Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa asistent prevence kriminality pro město Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa asistent prevence kriminality pro město Kolín

Městské policie Kolín vyhlásila výběrové řízení na obsazení pracovního místa asistent prevence kriminality (APK) pro město Kolín.
04.08.2022 12:49
Počet zhlédnutí: 146
PDF E-mail Print

Charakteristika vykonávané práce:

Podpora činnosti Policie České republiky a městské policie v terénu, pochůzková činnost

Předpoklady:

 • min. střední vzdělání (vyučen)
 • státní občanství České republiky
 • dosažení věku minimálně 18 let
 • dobrá fyzická kondice, zdravotní a psychická způsobilost k výkonu funkce APK
 • bezúhonnost
 • znalost jednacího jazyka

Jiné požadavky:

 • komunikační a organizační schopnosti, zodpovědnost, spolehlivost
 • schopnost samostatné práce

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu určitou do 31.12.2023 s možností prodloužení dle spokojenosti zaměstnavatele
 • plat 25.000 Kč/měsíc
 • osobní příplatek dle dosahovaných pracovních výsledků

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • datum a podpis uchazeče
 • číslo telefonu, e-mailová adresa

Přílohy přihlášky:

 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

Přihlášku s požadovanými přílohami doručte osobně nebo poštou v uzavřené obálce s označením „Výběrové řízení APK 2022“ s uvedením jména, příjmení a adresy uchazeče na adresu: Městská policie Kolín, Kutnohorská 23, 280 02 Kolín, do 16.8.2022 do 13:30 hod. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Další informace k výběrovému řízení můžete získat na tel. č. 321 727 485.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

 

Gabriela Malá
Městská policie

Obrázky

apk3