Informace k rekonstrukci ulice Třídvorská | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Informace k rekonstrukci ulice Třídvorská

Vítěz veřejné soutěže firma POHL cz, a.s., se kterou byla uzavřena smlouva o dílo na realizaci rekonstrukce kanalizace v ul. Třídvorská, doposud nezahájila stavební práce, které měly být ukončeny již 31.10. 2018.
08.04.2019 07:41
Počet zhlédnutí: 405
PDF E-mail Print

Firmě již byla vystavena penalizační faktura za nedodržení termínu předání díla a celá akce je vnímána jako stále nedokončená, tedy jako stále nesplněný smluvený termín dokončení stavby. Vzhledem k faktu, že přijatelné dohody se nepodařilo dosáhnout byla podána žaloba u příslušného soudu a nyní bude spor předmětem soudního řízení. Až do vyřešení nelze odstoupit od smlouvy o dílo a vypsat nové výběrové řízení na zhotovitele. Nelze reálně předpokládat, že vzniklá situace bude vyřešena v letošním roce. Je tedy velmi pravděpodobné, že v roce 2019 dříve avizované práce v ulici Třídvorská nebudou zahájeny.

MěÚ Kolín
Oddělení marketingu a cestovního ruchu