Informace o konání sňatečných obřadů | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Informace o konání sňatečných obřadů

Od 19. října 2020 dochází k omezení počtu účastníků sňatečných obřadů a přijímání prohlášení o uzavření registrovaného partnerství na 30 osob. Blíže k podmínkám konání sňatečných obřadů a přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství viz níže.
15.10.2020 09:02
Počet zhlédnutí: 258
PDF E-mail Print

PRŮBĚH OBŘADU A PODMÍNKY KONÁNÍ OBŘADU

Osoby účastnící se sňatečného obřadu

Účast na svatbě lze umožnit maximálně 30 osobám. Do tohoto počtu se započítávají i snoubenci, oddávající, matrikář a tlumočník účastnící se obřadu v zákonem stanovených případech.

Ověřování totožnosti

Ačkoli v průběhu sňatečného obřadu není nutno mezi účastníky obřadu dodržovat dvoumetrové rozestupy, je doporučeno, aby matrikář i oddávající (případně jiné osoby zajišťující průběh obřadu) od svatebčanů tento odstup v situaci, kdy je to možné, dodržovali. Dočasná porušení odstupu potřebná k zabezpečení průběhu obřadu jsou možná.

Hygienická opatření

Osoby účastnící se sňatečného obřadu nejsou povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének (dále jen „rouška“). Skutečnost, že nošení roušek při obřadech není povinné, neznamená zákaz roušky při těchto příležitostech nosit. Naopak jejich nošení lze doporučit, a to zejména v případech střídání svateb v jednom vnitřním prostoru krátce za sebou. V případě, kdy se osoby účastnící sňatečného obřadu pohybují po vnitřních prostorách veřejných budov mimo přímou účast na samotném obřadu, mají povinnost roušky nosit. Obecní úřad zajistí další potřebná hygienická opatření v souvislosti s konáním sňatečného obřadu.

 

REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ

Prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství je možno od 19. října 2020 činit též (ve Středočeském kraji u matričního úřadu Kladno), a to za obdobných podmínek, jako je tomu u vstupu do manželství.

Gabriela Malá
Koronavirus

Obrázky

svatba