Nádoby na tříděný odpad pro obyvatele rodinných domů | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Nádoby na tříděný odpad pro obyvatele rodinných domů

Opět bylo prodlouženo přijímání žádostí o přidělení žluté popelnice a to do 17.08.2018.
15.06.2018 10:55
(Aktualizováno: 16.7.2018 10:55)
Počet zhlédnutí: 2213
PDF E-mail Print

Žadatelem může být občan s trvalým pobytem v katastru města Kolín žijící v rodinném či bytovém domě (s celkovým počtem max. 8 bytových jednotek). Svoz tříděného odpadu bude probíhat 1x za 14 dnů.

V první vlně bylo doručeno cca 860 žádostí. Prosíme proto občany, kteří by měli zájem o tuto sběrnou nádobu ve druhém poptávkovém kole, aby vyplnili registrační formulář na webovém odkazu:https://goo.gl/forms/r9liHrlg3CdLZt4Q2

S občany, kteří odevzdali své žádosti e-mailovou formou či odevzdali vyplněný ústřižek na podatelnu, je počítáno.

Distribuce sběrných nádob o objemu 240 l na tříděný odpad – plasty se uskuteční v září 2018.

Nádoby budou pořízeny na základě obdržené dotace z operačního programu Životního prostředí, reg. č. projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003127.

MěÚ Kolín
Oddělení marketingu a cestovního ruchu

Obrázky

Contenur_CLD_120_l_yellow 72_logo