Zahájili jsme projekt „Chytré měření pitné vody“ v Kolíně | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zahájili jsme projekt „Chytré měření pitné vody“ v Kolíně

„Letošní sucho a klimatické změny přinášejí obavy o dostatek pitné vody do dalších let. Do budoucna nevidíme, přesto je na místě zbytečně pitnou vodou neplýtvat, včas odhalovat havárie a zabránit ztrátě pitné vody. V polovině září jsme proto s partnery města úspěšně spustili projekt chytrého měření pitné vody, na kterém jsme společně pracovali několik měsíců“, vysvětluje Tomáš Růžička, který se za město spolu s energetikem projektu věnoval.
20.09.2018 09:03
Počet zhlédnutí: 685
PDF E-mail Print

Na projektu „Chytré měření pitné vody“ pro objekty v majetku města Kolína, který jsme sami iniciovali, spolupracujeme v týmu s Vodohospodářským sdružením Kolín, majitelem vodohospodářské infrastruktury a provozovatelem společností VODOS s.r.o., Kolín. Do úvodního projektu jsme zahrnuli odběrná místa budov, která jsou součástí našeho energetického managementu. Především objekty městského úřadu a příspěvkových organizací, jako jsou školy, školky, knihovna, školní jídelny, informační centrum, Dům dětí a mládeže, Domov pro seniory, ZUŠ, budovy městského úřadu, jesle, radnice. Zatím se jedná o 42 odběrných míst.

Odběrná místa byla pracovníky provozovatele osazena tzv. chytrými vodoměry. Zároveň jsme dokončili samotnou síť pro přenos datových informací. Právě v on-line přenosu dat v reálném čase z odběrného místa do informačního systému spočívá podstata chytrého měření. Vodoměr v pravidelném intervalu 16 sekund zaznamenává stav objemu pitné vody a ostatní informace o odběrném místě (např. maximálním a minimálním průtok, zavzdušnění potrubí). Následně jsou data v intervalu šesti hodin odesílána prostřednictvím sítě opakovačů (repeatrů) na komunikační datovou bránu. Komunikační brána shromáždí příchozí data a zašle kompletní soubor na server, kde jsou data automaticky zapracována do systému měření.  Veškerá data se zobrazují prostřednictvím příslušného softwaru na dispečinku vodárenské společnosti. Svůj přístup do softwaru má však i každý správce objektu. V případě, že systém odhalí nestandardní průběh spotřeby vody (havárie s únikem vody) či jinou mimořádnou událost, odesílá automaticky upozornění správci objektu a centrálnímu dispečinku. Software dále umožňuje vizualizaci získaných dat pomocí přehledných grafů. Správce objetu/energetický management má tedy k dispozici veškeré údaje o průběhu spotřeby svých jednotlivých odběrných míst, které spravuje.

Cílem našeho projektu „Chytré měření pitné vody“ je rychlé a včasné řešení problémů u konkrétních odběrných míst, bezprostředně odhalit havárii úniku pitné vody, protékání vody na toaletách atd., vyhodnocování spotřeby a flexibilně přijímat opatření k lepšímu hospodaření pitnou vodou, která je našim skutečným bohatstvím. Energetickému managementu města pak rozsah získaných informací dovolí přesně identifikovat průběh spotřeby vody u jednotlivých objektů a nalézt tak optimální nástroje pro snižování spotřeby a s ní spojených nákladů i rizik plýtvání nebo naopak pro udržení dosažené optimální úrovně spotřeby s ohledem na velikost budovy a provozu.

Současně Vodohospodářské sdružení Kolín osadilo 225 „chytrých vodoměrů“ jako svůj pilotní projekt ve vybrané ucelené lokalitě, kde se nachází jak bytové tak rodinné domy. Kromě již zmiňovaných výhod je další předností těchto vodoměrů jejich odečítání. Odečítání se provádí elektronicky, dálkově. Odpadá nutnost přítomnosti majitele nemovitosti při odečtu a nedochází k jejich chybám. Nezasahuje se do soukromí konečných odběratelů.

V průběhu roku 2019 bude probíhat vyhodnocení celého projektu. Na základě vyhodnocení nastaví energetických management další postup ve spolupráci všech partnerů - města Kolín, Vodohospodářské sdružení Kolín a VODOS Kolín s.r.o. Spuštěný systém se může skutečně stát základem „chytré sítě“ pro další uživatele, vlastníky budov, SVJ, podnikatele … na území města. Systém k tomu má výborné předpoklady.

Tomáš Růžička, místostarosta města Kolín

MěÚ Kolín
Oddělení marketingu a cestovního ruchu

Obrázky

schéma mapa měření vody