mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
Obecně závazná vyhláška číslo 3/2015 o doplnění a změně OZV č. 2/2015, ... 03.04.2015 20.04.2015 právní předpisy města
SU 10131/15-Nov SP - Obec Tři Dvory, IČ 00235806 - stavební úpravy místní komunikace v ulici ... 02.04.2015 20.04.2015 územní a stavební řízení
KU 26514/15-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - DÁMSKÉ HODINKY 02.04.2015 20.04.2015 ztráty a nálezy
Vodohospodářské sdružení Kolín - Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014 ... 08.04.2015 24.04.2015 vodní hospodářství
180EX9634/11-36 Ex. úř. Praha 6 (Mgr. Sobíšková)Dražební vyhláška - LV 11502, k.ú. Kolín ... 06.03.2015 24.04.2015 dražba
ORR 27673/15-mal Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky na zakázku malého rozsahu ... 08.04.2015 28.04.2015 zadávací řízení na zakázky města
015 EX 1339/13-57 Ex.úř. Beroun (Mgr. Dolanský) DV - st. p 4085/9, k.ú. Kolín 25.03.2015 29.04.2015 dražba
ORR 29883/15-mal Výzva pro více zájemců o zakázku k podání nabídky - Výměna oken na západní ... 15.04.2015 30.04.2015 zadávací řízení na zakázky města
ORR 28244/15-ho Výzva k podání nabídky na stavební práce zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce ... 09.04.2015 30.04.2015 zadávací řízení na zakázky města
OSBN 29797/15-krap Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám zakázky malého rozsahu "Výměna ... 14.04.2015 30.04.2015 zadávací řízení na zakázky města
OSBN 21642/15-krap Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky na zakázku malého rozsahu ... 19.03.2015 30.04.2015 zadávací řízení na zakázky města
OSBN 25575/15-krap Dodatečné informace č.1 k zadávacím podmínkám zakázky malého rozsahu "Výměna ... 31.03.2015 30.04.2015 zadávací řízení na zakázky města
OSBN 27932/15-krap Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám zakázky malého rozsahu "Výměna ... 08.04.2015 30.04.2015 zadávací řízení na zakázky města
SU 85792/14-led ÚzR - Obec Velký Osek, IČ 00235873 - kanalizační výtlaky 1,2, vodovodní přivaděč ... 14.04.2015 30.04.2015 územní a stavební řízení
192 EX 9/15-16 Ex.úřad Kutná Hora (Mgr. Jakubovská) - dražební vyhláška - id. 1/2 RD č.p. ... 03.04.2015 30.04.2015 dražba domu - dražební vyhláška
OSBN 30133/15-krap ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA - pronajmout prostor sloužící k podnikání, č.p. 764, ... 15.04.2015 04.05.2015 pronájem nebytových prostor (záměr)
OSBN 30132/15-krap ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA - prodej pozemku p.p.č.st. 114 jehož součástí je RD ... 15.04.2015 04.05.2015 prodej domu (záměr)
OMP 15302/15-mala Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) a vizuální identity Kmochova ... 25.02.2015 04.05.2015 výběrové řízení - ostatní
ORR 30346/15 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA - prodat pozemky pod bytovými domy, k.ú. Kolín 17.04.2015 04.05.2015 prodej pozemku (záměr)
ORR 30369/15 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA - prodej části poz. z parc. č. 1730/12, k.ú. Kolín 17.04.2015 04.05.2015 prodej pozemku (záměr)
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení 2 pracovních míst ... 03.04.2015 04.05.2015 výběrové řízení na pracovní místo
OSCP 31175/15-hup Oznámení o uložení písemností - Jana Kroščenová, roč. 1986 17.04.2015 05.05.2015 ostatní
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého ... 15.04.2015 06.05.2015 výběrové řízení - ostatní
1172224/15 FÚ Kolín - dražební vyhláška - nemovitosti na LV č. 1823 a č. 453 v k.ú. ... 18.03.2015 07.05.2015 dražba
098 EX 03275/11-086 Ex.úřad Praha 9 (JUDr. Usnul) - dražební vyhláška - podíl 1/3 na BJ č. ... 14.04.2015 28.05.2015 dražba bytu - dražební vyhláška
ORR 30370/15-Klo VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VOZIDLA - Fiat Ceicento, RZ 1SC 2287, ul. Jateční, Kolín ... 17.04.2015 17.06.2015 autovraky
OZPZ 30553/15-Ch Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání ... 17.04.2015 22.06.2015 dokumenty EIA, SEA, IPPC
OZPZ 26349/15-Ch Zveřejnění oznámení návrhu opatření obecné povahy o vydání Národního ... 03.04.2015 22.06.2015 dokumenty EIA, SEA, IPPC
ORR 88311/14-stav Oznámení zjištění opuštěných nemovitých věcí bez vlastníka v k.ú. a ... 07.10.2014 09.10.2015 ostatní
Usn. RM č. 16/457/2015 Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci v sociální ... 14.04.2015 02.11.2015 ostatní
9303/15-zach Oznámení - blokové čištění na území města Kolína, v termínu 1.3.2015 ... 12.02.2015 17.12.2015 ostatní
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů