Přednáška "Stravování rakousko-uherské armády za 1. světové války" | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Přednáška "Stravování rakousko-uherské armády za 1. světové války"


Termín: 25.09.2018 17:00 - 25.09.2018 19:00
Místo: Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8, Kolín
Mgr. Petr Bjaček 
Vojenský historický ústav Praha 

Nedostatek potravin po celou dobu války zásadním způsobem ovlivňoval bojeschopnost a morálku rakousko-uherské armády. Zatímco v prvních válečných letech vojáci hladověli kvůli špatné organizaci intendanční služby, v druhé polovině války na ně dopadly hrozivé důsledky hospodářské blokády. Nedostatek kalorií však nebylo to jediné, co vojáky na jídle trápilo. Traumatická pro ně mohla být i zkušenost s neznámým jídlem nebo skutečnost, že možnosti konzumace byly přímo úměrné sociálnímu postavení uvnitř vojenské hierarchie. 
Přednáška posluchače stručně seznámí s hospodářskou situací Rakouska-Uherska na počátku světové války, s organizací intendanční služby rakousko-uherské armády a v neposlední řadě i s důsledky, které nedostatečné zásobování mělo na život vojáků v zákopech nejen po stránce morální a fyzické, ale i po stránce sociální. 

Vstupné 30,– Kč


Zadal: Regionální muzeum v Kolíně