Občan | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Občan

PDF E-mail Print

Občanem města je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a je ve městě hlášena k trvalému pobytu. Občan, který dosáhl věku 18 let, má právo volit a být volen do zastupitelstva města. Občan může dále hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zákonem o místním referendu, vyjadřovat na zasedání zastupitelstva města v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem, vyjadřovat se k návrhu rozpočtu města a k závěrečnému účtu města za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva města. Občan má také právo nahlížet do rozpočtu města a do závěrečného účtu města za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva města, do usnesení rady města, výborů zastupitelstva města a komisí rady města a pořizovat si z nich výpisy a požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou města nebo zastupitelstvem města. 

Sociální dávky v reakci na zdražování energií

17.01.2022 15:17

V souvislosti s náhlým ukončením dodávek energií od Bohemia Energy a dalších společností, ke kterému došlo napříč celou Českou republikou, se do režimu dodavatelů poslední instance (DPI) dostalo zhruba 20 % všech domácností. V gesci MPSV je možné pro podporu občanů, kteří ...

Přehled kolínských sportovních klubů

13.12.2021 13:26

25dsc_0056_florbal.jpg Sportovní komise Rady města Kolína připravila přehled všech sportovních klubů a oddílů na území města, nabídku jejich činnosti a kontakty k lepší orientaci, kde a za jakých podmínek se mohou děti a mládež sportu věnovat. Pokud ...

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií

10.12.2021 07:32

66eru_letak_nekontaktni_seniori.jpg Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi, tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.

Ztráta zaměstnání zásadně ovlivní život každého. Jak si v takové situaci počínat?

17.06.2021 07:59Aktualizováno

46ztrata_zamestnani.jpg Ztráta zaměstnání může vyvolat mnoho nejistoty a strachu z budoucnosti. V posledních měsících se s ní potýká kvůli stále více lidí. V situaci, kdy přijdete o práci, však nemusíte propadat panice. Vše se dá vyřešit lépe s chladnou hlavou.

Příspěvky zdravotních pojišťoven související s onemocněním covid-19

19.03.2021 11:09Aktualizováno

33zp.jpeg V příloze naleznete orientační přehled příspěvků, které nabízejí některé zdravotní pojišťovny v souvislosti s onemocněním covid-19 v roce 2021 .

Mimořádná okamžitá pomoc - Vážná mimořádná událost spojená s COVID-19

19.03.2021 10:56

85ochranne_prostredky_podpora.jpg Lidé, kteří se ocitli vlivem koronaviru ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku „Mimořádná okamžitá pomoc - Vážná mimořádná událost spojená s COVID-19“ (dále jen MOP Covid-19).

< 1 2 3 4 ... 10 >