Slované v severovýchodním Bavorsku | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Slované v severovýchodním Bavorsku


Termín: 30.01.2018 17:00 - 30.01.2018 18:30
Místo: Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8, Kolín
Mgr. Jan Hasil, Ph. D. 
Archeologický ústav AV ČR 

"Čára, která dělila v VIII. století Slovanstvo od národů německých, počavši se na severozápadu ústím řeky Trávy táhla se odtud přímo k Labi nad Hamburkem, pak Labem samým nahoru až po vtok Sály, odtud Sálou až k pramenům jejím ve Smrčinách, odtud přeskočivši na Šumavu, asi v témže směru, jako i dnes, dělila Čechy od Bavor a Rakous. Přebývali sice Slované i na západu čáry této, na řekách Mohanu a Radnici, na hořejší Nábě, Koubě a Řezné: ale že ti všickni pod německou vrchní vládou živi byli, země jejich nepovažovány tehdy za slovanské." Slova Františka Palackého z Dějin národu Českého dnes, stejně jako před téměř dvěma sty lety, tajuplně otevírají otázku často opomíjených a téměř zapomenutých slovanských populací usazených na území dnešního Německa. Jednou ze slovanských sídelních oblastí bylo severovýchodní Bavorsko, konkrétně historické regiony Horní Falc a Horní Franky. Přijměte pozvání do dávných časů a za šumavské kopce a přijďte si připomenout jednu pozoruhodnou kapitolu z dějin západních Slovanů. 

Vstupné 30,– Kč


Zadal: Regionální muzeum v Kolíně