Výzkum Česko v pohybu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Výzkum Česko v pohybu

Česko v pohybu je historicky prvním celostátním průzkumem, který nám odpoví na otázky odkud, kam, jakými dopravními prostředky a za jakými účely obyvatelé Česka cestují. Průzkum probíhá od podzimu 2017 do jara 2019 a provádí jej Centrum dopravního výzkumu ve spolupráci s agenturou SC&C za podpory Ministerstva dopravy České republiky.
12.06.2018 09:08
(Aktualizováno: 12.6.2018 09:08)
Počet zhlédnutí: 386
PDF E-mail Print

Jak průzkum probíhá?

Tazatelé osloví 10 000 náhodně vybraných domácností z celé republiky. Poznáte je podle průkazu agentury SC&C, který Vám předloží. Pokud budete s účastí v průzkumu souhlasit, položí Vám několik jednoduchých otázek, které se budou týkat cestovních návyků jednotlivých členů domácnosti spojené s každodenním cestováním do práce, školy, k lékaři či volným časem. Poté se s Vámi tazatel dohodne na tzv. rozhodném dni, ve který budou všichni členové domácnosti starší 6 let do speciálního deníku zaznamenávat své cesty. Vyplněné cestovní deníky si tazatel v domluveném termínu vyzvedne, zkontroluje a předá je odborníkům k vyhodnocení.

Pravděpodobnost, že do průzkumu budete vybráni právě Vy, není velká. Oslovuje se jen každá 440. domácnost. Účast v průzkumu není časově příliš náročná, ale informace, které poskytnete, mají velký význam pro zlepšení dopravy v České republice.

Všechny odpovědi budou anonymizované. Získaná data jsou důsledně chráněna dle přísných požadavků zákona 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen GDPR).

Výsledky průzkumu
Průzkum bude dokončen na jaře roku 2019 a jeho výsledky budou zveřejněny téhož roku na podzim. Stanou se důležitým zdrojem informací pro práci odborníků, kteří plánují dopravu. Výsledky poskytneme samozřejmě všem, kteří o ně projeví zájem. Každý z nás má své cestovní návyky spojené s prací, školou nebo volným časem. Často se opakují a my je už ani nevnímáme. Přesto jsou unikátní a dohromady tvoří to, čemu říkáme doprava.

 

Když se průzkumu zúčastníte:
• přispějete k efektivnímu plánování dopravy tak, aby lépe odpovídala našim současným i budoucím potřebám,
• pomůžete smysluplnému investování peněz daňových poplatníků do dopravních staveb,
• ovlivníte rozvoj Vaší obce, regionu i státu,
• podpoříte ochranu životního prostředí a zlepšení kvality života nás všech.

https://www.ceskovpohybu.cz/file/letak/

 

MěÚ Kolín
Oddělení marketingu a cestovního ruchu

Obrázky

cesko v pohybu

Přílohy

CvP_Pruvodni_dopis_verze_jaro_2018_v5_podepsane (220,5 kB)