Výstava "Mezi kmeny a státem. Kouřimsko a Kolínsko v raném středověku" | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Výstava "Mezi kmeny a státem. Kouřimsko a Kolínsko v raném středověku"


Termín: 09.09.2016 17:00 - 16.09.2018 17:00
Místo: Dvořákovo muzeum pravěku, Brandlova 35

Výstava zasazená do prostředí regionu Kolínska a Kouřimska je věnována základním aspektům státní a kmenové společenské organizace ve střední Evropě v raném středověku na základě několika případových sond. První z nich představuje Řezno jako politické, kulturní a náboženské centrum s interaktivními vztahy vůči západoslovanskému prostředí. Druhé navazující téma je věnováno kolínskému knížecímu hrobu, jako významné skupině mocných mužů na okraji společenské struktury. Poslední téma prezentuje slovanská hradiště v regionu, která jsou nejen výraznými prvky v krajině regionu, ale jsou také dokladem tehdejší společenské mnohotvárnosti a celistvosti.   

Součástí výstavy budou také předměty ze sbírek zahraničních muzeí.


Zadal: Regionální muzeum v Kolíně