Průzkum veřejného mínění na téma Politické postoje | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Průzkum veřejného mínění na téma Politické postoje

Až do konce února bude výzkumná společnost Median, s.r.o, provádět v Kolíně prestižní mezinárodní šetření na téma: Jak lidé vnímají soudobou národní a mezinárodní situaci.
22.01.2019 10:35
Počet zhlédnutí: 188
PDF E-mail Print

Cílem výzkumu je získat informace o představách obyvatel ČR týkajících se domácí i mezinárodní politické situace. Odpovědi pomohou lépe pochopit, jak se lidé v ČR staví k mezinárodním vztahům a k aktuální společensko-politické situaci v ČR. Je velmi důležité, aby se výzkumu zúčastnilo co nejvíce lidí, aby odraz názorů lidí v ČR byl co nejpřesnější.
Tazatelé z renomované společnosti MEDIAN (člen sdružení českých výzkumných agentur SIMAR) v uvedeném období navštíví vybrané domácnosti v našem městě. Výběr domácností probíhá náhodně z veřejného rejstříku. Účast ve výzkumu je dobrovolná, přesto věříme v ochotu s tímto výzkumem pomoci tím, že se tohoto důležitého výzkumu zúčastníte. Dotazování probíhá osobním rozhovorem. Otázky se týkají každodenního života, hodnot a názorů českých občanů – nevztahují se konkrétně k Vaší obci. Odpovědi jsou zcela anonymní, všechny údaje budou použity pouze v rámci souhrnných údajů a je vyloučeno jakékoliv zneužití osobních informací. Svou účastí ve výzkumu se domácnosti k ničemu nezavazují.

 

MěÚ Kolín
Oddělení marketingu a cestovního ruchu