Výstava "Jak se žilo za císaře pána" | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Výstava "Jak se žilo za císaře pána"


Termín: 23.02.2018 09:00 - 13.05.2018 17:00
Místo: Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8, Kolín

Výstava představí období dlouhé vlády Františka Josefa I. (1848 – 1916) od jejích počátků až po dobu rozpadu Rakousko -Uherské monarchie. Koncepce výstavy aspiruje ukázat tuto dobu jak v rovině obecných českých dějin, tak také z hlediska každodennosti a velké proměnlivosti v různých oblastech tehdejšího života a to zejména prostřednictvím bohatých sbírek kolínského muzea. Část výstavy je věnována také proměnám Kolína v 19. století prezentovaných na dobových fotografiích.

Na výstavě se můžete seznámit nejen s rodinou císaře Františka Josefa I., ale i řadou dobových exponátů. Mezi nejkrásnější patří šperky z vzácných kovů. Některé z nich pocházejí z majetku rodiny hraběnek Hermíny a Berthy Voith von Sterbez. Dále jsou zde vystaveny předměty každodenní potřeby, šaty a nádobí. Vzhledem k množství válek v průběhu 19. století jsou zde vystaveny také zbraně nebo pamětní medaile upomínající na italská tažení polního maršála Josefa Václava Radeckého. Jedním z nejzajímavějších předmětů je stuha k praporu sboru kouřimských ostrostřelců darována samotnou císařovnou Alžbětou Bavorskou (zvanou Sissi) v roce 1878.


Zadal: Regionální muzeum v Kolíně