Předpokládaný postup prací při rekonstrukci vodovodního řadu v ulici Nerudova | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Předpokládaný postup prací při rekonstrukci vodovodního řadu v ulici Nerudova

Dne 8. 4. 2019 proběhlo předání staveniště dodavatelské firmě.
12.04.2019 14:08
Počet zhlédnutí: 223
PDF E-mail Print

Ulice Nerudova – zájmové území rekonstrukce, je uzavřena kompletně z důvodu bezpečnosti obyvatel a provádění stavebních prací dle požadavků Dopravně inženýrského opatření schváleného Policii ČR.

Firma zahájila práce na provádění sond pro určení existence veškerých inženýrských sítí a skutečné trasy stávajících vodovodních řadů.

Po odfrézování stávajícího živičného krytu a obnažení veškerých inženýrských sítí budou probíhat samotné stavební práce na rekonstrukci vodovodních řadů.

Po položení nového vodovodního řadu bude výkop postupně zasypáván. Po dokončení vodovodního řadu budou odebrány vzorky vody a následně přepojovány vodovodní přípojky ze stávajícího vodovodního řadu na nově vybudovaný vodovodní řad samostatným výkopem každé přípojky.

Veškeré práce budou probíhat dle projektové dokumentace, předepsaného technologického postupu a smlouvy o dílo.

Předpokládaná doba realizace – 2 měsíce.

MěÚ Kolín
Oddělení marketingu a cestovního ruchu