ŘÍDÍCÍ VÝBOR MAP vzdělávání Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

ŘÍDÍCÍ VÝBOR MAP vzdělávání Kolín

Dne 20. 9. 2016 se konalo třetí zasedání Řídícího výboru Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Kolín (MAP). Zasedání se zúčastnilo 24 z 32 členů Řídícího výboru (ŘV) a šest hostů.
04.10.2016 09:36
Počet zhlédnutí: 2356
PDF E-mail Print

Po přivítání předsedkyní ŘV Alenou Švejnohovou převzala slovo hlavní manažerka projektu Iveta Minaříková a představila přítomným nové logo projektu. Důležitou částí celého setkání bylo schvalování investičních záměrů škol a školských zařízení v regionu, které realizační tým sbíral v průběhu léta v terénu a projednával s jednotlivými zřizovateli. Účelem sběru a schválení jednotlivých záměrů bylo jejich zařazení do Strategického rámce MAP vzdělávání v ORP Kolín, které je podmínkou pro možnost žádání dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Aktuálně je otevřena výzva č. 47 Infrastruktura pro základní školy, kde mohou jednotlivé školy žádat na stavební úpravy 1-99 milionů Kč. Celkem bylo v ORP Kolín sesbíráno 238 projektů s celkovými náklady 713.455.000,-Kč. Z toho 56 projektů za 313.842.000 Kč je podpořitelných z  IROP  a pro zbývajících 182 projektů s celkovými náklady 399.619.000,-Kč bude třeba hledat jiné zdroje financování.  Seznam projektových záměrů pro investiční intervence ve SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje CLLD zpracovaný pro ORP Kolín v rámci tvorby Strategického rámce MAP vzdělávání v ORP Kolín byl Řídícím výborem jednohlasně schválen.

V další části jednání David Záhora představil harmonogram MAP AKTIVIT, tedy aktivit, kterými realizační tým chce otevřít diskuzi nad jednotlivými tématy vzdělávání, zapojit jednotlivé účastníky vzdělávání do této diskuze a vytvořit časoprostor pro vzájemné setkávání a sdílení dobré praxe mezi pedagogy, zřizovateli i širokou veřejností. Jednotlivé nabízené aktivity lze nalézt na webu www.vzdelavame-spolecne.cz . První aktivitou, na kterou jsou všichni zájemci zváni, je MAP WORKSHOP 4.10.2016 na ZŠ Bezručova 980 v Kolíně (1.ZŠ Kolín). Tématem workshopu pro předškolní vzdělávání bude Ředitel jako leader a manager, tématem pro základní vzdělávání bude Společné vzdělávání v praxi. Účast na workshopech je zdarma a z organizačních důvodů je třeba se přihlásit na http://tinyurl.com/map-workshop-2 .

Následovala informativní část jednání, kde byli přítomní Michalou Michlovou seznámeni s plánovanými individuálními setkáními členů realizačního týmu s vedením všech subjektů zapojených v projektu za účelem polostrukturovaného rozhovoru zaměřeného na zjišťování konkrétních potřeb daného subjektu, dále s plánovanou listopadovou návštěvou pedagogů ze ZŠ Horní Bříza u Plzně a činností pracovních skupin, do kterých stále hledáme členy z řad všech zájemců o vzdělávání. Jednohlasně přijato bylo zapojení dvou dalších subjektů do MAP vzdělávání v ORP Kolín. Připomenuty byly webové a facebookové stránky projektu a sdělena byla prosba o spolupráci při tvorbě stolního kalendáře na rok 2017, do nějž realizační tým shání fotky a plánované aktivity všech subjektů vzdělávání v regionu. Kalendář bude před koncem kalendářního roku distribuován zapojeným školám a dalším partnerům projektu MAP vzdělávání v ORP Kolín.

Další setkání řídícího výboru je plánováno na jaro 2017. Děkujeme všem zúčastněným za jejich čas a na příště přizýváme další zájemce k účasti na ŘV v roli hostů.

MěÚ Kolín
Oddělení marketingu a cestovního ruchu