Výjezdní schůze Rady města Kolína ve Štítarech | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Výjezdní schůze Rady města Kolína ve Štítarech

V pondělí 11. října zavítala Rada města Kolína na jednání a na setkání s občany do městské části Štítary.
13.10.2021 16:22
(Aktualizováno: 13.10.2021 16:22)
Počet zhlédnutí: 211
PDF E-mail Print

Starosta Michael Kašpar informoval o: 

 • Na posledním výjezdním zasedání bylo domluveno, že v následujícím roce budou nově zařazeny  místní komunikace ve Štítarech do pravidelného plánu blokového čištění, tedy komplexního čištění s vyparkovanými vozidly. ul. Ke Hřišti (od Na Návsi po nemovitost čp. 99) a ul. Za Školou (od ul. Radovesnická po ul. Větrná). Obojí je již v pevném plánu blokového čištění. Nově se budou přidávat převzaté ulice Bratří Blechů a Na Výsluní.
 • Byly převedeny pozemky včetně technické a dopravní infrastruktury v ul. Bratří Blechů a v ul. Na Výsluní v katastrálním území Štítary u Kolína. Město Kolín dořešilo a zprovoznilo veřejné osvětlení. A zabývá se současným stavem převzatých staveb, které bude postupně upravovat (veřejnou zeleň, zádlaby chodníků, umístění záchytných košů do dešťové kanalizace, apod.).
 • Veřejné prostranství (pozemek parc. č. 2189/4, Štítary u Kolína) – uzavřena nájemní smlouva na užívání tohoto pozemku. Opakovaná urgence spolku SRTG, aby odstranili tréninkové překážky, které byly jimi na pozemek umístěny.
 • Štítarský SK – společné řešení plánované rekonstrukce zázemí fotbalového klubu
 • Doplněny koše se sáčky na psí exkrementy (dle vzájemné dohody s paní Šťástkovou)
 • Urgence developera ul. Větrná (DEREKA). Odbor správy městského majetku se snaží donutit developera konat, a dotáhnout vše potřebné k tomu, aby mohlo být v budoucnu předáno do vlastnictví města Kolína. Komunikace je v předčasném užívání. Veřejné osvětlení není zrealizováno. Poslední informace byla, že probíhá změna stavby před dokončením PD, která bude předložena SÚ, a podle ní bude dokončeno.
 • Snaha o realizaci schodiště –  propojení ul. Na Stráni a ul. Ke Hřišti - zamítnuto Energií AG.
 • Péče o nově vysazené hrušně, na jaře možnost vysazení nových lip.

Dotazy občanů:

 • Propojení ulic Radovesnická a Ke Hřišti, potřebujeme bezpečně dostat děti na hřiště - alternativa prodloužení chodníku – prověřit varianty –  zadáno Odboru správy městského majetku a OIÚP
 • ul. Větrná - veřejné osvětlení - developer s námi aktivně nekomunikuje - komunikace je v předčasném užívání – jak dlouho může být komunikace ve zvláštním užívání – prověří Stavební odbor
 • ul. Na Výsluní, napojení ul. Větrné na ul. Radovesnickou – řidiče to svádí k vysokým rychlostem - žádost o zpomalovací práh/přechod pro chodce – podnět KSÚS – prověří Odbor dopravy
 • ul. Ke Hřišti – často vypadává proud, vznést dotaz na ČEZ, a. s.
 • Poděkování za úklid ulic
 • Ořez větví u potoka – prověří Odbor životního prostředí a zemědělství
 • U nových rodinných domů – zničené chodníky -
 • Tvrdá voda – už se našlo řešení – posílení zdrojů měkké vody, musí se posílit vrty, už se projektuje a příští rok by se mělo realizovat, nové propoje, propojí se do jedné soustavy, odhad o 30-40% měkčí voda, funkční v roce 2023.
MěÚ Kolín
Oddělení marketingu a cestovního ruchu

Obrázky

IMG-0671 IMG-0673 IMG-0685