015 dražba bytu - dražební vyhláška
OSBN 53223/15-krap DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - rodinný dům č.p. 113 na st.poz.č. 114 v Žiželicích ... 10.07.2015 11.09.2015 dražba domu - dražební vyhláška
OSCP 70075/15-rap Oznámení o možnosti převzít písemnost Dominiku Dekastellovou, r. 1994 28.08.2015 14.09.2015 evidence obyvatel
SU 68812/15-Dur Přerušení Úz a SŘ k doplnění podkladů - VBD.cz s.r.o., IČ 28819942 - stavba ... 27.08.2015 14.09.2015 územní a stavební řízení
OZPZ 68140/15-Mu Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou – „Vodovodní ... 27.08.2015 14.09.2015 vodní hospodářství
OZPZ 48205/15-hak Povolení stavby veřejnou vyhláškou – „Společná zařízení v k. ú. Dolany ... 27.08.2015 14.09.2015 vodní hospodářství
UZSVM/SKO/7358/2015-SKOM ÚZSVM Kolín - Oznámení o výběrovém řízení čís. SKO/040/2015 majetku ... 17.08.2015 15.09.2015 výběrové řízení - ostatní
OSBN 69252/15-krap Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu “ Zpracování ... 26.08.2015 17.09.2015 zadávací řízení na zakázky města
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice ... 01.09.2015 17.09.2015 výběrové řízení na pracovní místo
OZPZ 71329/15-Ch Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení podle zák. č. 100/2001 Sb. ke ... 03.09.2015 21.09.2015 dokumenty EIA, SEA, IPPC
085 EX 5324/14-87 Ex. úřad Praha 9 (Mgr. Suchánek) - dražební vyhláška - bytová jednotka ... 20.07.2015 22.09.2015 dražba bytu - dražební vyhláška
085 EX 11546/14-97 Ex.úřad Praha 9 (JUDr. Suchánek) - dražební vyhláška - bytová jednotka ... 24.07.2015 22.09.2015 dražba bytu - dražební vyhláška
22Nc1007/2015-40 Okresní soud v Kolíně (JUDr. Kantůrková) vyhláška - okolnosti ke zjištění ... 25.08.2015 24.09.2015 ostatní
070 Ex 4642/10-50 Ex.úřad Nymburk (Mgr. Pospíchal) - dražební vyhláška - bytová jednotka č. ... 30.07.2015 25.09.2015 dražba bytu - dražební vyhláška
180 Ex 9634/11-49 Ex. úřad Praha 6 (Mgr. Sobíšková) - dražební vyhláška - nemovitosti uvedené ... 11.08.2015 25.09.2015 dražba
103 Ex 20800/14-54 Ex.úřad Přerov (JUDr. Vrána) - dražební vyhláška - podíl 1/12 na pozemcích ... 11.08.2015 01.10.2015 dražba
ORR 88311/14-stav Oznámení zjištění opuštěných nemovitých věcí bez vlastníka v k.ú. a ... 07.10.2014 09.10.2015 ostatní
Dražební vyhláška Top Credit a.s. - p.p.č. 2810/14,k.ú. Kolín 27.08.2015 21.10.2015 dražba
Usn. RM č. 16/457/2015 Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci v sociální ... 14.04.2015 02.11.2015 ostatní
9303/15-zach Oznámení - blokové čištění na území města Kolína, v termínu 1.3.2015 ... 12.02.2015 17.12.2015 ostatní
KRPS-178928-12/TČ-2015-010411 Policie ČR, obv. odd. Kolín - Vyhlášení popisu věci 19.06.2015 21.12.2015 dokumenty jiných správních orgánů
1Tm9/2012 Okresní soud v Bruntále - Vyhlášení popisu věcí 21.07.2015 22.01.2016 dokumenty jiných správních orgánů
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů