Symboly města | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Symboly města

PDF E-mail Print

Mezi symboly města Kolín řadíme znak města, městský prapor (vlajka), řetěz starosty a logo města. U příležitosti mimořádných výročí a oslav může město používat i speciální loga, příkladem bylo např. logo k 750. výročí města Kolín v roce 2010. Barvy města jsou modrá a bílá.

 

Znak města Kolína

Znak města Kolína je konstantou, která zosobňuje identitu města a odráží jeho historii. Je užíván v komunikaci města jako instituce, k reprezentačním účelům apod. Na jeho užití mají právo i občané města, nejde-li o užití ke komerčním účelům či propagace jejich podnikatelské činnosti.

Souhlas s užitím znaku jiným osobám nebo k propagačním účelům uděluje Rada města Kolína. Žadatel předkládá žádost prostřednictvím oddělení marketingu a cestovního ruchu. (formulář ke stažení v příloze).

Popis městského znaku dle publikace Alois Přibyl, Karel Liška: ZNAKY A PEČETĚ STŘEDOČESKÝCH MĚST (1975) naleznete také v příloze.

Znaky ke stažení v různých formátech jsou v příloze.

 

Městský prapor (vlajka)

Městský prapor (vlajka) tvoří dělené pole, přičemž nahoře je barva bílá, dole pak barva modrá. Při svislém umístění praporu je bílý pruh umístěn vždy heraldicky vpravo, tj. vlevo z čelního pohledu.  K užívání praporu není nutný souhlas orgánů města, i prapor lze užívat pouze důstojným způsobem. Prapor se užívá zejména ke slavnostní výzdobě města. Je-li prapor užíván společně s jinými prapory či vlajkami, náleží mu nejčestnější místo.

 

Řetěz starosty

Řetěz se skládá z 18 článků a závěsné náprsní plakety. Dominantním motivem je postava českého krále Přemysla Otakara II., podporujícího slávu a rozkvět královského města, který je umístěn ve středu plakety, na závěsu plakety pak nápis z původních pečetí COLONIA NOVA SUPRA ALBE. Vlnovky řetězu symbolizují tok Labe a kameny v něm zasazené přání obyvatel navrátit čistotu své řece.

Výtvarný návrh provedl akademický sochař Michal Vitanovský z Prahy. Polodrahokamy – topasy světle modré a bílé barvy, které jsou zasazeny v řetězu, věnoval a nechal upravit RNDr. Jaroslav Hyršl. Odlití řetězu včetně náprsní plakety i symbolického klíče provedl Karel Mráz z Prahy, jejich historickou motivaci navrhli kolínští amatérští historici bratři Jan a Ladislav Kamarýtovi.

Řetěz starosty města je uchován v dřevěném zdobeném pouzdru umístěné v obřadní síni kolínské radnice. Pouzdro vyrobila truhlářská dílna rodiny Nováků ze Ždírce nad Doubravou dle návrhu výtvarníka Stanislava Pokorného.

Řetěz starosty města se používá při slavnostních příležitostech.

 

Klíč od bran města

Symbolický klíč od bran města je motivován heraldickými liliemi z kování dveří chrámu sv. Bartoloměje, městským znakem a rovněž portrétem Přemysla Otakara II.  Klíč od bran města je stejně jako starostenský řetěz umístěn v pouzdru v obřadní síni kolínské radnice.

 

 

 

 


Poslední úprava: 07.04.2022 13:25:42, Gabriela Malá

Přílohy

žádost_znak_new (38 kB) popis_znaku (1,4 MB) znak Kolina (3,1 MB)