Osobnosti měsíce února | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Osobnosti měsíce února

V měsíci únoru si připomínáme výročí několika osobností spojených s Kolínem.
29.01.2019 11:21
Počet zhlédnutí: 125
PDF E-mail Print

Alois Vlasák (1885 Kolín – 1954 Kolín)

Dne 11. 02. si připomeneme 65 let od úmrtí Aloise Vlasáka. Kapelník Kmochovy sokolské hudby od 1.5.1912. Je autorem několika skladeb pro dechový orchestr. Kmochova hudba pod jeho vedením dosáhla významných mezinárodních úspěchů (zájezdy do Francie, Německa, Rakouska atd).

 

Ignaz Petschek ( 1857 Kolín – 1934 Ústí nad Labem)

Dne 15. 02. uplyne 85 let od úmrtí kolínského obchodníka, průmyslníka a mecenáše židovského původu Ignaze Petschka. Nejbohatší osobnost prvorepublikového Československa. S bratrem Juliem založili v roce 1880 firmu J. Petschek v Ústí nad Labem, z níž v r. 1900 vytvořil největší společnost pro obchod s uhlím. V době své největší slávy kontroloval společně se svým bratrem Juliem Petschkem polovinu hnědouhelného průmyslu v Evropě. Syn Mojžíše Petschka.

 

Václav Radimský st. (1839 Čelákovice – 1907 Pašinka)

Dne 15. 02. uplyne 180 let od narození kolínského podskalského mlynáře Václava Radimského. Rakouský a český právník, podnikatel a od roku 1885 statkář na Pašince. V 2. polovině 19. století poslanec Českého zemského sněmu, v letech 1867 – 1868 starosta Kolína. Mimořádně veřejně činný. Otec malíře Václava Radimského a dědeček spisovatele Petra Dena. Za manželku měl Annu Radimskou, rozenou Formánkovou. Měl tři syny. Václav Radimský byl známým malířem, Ladislav Radimský právníkem a majitelem mlýna v Kolíně a Vladimír Radimský rakousko-uherským diplomatem. Jeho bratrem byl český politik Jan Radimský.

 

Jaroslav Janík (1901 Kolín – 1974 Kolín)

Dne 21. 02. uplyne 45 let od úmrtí knihovníka, kulturního pracovníka  a publicisty Jaroslava Janíka. V letech 1946-63 knihovník Městské knihovny Kolín, z toho v letech 1946-1956 její ředitel. Z této funkce byl pro konflikty s komunistickým režimem odvolán. Zprostředkovával kontakty mezi různými generacemi kolínských výtvarníků. Práce na sbornících Kolínsko ve výtvarném umění a Výtvarné umění na Kolínsku. Významná je i jeho přednášková činnost (večery v knihovně). Jako student kolínského gymnázia byl členem Studentského klubu mladých. Jeho uměleckými přáteli tak byli například významný český fotograf Jaromír Funke, malíř a ilustrátor Zdenek Rykr, výtvarník Jan Kubíček a mnohé další osobnosti české kultury.

 

Václav Sixta (1871 Vrbčany – 1929 Kolín)

Dne 25. 02. si připomeneme 90 let od úmrtí kaplana Václava Sixty. V letech 1908-1929 děkanem v chrámu sv. Bartoloměje, veřejný a kulturní činitel, poslanec obecního zastupitelstva za stranu lidovou. Zasloužil se např. o zakoupení Bílkovy Křížové cesty nebo o znovuzřízení za války zrekvírovaných zvonů. Spoluautor publikace Dějiny chrámu Páně sv. Bartoloměje v Kolíně. Podílel se také na restauraci kostela, dokončené v roce 1910. Znalec a sběratel uměleckých památek, zvl. podporoval malíře a sbíral obrazy.

 

Josef Svatopluk Machar (1864 Kolín – 1942 Praha)

Dne 27. 02. uplyne 155 let od narození kolínského rodáka Josefa Svatopluka Machara. Český básník, prozaik, fejetonista, satirik a politik. Jeden z iniciátorů České moderny. Citový, prudce impulsívní básník. Za vrchol kultury pokládal antiku a po ní renesanci, za úpadek křesťanství. Fejetony publikoval hlavně v Času. Před válkou žil ve Vídni, kde pracoval v bance. Spolupracoval s německými i českými časopisy. Účastník domácího protirakouského odboje. V letech 1918-20 poslanec Revolučního národního shromáždění. V letech 1919-24 generální inspektor československé armády. Před válkou přední stoupenec Masarykova realismu a exponent Čs.strany pokrokové. Politicky zklamán přešel ve 20 letech na "protihradní" pozice. Činný ve skautské organizaci,  první starosta celostátní skautské organizace v letech 1919-21. Rovněž podstatnou finanční částkou podpořil výstavbu petřínské hvězdárny v Praze. Čestné občanství uděleno dne 29. března 1924.

 

Antonín Funke (1864 Kolín – 1947 Kolín)

Dne 29. 02. si připomeneme 155 let od narození advokáta, politického a kulturního činitele Antonína Funkeho. Dlouholetý předseda strany mladočechů, poslanec městského a okresního zastupitelstva, člen kolínské městské rady. Spoluzakladatel továrny Kolinea, zasedal v redakční radě bývalých Kolínských listů. Vynikal svoji nezištnou prací, inteligencí a sociálním cítěním. Po převratu člen sociální komise města Kolína, bytové komise a jiných. Dlouhá léta pracoval v kolínském Sokolu. Působil i v divadelním spolku Tyl a pěveckém spolku. Přispíval také do Věstníku Klubu čs. turistů. Dříve než se usadil v Kolíně, byl advokátem v Táboře, Praze a Skutči. Absolvent kolínského gymnázia.

 

MěÚ Kolín
Oddělení marketingu a cestovního ruchu