Pokyny pro pořadatele kulturních a sportovních akcí pro veřejnost v Kolíně | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Pokyny pro pořadatele kulturních a sportovních akcí pro veřejnost v Kolíně

14.03.2022 14:07
(Aktualizováno: 24.3.2022 14:07)
Počet zhlédnutí: 66878
PDF E-mail Print

Žádáme všechny pořadatele kulturních a sportovních akcí pro veřejnost v Kolíně, aby o konání akce informovali Odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu Kolín, tel. 321 748 249, tel. 321 748 248, email: odbor.skolstvi@mukolin.cz

Při pořádání akce ve spolupráci s městem Kolín (dotace, záštita aj.) je nutné na propagační materiály akce (web, tiskoviny – plakát, leták, …) umístit logo města nebo textovou zmínku o spoluúčasti města. Toto konzultujte s Oddělením marketingu a cestovního ruchu Městského úřadu Kolín, Ing. Gabriela Malá, MBA, e-mail: gabriela.mala@mukolin.cz, tel. 321 748 216.

Oddělení marketingu a cestovního ruchu spolu s odborem školství, kultury a sportu může pomoci při propagaci akcí. Žádáme pořadatele akcí i o případné dodání tiskovin na oddělení marketingu, počet po dohodě s Ing. Malou.

Pořadatelé veřejných hudebních produkcí se musí řídit Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2017 o veřejném pořádku, čistotě města a pořádání hudebních produkcí. Vyhláška včetně formuláře pro oznámení hudební produkce je dostupná na odboru školství, kultury a sportu nebo na oficiálních webových stránkách města http://www.mukolin.cz/cz/obcan/kultura/obecne-informace/. V případě hudební produkce překračující 22:00 hod je třeba v dostatečném předstihu zaslat žádost o povolení prodloužené hudební produkce na odbor školství, kultury a sportu. O této žádosti k povolení prodloužení hudební produkce rozhoduje Rada města Kolína.

MěÚ Kolín
Oddělení marketingu a cestovního ruchu

Obrázky

Kalendar_akci