Upozornění na omezení odběru vody z vodovodu pro veřejnou potřebu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Upozornění na omezení odběru vody z vodovodu pro veřejnou potřebu

Městský úřad Kolín, jako příslušný vodoprávní úřad, vydal na základě žádosti společnosti ENERGIE AG Kolín s.r.o., provozovatele skupinového vodovodu, opatření, v němž omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.
15.04.2020 13:36
(Aktualizováno: 15.4.2020 13:36)
Počet zhlédnutí: 2268
PDF E-mail Print

Toto opatření je vydáno na období od 15.dubna do 15. července 2020. Jedná se o omezení v obcích:

  • Kolín (Kolín – Sendražice, Štítary a Zibohlavy),
  • Ovčáry (průmyslová zóna Ovčáry), Volárna, Velký Osek, Tři Dvory, Konárovice, Veletov, Ratboř, Kořenice, Radovesnice I, Křečhoř (Kamhajek, Kutlíře), Břežany I (Chocenice), Velim, Plaňany a Dobřichov.

Omezení spočívá v zákazu zalévání zahrádek, kropení travnatých porostů, napouštění bazénů, mytí aut, dopouštění vlastních zdrojů (vlastní studny, dešťové akumulace) apod. Na území těchto obcí je možno vodu z veřejného vodovodu užívat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům a smluvním technologickým účelům.

Důvodem vydání tohoto opatření je, že v současné době je množství vody ze stávajících zdrojů podzemních vod nedostačující a to zejména v jarních a letních odběrových špičkách. Na skupinovém vodovodu opakovaně nastává v jarních a letních měsících přechodný nedostatek pitné vody vlivem kropení travních porostů, napouštění bazénů, mytí aut apod. Dále je vlivem rozvoje obcí připojených na skupinový vodovod nedostatek akumulací pitné vody, jež v případě špičkových odběrů pokrývají tyto zvýšené spotřeby. Dalším důvodem je, že vlivem nepříznivých klimatických podmínek v posledních letech dochází k poklesu vydatnosti prameniště Tři Dvory, ze kterého je zásobena většinová část skupinového vodovodu.

MěÚ Kolín
Oddělení marketingu a cestovního ruchu

Obrázky

setreni_vodou_grafika