Pravidla pro uveřejňování | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Pravidla pro uveřejňování

PDF E-mail Print

Pravidla pro uveřejňování příspěvků

(Příloha č. 1 Zásad pro vydávání Zpravodaje města Kolína)   

Zpravodaj města Kolína (dále „Zpravodaj“) je měsíčním periodikem města Kolína, který je zapsán do databáze periodického tisku Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem E 10647. Zpravodaj je zdarma distribuován do domovních schránek v katastru města Kolína.

Vydavatel Zpravodaje, kterým je město Kolín, poskytuje prostor v každém vydání Zpravodaje pro příspěvky externích spolupracovníků a občanů především za účelem rozšiřování informovanosti z oblasti kulturní, společenské, sociální, zdravotní a sportovní.

Pro zveřejňování příspěvků byla redakční radou stanovena následující pravidla:

 1. Uzávěrka přijímání příspěvků pro aktuální vydání je daná termíny, které stanovuje redakční rada vždy na následující kalendářní rok. Při nedodržení termínu uzávěrky nebude příspěvek zveřejněn.
 2. Texty se dodávají do redakce zásadně v elektronické podobě (e-mail, USB flash disk, pro posílání velkých souborů lze využít službu, nabízející jednorázové odesílání velkých souborů, např. uschovna.cz, wetransfer.com a další nebo využít cloudových disků). E-mailem na adresu: zpravodaj@mukolin.cz.
 3. Texty musejí být zpracovány v běžném textovém formátu. 
 4. Rozsah příspěvku by neměl překročit jednu normostranu. V ČR obecně platí, že jedna normostrana má 1 800 znaků včetně mezer.  Delší příspěvky je možné zveřejnit pouze po schválení redakční radou.
 5. Fotografie a další doprovodné grafické materiály se dodávají v grafických formátech (.jpg, .tiff, .gif) jako samostatné soubory. Fotografie se nepřijímají vložené do Wordu, PowerPointu či jiných aplikací. Historické fotografie, které nejsou v digitální podobě, je možné dodat v klasickém provedení.
 6. Každý příspěvek musí být podepsán jménem a příjmením autora, autor také musí redakci uvést svoji adresu či název a sídlo organizace, za níž příspěvek posílá. Pokud chce příspěvek zveřejnit pod zkratkou, uvede tuto informaci pod textem, ale údaje o autorovi musejí být předány redakci. V případě, že nebude prokázána důvěryhodnost elektronické adresy, nebude se redakce příspěvkem zabývat. Anonymy nebudou zveřejňovány.
 7. Za správnost a věcnost údajů v příspěvku odpovídá autor externího příspěvku, ne vydavatel Zpravodaje. Uvedené názory nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.
 8. Příspěvky musejí respektovat zásady slušného chování, nesmějí obsahovat vulgární urážky, osočování, pomluvy apod. Nerespektování těchto pravidel bude mít za následek nezveřejnění příspěvku.
 9. Příspěvky vykazující znaky komerční reklamy nejsou zveřejňovány jako příspěvky, mohou být přispěvatelem objednány k uveřejnění jako inzerce.
 10. Všechny zaslané příspěvky posuzuje redakce, která si vyhrazuje právo na krácení a stylistickou a gramatickou úpravu. Zásadní úpravy provádí se souhlasem autora. Zveřejnění příspěvku může vydavatel odsunout do některého z následujících vydání Zpravodaje zejména vzhledem k větší aktuálnosti jiných příspěvků.
 11. Za zveřejněné příspěvky není poskytován honorář (pokud není předem projednáno a písemně stvrzeno jinak).

Vydavatel si vyhrazuje právo:

 1. Přednostně zveřejnit příspěvky o akcích přímo související se správním územím města Kolín.
 2. Určit zařazení příspěvku do vhodné rubriky. Základní rozdělení rubrik měsíčníku je: Ve zkratce, Aktuálně z radnice, Informujeme, Z redakční pošty, Ze skicáku architekta, Rozhovor, Téma měsíce, Obrazem, O čem se mluví, Představujeme, Anketa, Osobnosti Kolínska, Kam za kulturou, Sport, Kam na výlet, Inzerce. Rubriky se mohou měnit.
 3. Určit grafické zpracování příspěvků.

Poslední úprava: 11.02.2021 12:30:10, Gabriela Malá