mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
ORR 49049/14-ska Územní plán Kolín – Oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání ... 13.06.2014 24.07.2014 pořizování územního plánu - Kolín
OD 60895/14-kas Oznámení o uložení písemnosti - Jančák Michal, 23.9.1980, Karlovo náměstí ... 09.07.2014 24.07.2014 ostatní
OZPZ 37290/14-stan Povolení prodloužení lhůty pro dokončení stavby „Revitalizace mrtvého ramene ... 07.07.2014 24.07.2014 vodní hospodářství
OZPZ 19588/14-Mu Vodoprávní povolení dle § 15 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších ... 07.07.2014 24.07.2014 vodní hospodářství
OZPZ 42462/14-Mu Vodoprávní povolení „Rekonstrukce vodovodního řadu 1-7, Jestřábí Lhota“ ... 09.07.2014 25.07.2014 vodní hospodářství
099 EX 3935/10-132 Ex. úřad Praha 1 (JUDr. Luhan) - dražební vyhláška - 9 ks bilboardů na parc.č. ... 02.06.2014 25.07.2014 dražba
Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva města Kolína na volební ... 09.07.2014 25.07.2014 zastupitelstvo města
OZPZ 59581/14-hak Povolení změny stavby před dokončením „Kanalizace a ČOV Starý Kolín“ ... 11.07.2014 28.07.2014 vodní hospodářství
SU 62244/14-Dur Přerušení ÚzŘ - A+R s.r.o., IČ 26746000, Jenštejn - stavba prodejny potravin ... 11.07.2014 28.07.2014 územní a stavební řízení
OD 62936/14-vol Seznámení účastníků řízení s podklady rozhodnutí - poz.p.č. 59/116 v ... 14.07.2014 30.07.2014 ostatní
OZPZ 40490/14-stan Povolení prodloužení lhůty pro dokončení stavby „Odkanalizování obcí ... 15.07.2014 31.07.2014 vodní hospodářství
KU 63318/14-har Záznam o nálezu - JÍZDNÍ KOLO 15.07.2014 31.07.2014 ztráty a nálezy
121 EX 8955/12-51 Ex. úřad Plzeň-sever (JUDr. Flajšhansová) - dražební vyhláška - bytová ... 23.05.2014 31.07.2014 dražba bytu - dražební vyhláška
OZPZ 61296/14-Ch Zveřejnění oznámení o zahájení zjišťovacího řízení podle zák. č. ... 16.07.2014 01.08.2014 dokumenty EIA, SEA, IPPC
OZPZ 62730/14-Ch Zveřejnění oznámení o zahájení zjišťovacího řízení podle zák. č. ... 16.07.2014 01.08.2014 dokumenty EIA, SEA, IPPC
OD 63417/14-vol Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – ulici Rybářské ... 16.07.2014 01.08.2014 pozemní kumunikace - úprava provozu
ORR 64053/14-Mor ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA vypůjčit pozemek parc. č. 407/1, ostatní plocha, sportoviště ... 16.07.2014 01.08.2014 pronájem pozemku (záměr)
OSCP 63222/14-rap Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jaroslav Rozkydal, r. 1963 16.07.2014 04.08.2014 evidence obyvatel
KU 60266/14-har Záznam o nálezu - SADA NÁŘADÍ 03.07.2014 04.08.2014 ztráty a nálezy
KU 60290/14-har Záznam o nálezu - PENĚŽENKA 03.07.2014 04.08.2014 ztráty a nálezy
KU 64980/14-har Záznam o nálezu - PENĚŽENKA 18.07.2014 04.08.2014 ztráty a nálezy
KU 64983/14-har Záznam o nálezu - JÍZDNÍ KOLO 18.07.2014 04.08.2014 ztráty a nálezy
KU 64986/14-har Záznam o nálezu - BATOH 18.07.2014 04.08.2014 ztráty a nálezy
SU 13737/12-Hav ÚzR a SP - Josef Vokoun, Jestřabí Lhota 169 - Kolín I, Kouřimská ul., nástavba ... 17.07.2014 04.08.2014 územní a stavební řízení
168 EX 570/14-28 Ex.úřad Rokycany (Mgr. Micka) - dražební vyhláška - podíl 1/4 na RD č.p. ... 03.07.2014 05.08.2014 dražba domu - dražební vyhláška
OSCP 50641/14-kraj Oznámení o místě podávání kandidátních listin 16.06.2014 06.08.2014 volby, referendum
OSCP 63971/14-kraj Oznámení o zřízení zvláštního účtu 16.07.2014 06.08.2014 volby, referendum
OSCP 50626/14-kraj Informace o potřebném počtu podpisů na peticích 16.06.2014 06.08.2014 volby, referendum
OD 39053/14-vol Stanovení místní úpravy provozu v ul. Husovo náměstí, Smetanova a Komenského ... 23.07.2014 08.08.2014 pozemní kumunikace - úprava provozu
KU 62364/14-har Záznam o nálezu - HORSKÉ KOLO 10.07.2014 11.08.2014 ztráty a nálezy
KU 61617/14-har Záznam o nálezu - Policie ČR - KŠILTOVKA, KULICH, MIKINA 08.07.2014 11.08.2014 ztráty a nálezy
088692/2014/KUSK Krajský úřad Středočeského kraje - Výběrové řízení na uzavření smlouvy ... 27.06.2014 11.08.2014 výběrové řízení - ostatní
103 Ex 20515/10-55 Ex.úřad Přerov (JUDr.Vrána) - dražební vyhláška - movitá věc 14.07.2014 18.08.2014 dražba
050 EX 1018/12-302 Exekutorský úřad Havlíčkův Brod (Mgr. Molák) - dražební vyhláška - nemovitost ... 17.07.2014 21.08.2014 dražba
103 Ex 39776/13-46 Ex.úřad Přerov (JUDr. Vrána) - dražební vyhláška - bytová jednotka č. ... 23.06.2014 21.08.2014 dražba bytu - dražební vyhláška
081 EX 28118/10-076 Ex.úřad Praha-východ (JUDr.Smékal) - dražební vyhláška - bytová jednotka ... 16.07.2014 22.08.2014 dražba bytu - dražební vyhláška
180 Ex 11403/12-58 Ex.úřad Praha 6 (Mgr. Sobíšková) - dražební vyhláška - bytová jednotka ... 11.07.2014 27.08.2014 dražba bytu - dražební vyhláška
36 EXE 1187/2013-10 Ex.úřad Žďár nad Sázavou (JUDr. Komárek) - dražební vyhláška - členský ... 07.07.2014 28.08.2014 dražba bytu - dražební vyhláška
164 EX 183/12-89 Ex.úřad Olomouc (Mgr.Svoboda) - dražební vyhláška - zemědělská stavba bez ... 12.06.2014 28.08.2014 dražba
164 EX 183/12-90 Ex.úřad Olomouc (Mgr.Svoboda) - dražební vyhláška - zemědělská stavba ... 12.06.2014 28.08.2014 dražba
ORR 64185/14-ska Oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání veř. projednání k ... 18.07.2014 28.08.2014 pořizování územního plánu - obce
KRPS-12979-103/TČ-2014-010471 Policie ČR - Vyhlášení popisu věci - jízdní kolo zn. SUPERIOR XC720, bílo-modro-černá ... 03.03.2014 04.09.2014 dokumenty jiných správních orgánů
070 Ex 3944/08-62 Ex.úřad Nymburk (Mgr. Pospíchal) - dražební vyhláška - podíl 1/18 RD č.p. ... 11.07.2014 11.09.2014 dražba domu - dražební vyhláška
KRPS-66851-41/TČ-2014-010411 Policie ČR - Vyhlášení popisu věci - NÁRAMEK 09.04.2014 09.10.2014 dokumenty jiných správních orgánů
SU 16092/14-pes Dotační program „Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelnými ... 26.02.2014 31.10.2014 ostatní
10449/14-zach Rozpis blokového čištění ulic pro rok 2014 06.02.2014 01.12.2014 ostatní
KRPJ-41998-158/TČ-2014-161671 Policie ČR Havlíčkův Brod - vyhlášení popisu věci 17.06.2014 18.12.2014 dokumenty jiných správních orgánů
KRPS-111675-33/TČ-2014-010411 Policie ČR, obv. odd. Kolín - Vyhlášení popisu věci 14.07.2014 14.01.2015 dokumenty jiných správních orgánů
39 Nc 1701/2013-34 Okresní soud v Olomouci - Usnesení - rozhodnutí ve věci nezvěstného 21.03.2014 02.03.2015 ostatní