Výstava "Kolín 1914 - 1918. Kolíňané za Velké války a vznik Československé republiky" | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Výstava "Kolín 1914 - 1918. Kolíňané za Velké války a vznik Československé republiky"


Termín: 11.07.2018 10:00 - 28.10.2018 17:00
Místo: Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8, Kolín

Výstava nabízí tři tematické okruhy. V úvodním představuje život v Kolíně za první světové války, např. válečný nedostatek, změny v hospodářství a především činnost pozorovací a roztřiďovací stanice pro zraněné a nemocné vojáky. Ve druhé části sledujeme osudy mužů, kteří odcházeli na frontu a bojovali v c. a k. armádě. Nemenší pozornost je věnována legionářům v Rusku, Francii a Itálii. Závěrečná část pojednává o postupné radikalizaci české společnosti, jež vyústila za příhodných mezinárodních podmínek ve vznik Československé republiky. Návštěvník se může seznámit s průběhem 28. října v Kolíně a některými jeho představiteli. Výstavu tvoří velké množství fotografií a soubor předmětů, např. lékařské náčiní a pomůcky, zbraně a uniformy, ukázky z všedního života vojáků, třeba lístek do polního kina, ale i úlomek rekvírovaného zvonu Bartoloměj nebo kopie plakátu na manifestaci 28. října.


Zadal: Regionální muzeum v Kolíně