Smart city Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Smart city Kolín


Vize města:

V zavádění opatření pro chytrá města preferuji funkční a účelná řešení. My se pro Kolín snažíme vybírat ty, o kterých jsme přesvědčeni, že budou přínosnými pro naše obyvatele, pro úředníky, v nejlepším případě pak pro obě skupiny zároveň. Strategie a vize jsou jistě potřebně, často však končí cesta jen u nich. Pokud jsme po identifikaci problémů schopni operativně reagovat a realizovat opatření, která zjednodušují život, je to nejlepší cesta, kterou se můžeme vydat – nebýt SMART proto, že je IN být SMART, ale proto, že samotná řešení mají vysokou přidanou hodnotu.

Strategické cíle:

E-úřad – cílem je maximální možná propojenost úřadu s lidmi, chceme zavést Portál občana a úplné elektronické podání − rozhraní pro elektronický styk občana s městem, portál pro řešení životních situací a komunikaci s úřadem občanů (podnikatelů) v prostředí internetu prostřednictvím „inteligentních“ on-line formulářů.  Výrazně rozšíříme informační systém umožňující efektivní řešení odbavování klientů na vybraných odborech MěÚ Kolín – objednání schůzky přes internet, aplikaci na určitý čas. Možnost zaplatit poplatky přes platební bránu bez nutnosti návštěvy úřadu.

Doprava - Parkování – rozšíření možnosti navádění na volná parkoviště po celém městě je již v realizaci. Chytré autobusové zastávky s wi-fi, elektronickými jízdními řády ukazujícími přesnou polohu konkrétného autobusu a reálnou dobu odjezdu, na tom již pracujeme.

V aplikaci Kolín v mobilu chceme integrovat vše, co je pro obyvatele možné, a všechny systémy Smart city sjednotit. Zásadní nejsou roztříštěná dílčí řešení, zásadní jsou komplexní propojené systémy s jednoduchým ovládáním a vysokou přidanou hodnotou.

V rámci energetického managementu chceme zavádět komplexní elektronický monitoring odběrů a optimalizaci spotřeb v městských budovách, školách, školkách. Dalším cílem je podpora elektromobility – nabíjení aut, elektrokol atp.

Klíčové smart projekty:

Kolín v mobilu - aplikace určená nejen pro turisty, ale zejména pro naše občany. Dozví se vše o městě, mohou vyhledat jakékoliv kontakty a rovnou volat či psát odpovědným úředníkům či vedení města. Mohou též vyfotit a odeslat závadu ve veřejném prostoru (díru v chodníku, zničenou lavičku apod.), kde podnět je na našem úřadě automaticky rozdělován na příslušný odbor kompetentním pracovníkům k vyřešení, její součástí je i výše zmíněné parkování. Aplikace má a mnoho dalších funkcionalit. Stále ji rozšiřujeme a má velký úspěch. Naším cílem je do jedné aplikace implementovat všechny dílčí systémy. To vše, aby lidé nemuseli vážit cestu na úřad a mohli vše vyřídit z klidu svého domova třeba ve večerních hodinách. Chceme tedy vytvořit možnost jednoduché platby například poplatků za odpady, poplatků za psa a podobně. http://www.eternal.cz/kolin/ Aplikace má již přes 5000 stažení.

Chytré parkování - pomocí čidel v dlažbě mohou lidé přes web, aplikaci v mobilním telefonu, ale i na interaktivních cedulích po městě vidět, kde je kolik volných míst. Zároveň aplikace umožňuje extrémně jednoduchý systém placení parkovného po celém městě, řidiči nemusí hledat parkovací automat, nemusí používat lístek. Aplikace je automaticky upozorní, kdy jim končí parkovné a mohou si ho na dálku prodloužit (třeba z restaurace), aniž by museli autu. Městská policie má detailní přehled o platbách ve svých mobilních telefonech a tabletech a může jednoduše a interaktivně kontrolovat, kdo má opravdu zaplaceno. Doklad za parkování uživateli přijde do emailu, aplikace má možnost souhrnného měsíčního daňového dokladu, zobrazí všechny parkoviště v mapě a dokáže také navigovat na vybrané parkoviště. https://smart4city.cz/

Kolínská chytrá klíčenka - http://www.chytraklicenka.cz/

Kolínská chytrá klíčenka je unikátním projektem nejen v České republice, ale i ve střední Evropě. Kolín je předním českým městem, které cíleně a s úspěchem implementuje moderní technologie do vlastního městského ekosystému. Proto jsou to právě žáci 6. Základní školy Kolín, kdo se budou z Chytré klíčenky radovat jako první, a to už od zahájení školního roku.

Projekt Kolínská chytrá klíčenka je určen primárně žákům základních škol. Klíčenka má podobu malé plastové kartičky, jíž lze připnout třeba ke klíčům. Cílem Klíčenky je nahradit množství čipů, klíčů či peněženek, které děti běžně užívají, jediným funkčním nástrojem. Jeden takový jednotící nástroj by měl být schopen uskutečnit všechny identifikační, přístupové či platební aktivity jednotlivých instrumentů. Kolínská klíčenka dnes dokáže díky využití bezkontaktního čipu zastat funkci čtenářské průkazky Městské knihovny Kolín nebo čipu pro objednání a výdej obědů ve školní jídelně. Otevře též školní elektronický zámek nebo může být použita jako časová jízdenka v MHD Kolín.

Klíčenku lze také aktivovat i jako předplacenou kartu, na kterou mohou rodiče svému dítku posílat kapesné. Díky snadnému ovládání, bezpečnému provozu a všestrannému užití je Klíčenka vhodná i pro ty nejmladší žáky. Při placení Klíčenkou v prodejnách partnerů projektu získá žák zajímavé slevy a výhody. Přečerpání limitu či platbu přesahující zůstatek karta neumožní. Jelikož je Klíčenka opravdu chytrá, blokuje platby v obchodech pro mládež nevhodných. Veškeré transakce Klíčenky jsou dostupné online, což umožňuje rodičům pravidelný dohled nad aktivitami svých dětí.

Svět se mění stále rychleji, staré principy i technologie mizí, nové se vyvíjí. Mladou generaci je nyní víc než kdy dřív nutné vzdělávat v souladu s aktuálním děním, novými poznatky a v reálném čase. Kolínská klíčenka děti do skutečného života v moderním světě aktivně zapojit umí. Je dobře sloužícím nástrojem i chytrou technologií, která dlouhodobě vzdělává. Kolínská chytrá klíčenka je zdárným příkladem efektivního využití moderních technologií za obecně prospěšným účelem.

 

Mgr. MICHAEL KAŠPAR, I. místostarosta města Kolín