mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
180 Ex 11403/12-44 Ex.úřad Praha 6 (Mgr. Sobíšková) - odročení dražby 08.04.2014 24.04.2014 dražba bytu - dražební vyhláška
SU 28660/14-sie Seznámení s podklady rozhodnutí - Michal Hricik - č.p. 277 v ul. Zborovská ... 08.04.2014 24.04.2014 územní a stavební řízení
ORR 27285/14-mal Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky na zakázku malého rozsahu ... 02.04.2014 25.04.2014 zadávací řízení na zakázky města
OSKS 29001/14-novv Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky na zakázku malého rozsahu: ... 08.04.2014 25.04.2014 zadávací řízení na zakázky města
KU 24682/14-har Záznam o nálezu - BATOH + OSOBNÍ VĚCI 25.03.2014 25.04.2014 ztráty a nálezy
SU 9071/14-jak Rozhodnutí o prodloužení platnosti rozhodnutí - Státní pozemkový úřad, ... 10.04.2014 28.04.2014 územní a stavební řízení
061431/2014/KUSK Krajský úřad Středočeského kraje - Doplnění odvolacího řízení ve věci ... 10.04.2014 28.04.2014 dokumenty jiných správních orgánů
ORR 28354/14-kan Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky na veřejnou zakázku malého ... 07.04.2014 29.04.2014 zadávací řízení na zakázky města
ORR 30170/14-Klo OZNÁMENÍ - záměr města Kolín vypůjčit část pozemku parc. č. 3224 v k.ú. ... 11.04.2014 29.04.2014 ostatní
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 14.04.2014 30.04.2014 výběrové řízení na pracovní místo
OD 16500/14-vol Návrh místní úpravy provozu na Husově náměstí v Kolíně 14.04.2014 30.04.2014 ostatní
Vyhlášení konkurzu na obsazení místa ředitele ZŠ Kolín V, Ovčárecká 374 ... 20.03.2014 02.05.2014 výběrové řízení na pracovní místo
062123/2014/KUSK KÚ Středočeského kraje - Zrušení a vrácení věci k novému projednání ... 16.04.2014 02.05.2014 dokumenty jiných správních orgánů
ORR 32150/14-Klo OZNÁMENÍ - pronájem části plochy domu č.p. 550 v ul. Polepské v Kolíně ... 17.04.2014 05.05.2014 pronájem ploch (reklama) (záměr)
KU 32295/14-har Záznam o nálezu - MOBILNÍ TELEFON 17.04.2014 05.05.2014 ztráty a nálezy
ORR 32332/14-stav Záměr města Kolína směnit ze svého vlastnictví pozemku parc. č. 1807/2 ... 18.04.2014 05.05.2014 ostatní
OZPZ 8574/14-hak Povolení prodloužení lhůty pro dokončení stavby veřejnou vyhláškou podle ... 18.04.2014 05.05.2014 vodní hospodářství
ORR 31834/14-Mor ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat části pozemků pod stávajícími trafostanicemi 17.04.2014 05.05.2014 prodej pozemku (záměr)
OZPZ 27901/14-Ha Oznámení o podaném návrhu na vydání opatření obecné povahy – ochranné ... 17.04.2014 05.05.2014 vodní hospodářství
OSCP 32706/14-hup Oznámení o možnosti převzít písemnost - Zdeněk Kroščen, roč. 1969, Karlova ... 18.04.2014 06.05.2014 evidence obyvatel
091 EX 08454/12-049 Exekutorský úřad Praha 3 - dražební vyhláška 13.03.2014 06.05.2014 ostatní
091 EX 00809/12-058 Exekutorský úřad Praha 3 - dražební vyhláška 13.03.2014 06.05.2014 ostatní
OSBN 22004/14-krap Nadlimitní veřejná zakázka - Zajištění úklidu společných prostor bytových ... 17.03.2014 06.05.2014 zadávací řízení na zakázky města
OSBN 22001/14-krap Nadlimitní veřejná zakázka - Zajištění úklidu společných prostor bytových ... 17.03.2014 06.05.2014 zadávací řízení na zakázky města
OSBN 22004/14-krap Nadlimitní veřejná zakázka - Zajištění úklidu společných prostor bytových ... 17.03.2014 06.05.2014 zadávací řízení na zakázky města
OSBN 22004/14-krap Nadlimitní veřejná zakázka - Zajištění úklidu společných prostor bytových ... 17.03.2014 06.05.2014 zadávací řízení na zakázky města
OSBN 22004/14-krap Nadlimitní veřejná zakázka - Zajištění úklidu společných prostor bytových ... 17.03.2014 06.05.2014 zadávací řízení na zakázky města
OSBN 22004/14-krap Nadlimitní veřejná zakázka - Zajištění úklidu společných prostor bytových ... 17.03.2014 06.05.2014 zadávací řízení na zakázky města
Oznámení o zrušení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice – ... 23.04.2014 09.05.2014 výběrové řízení na pracovní místo
OZPZ 33208/14-Ch Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení podle zák. č. 100/2001 Sb. ... 23.04.2014 09.05.2014 dokumenty EIA, SEA, IPPC
OD 25000/14-kas Oznámení o uložení písemnosti - Peter Brodský (nar. 1967), Masarykovo nám. ... 22.04.2014 09.05.2014 ostatní
SU 115179/13-Nov ÚzR - Obec Býchory - splašková kanalizace, prodloužení stoky D1 a B1, veřejná ... 22.04.2014 09.05.2014 územní a stavební řízení
Informace o volbách do Evropského parlamentu 2014 s termínem konání 23. a 24.5.2014 ... 31.03.2014 09.05.2014 volby, referendum
OSBN 29407/14-krap Město Kolín - dražební vyhláška - rodinný dům č.p. 113 v Žiželicích 10.04.2014 14.05.2014 dražba domu - dražební vyhláška
OSBN 29421/14-krap Město Kolín - dražební vyhláška - bytová jednotka č. 1199/5 , ul. Mlýnská, ... 10.04.2014 14.05.2014 dražba bytu - dražební vyhláška
053639/2014/KUSK KUSK - Vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování ... 02.04.2014 15.05.2014 výběrové řízení - ostatní
094 EX 08710/10 Ex. úřad Plzeň (Mgr. Tunkl) - dražební vyhláška - rodinný dům v Sendražicích ... 01.04.2014 16.05.2014 dražba domu - dražební vyhláška
132 EX 1776/10-65 Ex.úřad Praha 2 (JUDr. Fendrych) - dražební vyhláška - pozemky v k.ú. Sendražice ... 27.03.2014 16.05.2014 dražba
OZPZ 31438/14-Ch Zveřejnění informace o zahájení řízení ve věci žádosti o vydání změny ... 16.04.2014 19.05.2014 dokumenty EIA, SEA, IPPC
ORR 25730/14-ska Územní plán Tři Dvory – oznámení pořizovatele o projednávání zadání ... 18.04.2014 20.05.2014 pořizování územního plánu - obce
322/2013 ND Dražební centrum s.r.o. - dražební vyhláška - Měchýř Pavel (8.7.1957) a ... 26.02.2014 21.05.2014 dražba bytu - dražební vyhláška
ORR 26489/14-chla Územní plán Lošany - Oznámení pořizovatele o zveřejnění návrhu 03.04.2014 22.05.2014 pořizování územního plánu - obce
050 EX 1018/12-175 Ex. úřad Havlíčkův Brod (Mgr. Molák) - dražební vyhláška - bytová jednotka ... 18.04.2014 22.05.2014 dražba bytu - dražební vyhláška
OSCP 26877/14-kraj Informace o počtu a sídle volebních okrsků 04.04.2014 26.05.2014 volby, referendum
OSBN 31556/14-krap Dražební vyhláška - bytová jednotka č. 9 v přízemí domu č.p. 103, Sokolská, ... 16.04.2014 26.05.2014 dražba bytu - dražební vyhláška
OSBN 31546/14-krap Dražební vyhláška - bytová jednotka č. 3 v přízemí domu č.p. 103, Sokolská, ... 16.04.2014 26.05.2014 dražba bytu - dražební vyhláška
077 EX 5271/08-105 Ex. úřad ve Zlíně (JUDr. Růžička) - dražební vyhláška - id 1/4 LV č. ... 11.04.2014 29.05.2014 dražba
065309/2014/KUSK Krajský úřad Středočeského kraje - Vyhlášení výběrového řízení pro ... 23.04.2014 03.06.2014 výběrové řízení - ostatní
KRPS-12979-103/TČ-2014-010471 Policie ČR - Vyhlášení popisu věci - jízdní kolo zn. SUPERIOR XC720, bílo-modro-černá ... 03.03.2014 04.09.2014 dokumenty jiných správních orgánů
KRPS-66851-41/TČ-2014-010411 Policie ČR - Vyhlášení popisu věci - NÁRAMEK 09.04.2014 09.10.2014 dokumenty jiných správních orgánů
SU 16092/14-pes Dotační program „Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelnými ... 26.02.2014 31.10.2014 ostatní
10449/14-zach Rozpis blokového čištění ulic pro rok 2014 06.02.2014 01.12.2014 ostatní
39 Nc 1701/2013-34 Okresní soud v Olomouci - Usnesení - rozhodnutí ve věci nezvěstného 21.03.2014 02.03.2015 ostatní