Keltské mincovnictví oppidálního období v Čechách | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Keltské mincovnictví oppidálního období v Čechách


Termín: 25.02.2020 17:00 - 25.02.2020 18:30
Místo: Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8, Kolín
PhDr. Jiří Militký, Ph.D.
Národní muzeum, Centrum medievistických studií a Univerzita Palackého v Olomouci
V poslední třetině 2. století př. n. l. došlo na českém území k výrazné změně sídelní strategie centrálních sídlišť – objevují se mohutně opevněná oppida. Tato změna se projevuje také v keltské mincovní produkci. Hlavním centrem mincovní výroby na českém území bylo oppidum Stradonice, odkud známe tři depoty a téměř 2500 ztrátových mincí. Zpracování této lokality z pohledu numismatiky zásadním způsobem pozměnilo pohled na keltské mincovnictví v průběhu pozdního 2. a 1. století př. n. l. 

Zadal: Regionální muzeum v Kolíně