Další postup pro získání žluté nádoby na plasty od 25. 10. Distribuce nádob. | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Další postup pro získání žluté nádoby na plasty od 25. 10. Distribuce nádob.

V těchto dnech probíhá distribuce sběrných nádob o objemu 240 l na tříděný plastový odpad, o které bylo zažádáno do 24. 10. 2018. Rozvoz probíhá po jednotlivých ulicích a obyvatelé jsou o plánovaném rozvozu vždy s předstihem informováni. V případě nádob, které se nepodařilo v předem avizovaném termínu doručit, proběhne distribuce v náhradním termínu.
24.10.2018 14:58
(Aktualizováno: 24.10.2018 14:58)
Počet zhlédnutí: 766
PDF E-mail Print

Rozvozový vůz má vždy cca 10-20 ks nádob navíc, aby bylo možné předat nádobu také těm osobám, kteří dříve nepožádali, mají na ni nárok a požádají až při samotném rozvozu.

Noví zájemci, tj. ti, kteří mají zájem o „žlutou popelnici“ a dosud žádnou formou nepožádali, si ji mohou vyzvednout přímo v místě uskladnění – v areálu provozovny AVE Kolín, Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V, kontaktní osoba: Karel Kozdera, 728 769 575, a to každé úterý a pátek v časovém rozmezí 9-14 hod. až do konce února 2019.

Zájemce musí být občan s trvalým pobytem v katastru města Kolín žijící v rodinném či bytovém domě (s celkovým počtem max. 8 bytových jednotek)

Sběrné nádoby budou rozdávány až do vyčerpání zásob.

Nádoby jsou pořizovány na základě obdržené dotace z Operačního programu Životního prostředí, reg. č. projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003127.

Svoz tříděného odpadu bude probíhat 1 × za 21 dnů. V současné době je svoz žlutých popelnic předmětem veřejné zakázky. Sledujte oficiální stránky města, kde bude dodavatel této služby zveřejněn v okamžiku, jak bude znám i s plánem svozů.

MěÚ Kolín
Odbor regionálního rozvoje a územního plánování