O městě | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de

Akce s povolenou prodlouženou dobou hudební produkce

20.02.2019

Rada města Kolína udělila výjimku z ustanovení čl. 5 OZV města Kolína č. 4/2017, tj. prodloužení doby hudební produkce pro tyto akce:

Oznámení změny úředních hodin kanceláře SVP v 16. týdnu

28.01.2019

Oznamujeme nájemcům hrobových míst, že ve středu 17.04.2019 bude kancelář SVP uzavřena. Úřední den je přesunut na čtvrtek 18.04.2019. úřední hodiny: 8:00 - 12:00 hod., 13:00 - 15:00 hod. Děkujeme za pochopení. SVP

Smlouvy o nakládání s komunálním odpadem zajišťuje nově město Kolín

14.01.2019

Od 01. 12. 2018 došlo ke změně zajištění administrativy při uzavírání smluv o sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Upozornění pro žadatele o poskytnutí dotací

06.06.2018

Upozorňujeme žadatele o poskytnutí dotací, že došlo k úpravě kritérií a formulářů žádostí z důvodu zavádění Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Podávání stížností na společnost ARRIVA

30.08.2017

Nejste spokojeni s chováním řidiče? Nejste spokojeni s odjezdem autobusu?

Upozornění pro pořadatele hudebních produkcí

17.05.2017

Pořadatelé hudebních akcí, kteří žádají o prodloužení doby hudební produkce, musí dle OZV č.4/2017 podat žádost na Odbor školství, kultury a sportu minimálně 60 dní před akcí.

Vyhláška č. 6/2015, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku...

11.01.2016

S novým rokem pro lepší přehled znovu uveřejňujeme plné znění Obecně závazné vyhlášky č. 6/2015, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

VÝZVA k nahlášení reklamací distribuce Zpravodaje

01.08.2014

Vážení občané, v zájmu zkvalitnění distribuce Zpravodaje města Kolína Vás tímto vyzýváme k nahlášení míst, kam Zpravodaj města Kolína (měsíčník vydávaný MěÚ Kolín) dostáváte nepravidelně či není dodáván vůbec.

Pokyny pro pořadatele kulturních a sportovních akcí pro veřejnost v Kolíně

14.09.2012

Žádáme všechny pořadatele kulturních a sportovních akcí pro veřejnost v Kolíně, aby o konání akce informovali Odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu Kolín, tel. 321 748 249, tel. 321 748 248, email: odbor.skolstvi@mukolin.cz Při pořádání akce ve spolupráci s městem Kolín (dotace, záštita ...

Aktuality


Pečující se sešli v rámci prvního praktického kurzu I. pololetí 2019

22.02.2019 11:56

21. února proběhlo v Městském klubu seniorů (ve spolupráci Diakonie ČCE, Pečuj doma a Města Kolín) další setkání určené především pro rodinné pečující. Přednášel zde zkušený lektor a psycholog Mgr. Tomáš Kršňák na téma Jak zvládat stres.

Evropský den obětí

22.02.2019 10:08

Dne 22. února 1990 byla ve Velké Británii podepsána Charta práv obětí, jejímž cílem je zvýšit povědomí o možné pomoci a podpoře obětem trestných činů i jejich blízkým. Tento den si připomíná také Probační a mediační služba (PMS) včetně poradny, která obětem pomáhá.

Zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, obcí a měst se sešli v Kolíně - zájem byl i o Iglou

22.02.2019 10:04

V rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systémová podpora sociální práce v obcích se 19. 2. uskutečnila výjezdní porada obcí (sociálních pracovníků městských úřadů), které jsou v tomto projektu zapojeny, a to za oblast Královéhradecka - Kolín, Chrudim, Hradec Králové a Jilemnice.

Akce s povolenou prodlouženou dobou hudební produkce

20.02.2019 16:53Aktualizováno

Rada města Kolína udělila výjimku z ustanovení čl. 5 OZV města Kolína č. 4/2017, tj. prodloužení doby hudební produkce pro tyto akce:

Masopust ve Volnu

18.02.2019 10:24

Zveme na MASOPUST ve Středisku respitní péče Volno.

Vernisáž výstavy "Imaginární setkání fotografů 2019"

13.02.2019 15:18Aktualizováno

21. února od 17 hodin jste zvání do Regionálního muzea v Kolíně, Červinkovského domu, Brandlova 27 na vernisáž výstavy "Imaginární setkání fotografů 2019".

< 1 2 3 4 ... 45 >