mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
SU 46442/14-Dur ÚzR - Antonina Ceinac, Praha 98 - Kolín II., vodovodní přípojka 16.10.2014 03.11.2014 územní a stavební řízení
KU 92026/14-har Oznámení o vyhlášení nálezu - PENĚŽENKA 16.10.2014 03.11.2014 ztráty a nálezy
KU 92038/14-har Oznámení o vyhlášení nálezu - KLÍČE 16.10.2014 03.11.2014 ztráty a nálezy
KU 92665/14-har Oznámení o vyhlášení nálezu - PŘEPRAVKY 16.10.2014 03.11.2014 ztráty a nálezy
OSCP 92935/14-hup Oznámení o možnosti převzít písemnost - Zdeňka Čechová, roč. 1957, Rimavské ... 20.10.2014 05.11.2014 evidence obyvatel
OZPZ 92985/14-Ch Zveřejnění oznámení o zahájení zjišťovacího řízení podle zák. č. ... 20.10.2014 05.11.2014 dokumenty EIA, SEA, IPPC
OSCP 92923/14-hup Oznámení o možnosti převzít písemnost - Justín Gurguľ, roč. 1957, Rimavské ... 20.10.2014 05.11.2014 evidence obyvatel
SU 67443/14-Dur ÚzR - RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Ústí nad Labem - úpravy plynovodů a ... 21.10.2014 06.11.2014 územní a stavební řízení
OSBN 93177/14-krap Záměr města Kolína prodat bytové jednotky a garáže v ulici Bachmačská,Kolín ... 20.10.2014 06.11.2014 prodej bytů (záměr)
SU 93898/14-Dur Přerušení ÚzŘ - VBD.cz s.r.o., IČ 28819942, Pardubice - Kolín III, ul. Prokopa ... 22.10.2014 07.11.2014 územní a stavební řízení
OZPZ 92018/14-hak Prodloužení lhůty pro dokončení stavby „Novostavba dešťové kanalizace ... 22.10.2014 07.11.2014 vodní hospodářství
OZPZ 88481/14-Ch Zveřejnění informace o zahájení řízení ve věci žádosti o vydání integrovaného ... 07.10.2014 07.11.2014 dokumenty EIA, SEA, IPPC
ORR 95712/14-brz Oznámení o zrušení výběrového řízení - Rozšíření kamerového systému ... 27.10.2014 07.11.2014 zadávací řízení na zakázky města
SU 94570/14-kout Zah.ÚzŘ - RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Ústí nad Labem - Kolín III, stavební ... 24.10.2014 10.11.2014 územní a stavební řízení
OD 85296/14-vol Stavební povolení na stavbu "Cerhenice, komunikace v ul. 9.května" 27.10.2014 11.11.2014 pozemní komunikace - stavební řízení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ky ... 23.10.2014 11.11.2014 výběrové řízení na pracovní místo
I N F O R M A C E o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva ... 31.10.2014 11.11.2014 zastupitelstvo města
95733/14-pes Prodloužení platnosti ÚzR - Fandament s.r.o. - k.ú. Kolín, umístění stavby ... 29.10.2014 14.11.2014 územní a stavební řízení
Ex 3944/08-76 Ex.úřad Nymburk (Mgr. Pospíchal) - dražební vyhláška - podíl 1/18 na LV ... 16.10.2014 14.11.2014 dražba domu - dražební vyhláška
KU 96105/14-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - IZOLAČNÍ VATY 30.10.2014 17.11.2014 ztráty a nálezy
KU 96114/14-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - MOBILNÍ TELEFON 30.10.2014 17.11.2014 ztráty a nálezy
135 EX 3678/10-9 a EX 3678/10-44 Ex.úřad Chomutov (Mgr. Peroutka) doručení VV - exekuční příkaz a usnesení ... 30.10.2014 17.11.2014 ostatní
080 EX 757/11 - 143 Ex.úřad Mladá Boleslav (Mgr.Slavata) - odročení dražby na neurčito - bytová ... 31.10.2014 17.11.2014 dražba bytu - dražební vyhláška
ORR 96457/14-stav Záměr města Kolína prodat ze svého vlastnictví pozemek parc. č. 615/139 v ... 31.10.2014 18.11.2014 prodej pozemku (záměr)
ORR 96446/14-stav Záměr města Kolín prodat spoluvlastnické podíly stavebních pozemků pod bytovými ... 31.10.2014 18.11.2014 prodej pozemku (záměr)
OD 96308/14-vol Vyrozumění o podaném odvolání proti rozh. č.j. OD 86752/14-vol ze dne 30.9.2014 ... 31.10.2014 19.11.2014 ostatní
099 CD 7073/14-9 Ex. úřad Praha 1 (JUDr. Luhan) - dražební vyhláška - bytová jednotka č. ... 07.10.2014 21.11.2014 dražba bytu - dražební vyhláška
ORR 94909/14-fol Veřejná zakázka na stavební práce s názvem „PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ... 24.10.2014 25.11.2014 zadávací řízení na zakázky města
3857867/14/2111-25200-204410 FÚ Kolín - dražební vyhláška - parc.č.st. 2/5 se stavbou bez č.p. a podíl ... 13.10.2014 27.11.2014 dražba
10449/14-zach Rozpis blokového čištění ulic pro rok 2014 06.02.2014 01.12.2014 ostatní
OSBN 86913/14-krap Dražební vyhláška - bytová jednotka č. 4 o velikosti 3+1 v 2. nadzemním podlaží ... 09.10.2014 03.12.2014 dražba bytu - dražební vyhláška
ORR 93255/14-chla Územní plán obce Choťovice - Oznámení pořizovatele o zahájení řízení ... 24.10.2014 03.12.2014 pořizování územního plánu - obce
103 Ex 07434/14-32 Ex.úřad Přerov (JUDr. Vrána) - dražební vyhláška - podíl 1/11 poz.st.č. ... 17.10.2014 04.12.2014 dražba
132 EX 1776/10-68 Ex.úřad Praha 2 (JUDr. Fendrych) - dražební vyhláška - pozemky na LV č. ... 08.10.2014 05.12.2014 dražba
KRPJ-41998-158/TČ-2014-161671 Policie ČR Havlíčkův Brod - vyhlášení popisu věci 17.06.2014 18.12.2014 dokumenty jiných správních orgánů
Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu? 08.10.2014 31.12.2014 ostatní
KRPS-111675-33/TČ-2014-010411 Policie ČR, obv. odd. Kolín - Vyhlášení popisu věci 14.07.2014 14.01.2015 dokumenty jiných správních orgánů
39 Nc 1701/2013-34 Okresní soud v Olomouci - Usnesení - rozhodnutí ve věci nezvěstného 21.03.2014 02.03.2015 ostatní
ORR 88311/14-stav Oznámení zjištění opuštěných nemovitých věcí bez vlastníka v k.ú. a ... 07.10.2014 09.10.2015 ostatní
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 -