O městě | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de

Místní poplatek za psa

05.01.2022

Místní poplatek za psa pro rok 2022 je stejný jako v roce 2021. Splatnost poplatku je k 31.03.2022. Platební údaje pro bankovní převod jsou také stejné, tj. číslo účtu 3661752/0800 a přidělený variabilní symbol.

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

05.01.2022

Od 01.01.2022 je platná nová Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Bylo změněno názvosloví a změny jsou v sekci osvobození a úlevy. Výše místního poplatku zůstala pro rok 2022 stejná jako v roce 2021, tj. 696,- Kč. Splatnost poplatku je k 31.05.2022. Platební údaje pro bankovní převod jsou také stejné, tj. číslo účtu 3662042/0800 a přidělený variabilní symbol.

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína na rok 2022

13.09.2021

Příjem žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína na rok 2022 je na Odboru školství, kultury a sportu.

Akce s povolenou prodlouženou dobou hudební produkce

17.02.2021

Rada města Kolína udělila výjimku z ustanovení čl. 5 OZV města Kolína č. 4/2017, tj. prodloužení doby hudební produkce pro tyto akce:

Platba za komunální odpad

03.01.2021

22odpad_platby.png Vážení občané, kancelář pro informace a placení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se nachází v Podnikatelském inkubátoru CEROP Kolín, Sokolská 1095 v areálu bývalého kolínského zámku-pivovaru. Kancelář je v přízemí budovy v pravém rohu parkoviště (viz obr.).

Upozornění pro pořadatele hudebních produkcí

17.05.2017

Pořadatelé hudebních akcí, kteří žádají o prodloužení doby hudební produkce, musí dle OZV č.4/2017 podat žádost na Odbor školství, kultury a sportu minimálně 60 dní před akcí.

Vyhláška č. 6/2015, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku...

11.01.2016

S novým rokem pro lepší přehled znovu uveřejňujeme plné znění Obecně závazné vyhlášky č. 6/2015, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

VÝZVA k nahlášení reklamací distribuce Zpravodaje

01.08.2014

38obalka.jpg Vážení občané, v zájmu zkvalitnění distribuce Zpravodaje města Kolína Vás tímto vyzýváme k nahlášení míst, kam Zpravodaj města Kolína (měsíčník vydávaný MěÚ Kolín) dostáváte nepravidelně či není dodáván vůbec.

Pokyny pro pořadatele kulturních a sportovních akcí pro veřejnost v Kolíně

14.09.2012

Žádáme všechny pořadatele kulturních a sportovních akcí pro veřejnost v Kolíně, aby o konání akce informovali Odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu Kolín, tel. 321 748 249, tel. 321 748 248, email: odbor.skolstvi@mukolin.cz Při pořádání akce ve spolupráci s městem Kolín (dotace, záštita ...

Aktuality


Územní plán Kolín - oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání veřejného projednání

25.01.2022 15:04

Odbor investic a územního plánování Městského úřadu Kolín jako pořizovatel územního plánu podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznamuje:

Křest knihy "PROMĚNY MĚSTA KOLÍNA 2"

20.01.2022 11:44Aktualizováno

33krest_promeny_1.jpg V obřadní síni kolínské radnice proběhl křest druhého vydání knihy Proměny města Kolína. Jedná se o pokračování snad již kultovní knihy Vladimíra Serbuse o proměnách našeho krásného města.

VÝZVA k předložení návrhů na udělení CENY MĚSTA KOLÍNA za rok 2021

19.01.2022 08:08Aktualizováno

6620181213_093929_resized.jpg Do 31. ledna 2022 přijímáme návrhy na udělení Ceny města Kolína. Pokud víte o člověku, skupině lidí, spolku, jejichž dlouhodobé působení a přínos městu si zaslouží ocenění, nominujte je. Návrh na ocenění musí obsahovat údaje ...

Informace o plánované výstavbě v Jateční ulici

18.01.2022 07:49

27rezidence_u_jana_objemovka_perspektiva.jpg V ulici Jateční má soukromý investor zájem postavit na volném pozemku u zastávky autobusu „U Jána“ nový polyfunkční dům nemalého rozsahu „Rezidence U Jána“. Územní rozhodnutí na tento záměr bylo vydáno již v roce 2008 ...

Lednový Zpravodaj právě vyšel

17.01.2022 15:13

72dsc_5825.jpg Co v lednovém čísle naleznete?

Projekt e-bullet.cz

17.01.2022 14:43

401_autor_projektu.jpeg Představujeme unikátní projekt, který má kořeny v našem okrese. Autor unikátní technické koncepce a manager projektu, pan Radovan Šimeček, jehož společnost sídlí v malé obci Lhotky u Malotic, nedaleko od Kolína, nám poskytl informace ...

< 1 2 3 4 ... 107 >