mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
MUKOLIN/OD 88937/16-car STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI u obchvatu Kolína ... 12.08.2016 29.08.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 89257/16-car STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI ul. Smetanova, ul. ... 12.08.2016 29.08.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/ORR 88965/16-stav Záměr města Kolína prodat ze svého vlastnictví část pozemku parc. č. 2910/2 ... 12.08.2016 29.08.2016 prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/ORR 88987/16-stav Záměr města Kolína prodat ze svého vlastnictví spoluvlastnický podíl pozemků ... 12.08.2016 29.08.2016 prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OD 89291/16-car STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - dočasný zákaz ... 12.08.2016 29.08.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 89202/16-car STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI Karlovo náměstí ... 12.08.2016 29.08.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 89231/16-car STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - dočasný zákaz ... 12.08.2016 29.08.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 90275/16-car STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI ul. K Dílnám v k.ú. ... 17.08.2016 01.09.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OZPZ 82506/16-Ch Oznámení - zveřejnění informace o návrhu aktualizace bezpečnostní zprávy ... 01.08.2016 01.09.2016 dokumenty EIA, SEA, IPPC
MUKOLIN/OD 90688/16-car STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI ul. Zahradní v k.ú. ... 17.08.2016 01.09.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 86981/16-noj STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - přechodná úprava ... 17.08.2016 01.09.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 86447/16-noj STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - přechodná úprava ... 17.08.2016 01.09.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice ... 01.08.2016 01.09.2016 výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OSBN 76491/16-sch Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě ... 13.07.2016 01.09.2016 pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 76494/16-sch Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě ... 13.07.2016 01.09.2016 pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 76496/16-sch Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě ... 13.07.2016 01.09.2016 pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 76509/16-sch Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě ... 13.07.2016 01.09.2016 pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 76551/16-sch Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě ... 13.07.2016 01.09.2016 pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/SU 89753/16-skr Oznámení zahájení stavebního řízení - stavební úpravy místní komunikace, ... 16.08.2016 01.09.2016 pozemní komunikace - stavební řízení
Záměr pronajmout tělocvičnu Střední školy obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 04.07.2016 03.09.2016 pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 55435/16-krap Město Kolín - dražební vyhláška - bytová jednotka č. 793/4, ul. V Břízách, ... 07.06.2016 05.09.2016 dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OSBN 55445/16-krap Město Kolín - dražební vyhláška - bytová jednotka č. 1198/2, ul. Mlýnská, ... 07.06.2016 05.09.2016 dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OSBN 55428/16-krap Město Kolín - dražební vyhláška - rodinný dům č. p. 113 s příslušenstvím ... 07.06.2016 05.09.2016 dražba domu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OD 82594/16-noj STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - přechodná úprava ... 19.08.2016 05.09.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 91114/16-noj STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - přechodná úprava ... 19.08.2016 05.09.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OZPZ 91822/16-Mu Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou – „Rekonstrukce ... 19.08.2016 05.09.2016 vodní hospodářství
MUKOLIN/OD 91583/16-noj STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI na silnici III/3294 ... 22.08.2016 06.09.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 91666/16-vol Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici č. III/12546 ... 19.08.2016 06.09.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 91777/16-vol Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulicích Masarykovo náměstí, ... 22.08.2016 07.09.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/SU 54434/16-pes ÚzR o změně využití území - EUROVIA Kamenolomy, a.s., IČ 27096670 - pozemky ... 22.08.2016 07.09.2016 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OSBN 73187/16-krap Dražební vyhláška - bytová jednotka č. 692/5 v ul. Bachmačská, Kolín II 21.07.2016 07.09.2016 dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OSBN 73156/16-krap Dražební vyhláška - bytová jednotka č. 103/11 v ul. Sokolská, Kolín II 21.07.2016 07.09.2016 dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/ORR 82010/16-ska Územní plán Červené Pečky – oznámení pořizovatele o zahájení řízení ... 29.07.2016 08.09.2016 pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/KU 93577/16-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - MOBILNÍ TELEFON 24.08.2016 09.09.2016 ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 93589/16-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - PENĚŽNÍ HOTOVOST 24.08.2016 09.09.2016 ztráty a nálezy
MUKOLIN/OSBN 93585/16-krap Záměr města Kolína vypůjčit bytovou jednotku č. 5 v č. p. 356, ul. Zengrova, ... 24.08.2016 09.09.2016 pronájem bytů
MUKOLIN/OSBN 93573/16-krap Záměr města Kolína prodat bytovou jednotku č. 681/5, ul. U Borků, Kolín V 24.08.2016 09.09.2016 prodej bytů (záměr)
MUKOLIN/OSBN 93585/16-krap Záměr města Kolína vypůjčit bytovou jednotku č. 9 v č. p. 356, ul. Zengrova, ... 24.08.2016 09.09.2016 pronájem bytů
MUKOLIN/OSCP 93812/16-hup Oznámení o možnosti převzít písemnost - Daniel Kropáček, roč. 1977 24.08.2016 09.09.2016 evidence obyvatel
MUKOLIN/OZPZ 93428/16-jed Rozhodnutí veřejnou vyhláškou – vyloučení vstupu do lesa v k.ú. Kolín 24.08.2016 09.09.2016 lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OD 87721/16-noj STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - přechodná úprava ... 25.08.2016 09.09.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 91104/16-noj STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - přechodná úprava ... 25.08.2016 09.09.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 93356/16-noj STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - dočasný zákaz ... 25.08.2016 09.09.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 94430/16-noj STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - dočasný zákaz ... 25.08.2016 09.09.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OZPZ 93874/16-Mu Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou – „Rekonstrukce ... 26.08.2016 12.09.2016 vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 93498/16-hak Oznámení zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou – povolení ... 26.08.2016 12.09.2016 vodní hospodářství
MUKOLIN/OD 91136/16-noj STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU - dočasný zákaz zastavení na silnici ... 26.08.2016 12.09.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 93872/16-car STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI ul. Žižkova (chodník) ... 25.08.2016 12.09.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/SU 87150/16-Hav Oznámení zahájení řízení o změně ÚzR - Ball Aerocan CZ s.r.o., IČ 26424444 ... 10.08.2016 12.09.2016 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OD 94549/16-car STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI Karlovo náměstí ... 26.08.2016 12.09.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 94584/16-car STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - dočasný zákaz ... 26.08.2016 12.09.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 94811/16-car STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI Karlovo náměstí ... 26.08.2016 12.09.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 94861/16-car STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - dočasný zákaz ... 26.08.2016 12.09.2016 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OZPZ 91630/16-Ch Zveřejnění informace o zahájení řízení ve věci žádosti o vydání 6. ... 18.08.2016 19.09.2016 dokumenty EIA, SEA, IPPC
MUKOLIN/ORR 94100/16-chla Územní plán Kbel – oznámení pořizovatele o projednávání návrhu zadání 25.08.2016 26.09.2016 pořizování územního plánu - obce
121 EX 4188/14-38 Ex. úřad Plzeň-sever (JUDr. Flajšhansová) - dražební vyhláška - bytová ... 12.08.2016 12.10.2016 dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/ORR 11382/16-spi Blokové čištění 2016 15.02.2016 16.12.2016 ostatní
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FBC Kolín, IČ 26536447 25.09.2015 25.09.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SC Kolín, IČ 00406716 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Vembloud Korfbal Club Kolín 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TAEHAN - klub korejských sportů 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín ... 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BASKETBALL CLUB KOLÍN 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BC Kolín 30.09.2015 01.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro fotbalový klub Štítarský SK, ... 05.10.2015 05.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Sendražice, IČ18622810 05.10.2015 05.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Aeroklub Kolín, IČ46391215 05.10.2015 05.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TJ AGRO Kolín, IČ18620183 07.10.2015 08.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Stáj Václav Kolín, IČ 14800471 06.10.2015 08.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sporotvní oddíl plavání Kolín, ... 06.10.2015 08.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Dance Club Inferno o.s., IČ22675051 ... 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro pana Karla Falbera 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Kolín, ... 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381 12.10.2015 12.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Taneční klub CrossDance, IČ22721711 ... 09.11.2015 09.11.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Klub rekreačního sportu Kolín, ... 09.11.2015 09.11.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381 23.11.2015 23.11.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467 10.12.2015 10.12.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tenisový klub PTA Kolín, IČ22878751 ... 10.12.2015 10.12.2018 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BC Kolín, IČ27929175, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381, ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381, ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o., ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o., ... 08.02.2016 08.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro FBC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 240 000,- Kč pro FBC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 1 300 000,- Kč pro Tělocvičnou ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 600 000,- Kč pro BASKETBALL ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč pro Handball ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 2 500 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 3 820 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 400 000,- Kč pro Z&S APACHE ... 29.02.2016 01.03.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 6 509 000,- Kč pro Správu ... 30.03.2016 01.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 16 054 537,14 Kč pro Správu ... 30.03.2016 01.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč pro fotbalový ... 07.04.2016 08.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč pro O.S. Barry ... 06.04.2016 08.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 120 000,- Kč pro SKUPINU ... 06.04.2016 08.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 50 000,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 06.04.2016 08.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč pro Farní ... 06.04.2016 08.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 385 291,- Kč k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 108 481,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 59 859,- Kč pro Ju-Jutsu ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 117 808,- Kč pro Dance ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 187 775,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 67 732,- Kč pro Stáj Václav ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 94 845,- Kč pro TJ Sokol ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč pro Z&S APACHE ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 90 000,- Kč pro Mgr. Dalibora ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 26 512,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 15.04.2016 15.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 39 807,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 55 080,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 126 020,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 77 955,- Kč k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 172 471,- Kč pro Tenisový ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 223 610,- Kč pro Sportovní ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 80 912,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Židovskou ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 79 692,- Kč pro Klub rekreačního ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 124 161,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 102 087,- Kč pro TAEHAN ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 154 435,- Kč pro TJ AGRO ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 73 101,- Kč pro Aeroklub ... 25.04.2016 25.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 74 713,- Kč pro Klub vodních ... 27.04.2016 29.04.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 59 223,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Militaris, ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč pro Evropské ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Junák ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 61 566,- Kč pro Taneční ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč pro Klub pro ... 09.05.2016 09.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 59 941,- Kč pro Akademii ... 09.05.2016 09.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 75 000,- Kč pro SH ČMS ... 09.06.2016 10.06.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 84 000,- Kč pro Sbor dobrovolných ... 09.06.2016 10.06.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 84 000,- Kč pro Sbor dobrovolných ... 09.06.2016 10.06.2019 Veřejnoprávní smlouvy
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 vodní hospodářství
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 vodní hospodářství