Osobnosti měsíce ledna | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Osobnosti měsíce ledna

V měsíci lednu si připomínáme výročí několika osobností spojených s městem Kolín.
03.01.2019 13:49
Počet zhlédnutí: 178
PDF E-mail Print

Josef Štolba (1870 Nymburk – 1939 Kolín)

Dne 03. 01. uplynulo 80 let od úmrtí Josefa Štolby. Regionální historik, dlouholetý předseda kuratoria kolínského muzea, městský archivář, numismatik, divadelní ochotník, člen městského zastupitelstva, funkcionář mnoha spolků a organizací, odborný publicista. Pracoval jako železniční úředník. Uspořádal mj. numismatické sbírky pro kolínské muzeum, podařilo se mu zachránit mnohé cenné archivní materiály. Publikuje ve Věstníku Klubu čsl. turistů - odbor Kolín, v numismatickém časopise, vlastní publikace o historii Kolína.


Miloš Kim Houdek (* 1944 Kolín)

Dne 04. 01. oslaví 75. narozeniny kolínský rodák Miloš Kim Houdek. Výtvarník, fotograf, hudebník, básník, organizátor kolínského kulturního života. Podílel se na vzniku Polabské kulturní nadace, iniciátor vzniku Funkeho Kolína, Kašparova kolínského memoriálu, organizátor různých výstav. Majitel Galerie Na Hradbách. Kulturní aktivitu vyvíjí už od 70. let, ale plného uplatnění dosáhl až po roce 1989. V roce 2014 získal Cenu města Kolína.

 

Jan Březina (1914 Kolín – 1938 Moskva)

Dne 05. 01. uplyne 105 let od narození polárního letce Jana Březiny. Účastník expedice na Severní pól v roce 1937. Dva roky se učil v letecké továrně Avia v Letňanech. Poté, co se s rodiči odstěhoval do SSSR, vystudoval v Leningradě leteckou školu. Sloužil u správy polárního letectva. Byl členem Papaninovy polární výpravy. Původně patřil k posádce, která měla na pólu přistát, ale nakonec byl přidělen k jinému stroji a na samotný pól se nedostal. Za hrdinství v této výpravě byl vyznamenán. Oběť vykonstruovaných procesů a stalinských represí, nevinně obviněn a zastřelen. Rehabilitován v roce 1978. 

 

Eugen Wiškovský (1888 Dvůr Králové nad Labem – 1964 Praha)

Dne 15. 01. uplyne 55 let od úmrtí Eugena Wiškovského, příslušníka české fotografické avantgardy a přítele Jaromíra Funkeho. V letech 1912-37 působil na kolínském gymnáziu. Zabýval se též lingvistikou a psychologií, překládal Freudova díla. Fotografií se zabýval soustavně od dvacátých let. Zpočátku se zaměřil na vystižení krásy objektů moderní civilizace. Ve 30. letech se v jeho záběrech výrazně projevil vliv funkcionalismu. Po roce 1937 se věnoval zejména krajinářské fotografii. Patří k předním českým fotografům 30. let, jeho fotografie jsou zaměřeny na tvar a estetiku fotografovaného předmětu (průmyslová architektura, krajina, geometrické detaily).

 

Hana Greenfield (1926 Kolín – 2014 Jeruzalém)

Dne 27. 01. si připomeneme 5. výročí od úmrtí Hana Greenfield. Narodila se v Kolíně, kde její rodina žila po mnoho generací před holokaustem. Prošla několika koncentračními tábory. Zabývala se osudy Židů za 2. světové války. Autorka knih a vědeckých prací na toto téma. Zemřela v Jeruzalémě.

MěÚ Kolín
Oddělení marketingu a cestovního ruchu