Novinky v době platnosti STK u motocyklů, tříkolek a čtyřkolek | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Novinky v době platnosti STK u motocyklů, tříkolek a čtyřkolek

S účinností od 1.10.2018 dochází na základě změny v § 40 zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, k prodloužení lhůty, ve které je třeba motorové vozidlo kategorie L (motocykly, tříkolky a čtyřkolky) přistavit k provedení pravidelné technické prohlídky.
03.10.2018 14:54
Počet zhlédnutí: 5141
PDF E-mail Print

U nového vozidla se lhůta pro přistavení na první technickou prohlídku prodlužuje ze 4 na 6 let a k další následné periodické prohlídce je provozovatel vozidla povinen vozidlo přistavit vždy ve lhůtě do 4 let od té předchozí. Tato změna se ale vztahuje na vozidla, která STK absolvovala již před účinností změny zákona, takže například motocykl, kterému by podle staré úpravy STK končila po dvou letech dnes ve skutečnosti končí až za dva roky. Tuto změnu není nutné dle stanoviska ministerstva dopravy vyznačovat v technickém průkazu, ani není třeba nechávat měnit známku na registrační značce. Poslední změnou, na kterou bychom chtěli upozornit, je skutečnost, že již nejste povinni nikdy podrobovat STK vozidla kategorie L s objemem motoru do 50 ccm, nebo nejvyšší konstrukční rychlosti do 50 ccm opatřeného šlapadly. Pochopitelně i tyto „pionýry“, malé skútry, tříkolky a čtyřkolky je nutné udržovat v řádném technickém stavu tak, aby obstály při případné policejní kontrole.

 

MěÚ Kolín
Oddělení marketingu a cestovního ruchu