Město Kolín založilo transparentní účet | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Město Kolín založilo transparentní účet

27.03.2020 16:59
(Aktualizováno: 6.4.2020 16:59)
Počet zhlédnutí: 1497
PDF E-mail Print

Staráme se, ale bez pomoci dobrovolníků, spolků a firem by to nešlo, děkujeme! Rozdáváme roušky, rukavice, desinfekci občanům, organizacím a obcím. Poskytujeme informace na lince pomoci, rozvážíme nákupy a léky.

Již nám několik lidí i firem psalo, že by chtěli na tyto aktivity přispět. Zavádíme proto transparentní účet - 6957372/0800, kde je možné jakoukoliv finanční částku věnovat. Finance budou striktně určeny na náklady spojené s krizovou situací.

Za váš dar vám vystavíme potvrzení po odeslání formuláře: https://www.mukolin.cz/covid.

Děkujeme všem za podporu! 

Odkaz k tomuto transparentnímu účtu je na webových stránkách České spořitelny ZDE

Případné dárce informujeme, že v tomto případě se nejedná o veřejnou sbírku ve smyslu zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ale o darování ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kde s ohledem na to, že obdarovaným je město Kolín a vzhledem k deklarovanému účelu využití těchto darů, mají dárci možnost si i odečíst hodnotu bezúplatného plnění – daru od základu daně, a to ve smyslu a za podmínek vymezených v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Město bude průběžně informovat o výši darů, ale i výdajích z těchto darů uhrazených.

Gabriela Malá
Nouzový stav

Obrázky

Transparen_ucet

Přílohy

Transparen_ucet (54,7 kB)