Chrám sv. Bartoloměje | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Chrám sv. Bartoloměje


Informace

Děkanský chrám sv. Bartoloměje je dominantou a nejcennější historickou památkou Kolína

Stavba chrámu byla zahájena krátce po založení královského města v polovině 13. století. Je pravděpodobné, že raně gotický chrám vyrostl na místě staršího kostela, který mohl mít souvislost se starším osídlením této lokality v raném středověku. Stavebníkem chrámu byl král Přemysl Otakar II. V 60. letech 13. století byl vybudován nezachovalý raně gotický chór a obvodové zdi síňového trojlodí. V 70. letech 13. století následovala druhá etapa výstavby, při níž bylo trojlodí podle pozměněného projektu zaklenuto. Zřejmě až kolem roku 1300 byly dokončeny věže při západním průčelí.

Roku 1349 kostel těžce poškodil požár. K jeho obnově byl císařem Karlem IV. povolán slavný architekt Petr Parléř. V letech 1360 - 1378 uskutečnil na místě původního presbytáře stavbu katedrálního chóru. Vrcholně gotické úpravy kostela však pokračovaly až do konce 14. století.

V roce 1504 siluetu chrámu doplnila pozdně gotická zvonice, vybudovaná stavitelem Bartošem. Roku 1733 nechal děkan Antonín Formandl vybudovat v sousedství kostela barokní kostnici. Její interiér s výzdobou sestavenou z lidských ostatků byl koncipován jako dobově oblíbené „Memento mori“. V roce 1796 byl chrám znovu zpustošen požárem, k jeho důkladné obnově došlo až v polovině 19. století z iniciativy kaplana a pozdějšího kolínského děkana Jana Svobody. V roce 1878 byl založen “Spolek na dostavění děkanského chrámu v Kolíně“, který zahájil rekonstrukci kostela, vedenou podle tehdejších představ o památkové péči. Autorem projektu obnovy, dokončené roku 1910, byl Josef Mocker.

Interiér chrámu obsahuje řadu cenných uměleckých památek. Z nejvýznamnějších je třeba připomenout gotické pastoforium (schránka pro uložení Nejsvětější svátosti), z doby kolem roku 1370 od Petra Parléře, cínovou křtitelnici od kutnohorského mistra Ondřeje Ptáčka z roku 1495, barokní oltáře sv. Barbory a sv. Kříže se sochařskou výzdobou od Ignáce Rohrbacha, obraz „Umučení sv. Bartoloměje“ od Petra Brandla z roku 1734, soubor pozdně barokních obrazů od Josefa Kramolína a reliéfy Křížové cesty od Františka Bílka z let 1910 – 1913.

 

Průvodcovské služby v chrámu sv. Bartoloměje zajišťuje regionální muzeum v Kolíně.

Prodej vstupenek v pokladně Regionálního muzea v Kolíně v Červinkovském domě (Brandlova 27), naproti chrámu sv. Bartoloměje.

  • základní vstupné 70 Kč
  • snížené vstupné (děti, studenti, důchodci 60+, držitele karet EYCA) 35 Kč

Při zajištění prohlídky mimo běžnou otevírací dobu bude ke vstupnému účtován příplatek 100 %.

 

duben, říjen:

sobota - neděle 10.00 - 17.00 hodin

květen - září: 

úterý - pátek 9.00 - 17.00 hodin

sobota - neděle 10.00 - 17.00 hodin

Prohlídka je možná pouze s průvodcem a začíná vždy v (9:00), 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 hodin.

Od listopadu do března se pravidelné prohlídky chrámu nekonají. Návštěva je možná pouze pro skupinu deseti a více osob na základě objednávky uskutečněné nejméně jeden týden před stanoveným termínem.

Sledujte, prosím, před návštěvou chrámu webové stránky Regionálního muzea v Kolíně. Z důvodů provozu Římskokatolické farnosti (křest, pohřeb, svatba atp.) může dojít k aktuálním změnám provozní doby.

 

Turistické informační centrum Kolín

www.tickolin.cz

 


Kontakty

Email: tic@muzeumkolin.cz
WWW: http://www.tickolin.cz
Kancelář: Turistické informační centrum Kolín
Ulice: Karlovo náměstí 8
Město: Kolín 2
Telefon: +420 311 510 866


Akce

Fotky

Přílohy

RSS