Občan | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Občan

PDF E-mail Print

Občanem města je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a je ve městě hlášena k trvalému pobytu. Občan, který dosáhl věku 18 let, má právo volit a být volen do zastupitelstva města. Občan může dále hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zákonem o místním referendu, vyjadřovat na zasedání zastupitelstva města v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem, vyjadřovat se k návrhu rozpočtu města a k závěrečnému účtu města za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva města. Občan má také právo nahlížet do rozpočtu města a do závěrečného účtu města za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva města, do usnesení rady města, výborů zastupitelstva města a komisí rady města a pořizovat si z nich výpisy a požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou města nebo zastupitelstvem města. 

VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE Pražské správy sociálního zabezpečení

05.05.2021 11:38Aktualizováno

Odbor nemocenského pojištění Pražské správy sociálního zabezpečení hledá do svých řad nové kolegyně a kolegy, absolventy škol i uchazeče s praxí.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 12. 5.

05.05.2021 08:24Aktualizováno

Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 18. 5.

05.05.2021 08:23

Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie.

Možnost očkování osob pečující o osobu ve III. a IV. stupni příspěvku na péči

03.05.2021 13:06

Osoba, která pečuje o svého blízkého, kterému byl přiznán příspěvek na péči ve III. nebo IV. stupni, může využít přednostního očkování proti nemoci covid-19.

Příspěvky zdravotních pojišťoven související s onemocněním covid-19

19.03.2021 11:09Aktualizováno

V příloze naleznete orientační přehled příspěvků, které nabízejí některé zdravotní pojišťovny v souvislosti s onemocněním covid-19 v roce 2021 .

Mimořádná okamžitá pomoc - Vážná mimořádná událost spojená s COVID-19

19.03.2021 10:56

Lidé, kteří se ocitli vlivem koronaviru ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku „Mimořádná okamžitá pomoc - Vážná mimořádná událost spojená s COVID-19“ (dále jen MOP Covid-19).

< 1 2 3 4 ... 10 >