mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
Vyhlášení záměru prodat formou veřejné soutěže o nejlepší nabídku motorové ... 12.08.2014 02.10.2014 ostatní
ORR 73144/14-chla Územní plán obce Lošany - Oznámení pořizovatele o zahájení řízení a ... 21.08.2014 02.10.2014 pořizování územního plánu - obce
MÚ Stráž pod Ralskem, finanční odbor - Oznámení o zpřístupnění hromadných ... 02.09.2014 03.10.2014 dokumenty jiných správních orgánů
SU 82493/14-sie Vyrozumění o podaném odvolání - Michal Hricik,Žižkova 586/13, Mělník - ... 18.09.2014 06.10.2014 územní a stavební řízení
OZPZ 71003/14-Ha „Kanalizace a ČOV Třebovle“ – povolení ke změně stavby před jejím dokončením ... 18.09.2014 06.10.2014 vodní hospodářství
ORR 83035/14-stav Záměr města Kolína prodat ze svého vlastnictví spoluvlastnické podíly st.pozemků ... 19.09.2014 06.10.2014 prodej pozemku (záměr)
OZPZ 82596/14-hak Povolení změny stavby před dokončením „Konárovice, Jelen – kanalizace ... 22.09.2014 08.10.2014 vodní hospodářství
ORR 82959/14-Mor ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA vypůjčit část pozemku parc. č. 2158/2, ostatní plocha, ... 22.09.2014 08.10.2014 prodej pozemku (záměr)
KU 84460/14-har Záznam o nálezu - KLÍČE 23.09.2014 09.10.2014 ztráty a nálezy
KU 84522/14-har Záznam o nálezu - DVOUKOLOVÝ VOZÍK 23.09.2014 09.10.2014 ztráty a nálezy
KU 84503/14-har Záznam o nálezu - HASÍCÍ PŘÍSTROJ 23.09.2014 09.10.2014 ztráty a nálezy
KU 84536/14-har Záznam o nálezu - JÍZDNÍ KOLO 23.09.2014 09.10.2014 ztráty a nálezy
KRPS-66851-41/TČ-2014-010411 Policie ČR - Vyhlášení popisu věci - NÁRAMEK 09.04.2014 09.10.2014 dokumenty jiných správních orgánů
OSBN 75023/14-krap Dražební vyhláška o dražbě dobrovolné - BJ č. 234/2, Na Petříně, Kolín ... 29.08.2014 10.10.2014 dražba bytu - dražební vyhláška
OSBN 74981/14-krap Dražební vyhláška o dražbě dobrovolné opakované - BJ č. 1199/5, Mlýnská, ... 29.08.2014 10.10.2014 dražba bytu - dražební vyhláška
OSBN 75018/14-krap Dražební vyhláška o dražbě dobrovolné opakované - BJ č. 103/3, Sokolská, ... 29.08.2014 10.10.2014 dražba bytu - dražební vyhláška
SU 84158/14-Dur Vyrozumění o pokračování v řízení a seznámení s podklady řízení před ... 25.09.2014 13.10.2014 územní a stavební řízení
SU 85391/14-Dur Zah. SŘ - MUDr. Jiří Pícha a Hana Píchová - stavební úpravy bytu č. 4 a ... 25.09.2014 13.10.2014 územní a stavební řízení
OSCP 85691/14-rap Oznámení o možnosti převzít písemnost - Michal Midžiak, r. 1976 26.09.2014 14.10.2014 evidence obyvatel
OZPZ 74351/14-Mu Vodoprávní povolení dle § 15 zák. č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších ... 29.09.2014 15.10.2014 vodní hospodářství
č.j. 070 Ex 2854/11-77 Ex.úřad Nymburk (Mgr. Pospíchal) - dražební vyhláška - Michal Jančák, Karlovo ... 30.09.2014 16.10.2014 dražba
Generální finanční ředitelství - Nabídka na prodej nepotřebného majetku ... 17.09.2014 17.10.2014 dokumenty jiných správních orgánů
OSCP 84260/14-kraj Oznámení o době a místě konání voleb 24.09.2014 20.10.2014 volby, referendum
OSCP 74017/14-kraj Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 25.08.2014 20.10.2014 volby, referendum
067 EX 1769/11-193 JUDr. Juraj Podkonický,Ph.D., soudní exekutor - dražební vyhláška - bytová ... 01.09.2014 23.10.2014 dražba bytu - dražební vyhláška
063 EX 1849/05-116/dr. Ex. úřad Praha 7 (JUDr. Plášil) - dražební vyhláška - id. 9/10 parc.č.st. ... 23.09.2014 23.10.2014 dražba
063 EX 3645/09-61/dr. Ex.úřad Praha 7 (JUDr. Plášil) - dražební vyhláška - RD č.p. 169 se zahradou ... 23.09.2014 23.10.2014 dražba domu - dražební vyhláška
SU 16092/14-pes Dotační program „Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelnými ... 26.02.2014 31.10.2014 ostatní
080 EX 757/11-119 Ex.úřad Mladá Boleslav (Mgr. Slavata) - dražební vyhláška - bytová jednotka ... 29.09.2014 31.10.2014 dražba bytu - dražební vyhláška
10449/14-zach Rozpis blokového čištění ulic pro rok 2014 06.02.2014 01.12.2014 ostatní
KRPJ-41998-158/TČ-2014-161671 Policie ČR Havlíčkův Brod - vyhlášení popisu věci 17.06.2014 18.12.2014 dokumenty jiných správních orgánů
KRPS-111675-33/TČ-2014-010411 Policie ČR, obv. odd. Kolín - Vyhlášení popisu věci 14.07.2014 14.01.2015 dokumenty jiných správních orgánů
39 Nc 1701/2013-34 Okresní soud v Olomouci - Usnesení - rozhodnutí ve věci nezvěstného 21.03.2014 02.03.2015 ostatní
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 -