Projekt "Nákup a rekonstrukce ubytovny Legerova" | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Projekt "Nákup a rekonstrukce ubytovny Legerova"

Předmětem tohoto projektu je vybudování sociálních bytů pro potřeby cílové skupiny (osoby v bytové nouzi - zejména pro osoby z veřejných komerčních ubytoven, které nemají jinou možnost bydlení). Za tímto účelem dojde k nákupu nevyužívané nemovitosti, ve které bude rekonstruováno 8 bytových jednotek na sociální byty.
05.09.2017 12:18
(Aktualizováno: 8.9.2017 12:18)
Počet zhlédnutí: 896
PDF E-mail Print

 

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0003009

Cílem projektu je proto zajištění dostupného nájemního sociálního bydlení pro cílové skupiny projektu. Díky této infrastruktuře bude umožněn sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup do nájemního bydlení prostřednictvím sociálních bytů a s tím spojené začleňování do běžného života. Tohoto cíle bude dosaženo nákupem stávající nevyužité budovy a zřízení sociálních bytů prostřednictvím rekonstrukce stávajících prostor. Prostory budou sloužit pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Výstupem projektu bude vybudování 8 nových sociálních bytů ve městě Kolín, které budou sloužit k zajištění sociálního znovu začlenění osob do běžné společnosti. Cílová skupina tohoto projektu je představována osobami v bytové nouzi - zejména osobami umístěnými ve veřejných komerčních ubytovnách, které nemají jinou možnost bydlení.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

 

MěÚ Kolín
Oddělení marketingu a cestovního ruchu

Obrázky

64_logo eu_mmr