Informace k výměně OP či cestovního dokladu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Informace k výměně OP či cestovního dokladu

Již od začátku roku registrujeme zvýšený zájem občanů o vydání občanského průkazu. Tato skutečnost je dána mimo jiné i tím, že v letošním roce končí desetileté období od poslední hromadné výměny tohoto dokladu a navíc v současné době (jako vždy v letních měsících) kulminují požadavky na získání cestovního dokladu.
22.06.2015 11:38
Počet zhlédnutí: 4695
PDF E-mail Print

Rádi bychom Vás upozornili na to, že o výměnu občanského průkazu lze požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22.

Na Městském úřadu v Kolíně, budova bývalého okresního úřadu, Karlovo nám. 44, Kolín I, budova A, hala v přízemí, je možno požádat o občanský průkaz i cestovní doklad v těchto úředních hodinách:

- pondělí                 8:00 – 17:00 hodin

- úterý                     8:00 – 14:00 hodin

- středa                   8:00 – 17:00 hodin

- čtvrtek                  8:00 – 14:00 hodin.

Poslední úkon v odpoledních hodinách vždy 15 minut před koncem uvedené doby.

Pro návštěvu našich pracovišť doporučujeme využít úterý nebo čtvrtek (např. dne 16.06.2015 ve 12:00 hod. nebyl v hale žádný žadatel), případně využívejte systému internetového objednávání – podrobnosti na http://www.mukolin.cz/cz/o-meste/. Zkrátíte si dobu čekání.

MěÚ Kolín
Oddělení marketingu a cestovního ruchu