Dopravní omezení v ORP Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Dopravní omezení v ORP Kolín

03.09.2021 14:40
Počet zhlédnutí: 412
PDF E-mail Print

V pondělí 6.9. 2021 bude zahájena oprava  4,1 km dlouhého úseku  přibližně od křižovatky se sil. III/3277 (na Starý Kolín) až za MÚK Nové Dvory. Na podzim se budou opravovat souběžně 2 úseky proti sobě. První přibližně 1340 metrů dlouhý úsek bude opraven mezi odbočkou na Kaňk a odbočkou na Hlízov (vč. křižovatky). Současně směrem od Čáslavi se bude opravovat 480 metrů silnice od ČSPH Shell až za MÚK Nové Dvory. Pracovat se bude za provozu po polovinách vozovky a jezdit se bude volným jízdním pruhem s kyvadlově řízenou dopravou.  Zbývající úseky budou zahájeny na začátku 2. čtvrtletí příštího roku. Aktuální předpoklad je duben 2022.

Více informací případně na I/38 Starý Kolín-Malín, oprava komunikace - Ředitelství silnic a dálnic ČR pro Středočeský kraj (rsd.cz)

-------------------------------------

V pondělí 6.9.2021 bude zahájena v Nové Vsi přestavba křižovatky silnice I/38 se silnicí III/32910, která prochází ulicí Velimskou. Z důvodu zajištění maximální plynulosti provozu bude zahájena výstavba dopravního omezení a následné frézování povrchu až po odeznění pondělní ranní dopravní špičky. Stávající styková křižovatka uvedených silnici je svým současným dopravním řešením, které je bez usměrnění dopravních proudů na hlavní komunikaci, nevhodná pro bezpečné odbočení vlevo ve směru od Kolína. Cílem stavební úpravy křižovatky je tak především zajištění jejího bezpečného průjezdu, zejména pak zmiňovaného levého odbočení ve směru Kolín-Velim.

Veškeré stavební práce budou probíhat za provozu a ve 2 stavebních etapách. V rámci 1. etapy (tj. od 6.9.2021) bude omezen provoz v jízdním pruhu ve směru na Prahu a v opačném směru bude řízen kyvadlově pomocí světelné signalizace. Upravená a bezpečnější křižovatka bude v závislosti na počasí uvedena do provozu již 15.10.2021. Investorem akce je Ředitelství silnic a dálnic ČR.

 

MěÚ Kolín
Oddělení marketingu a cestovního ruchu