Místní poplatky ze psů | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Místní poplatky ze psů

Místní poplatky ze psů se vybírají podle Obecně závazné vyhlášky číslo 4/2011 o místním poplatku, která nabyla účinnosti dne 16.02.2011. Celé znění vyhlášky je na stránkách města www.mukolin.cz v sekci Samospráva – Právní přepisy města.
03.03.2017 10:10
Počet zhlédnutí: 4145
PDF E-mail Print

Poplatek ze psů platí držitel psa, který má trvalý pobyt nebo sídlo v územním obvodu města Kolína. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku do 15ti dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa 3 měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit zánik své poplatkové povinnosti. Poplatek je splatný do 31. března kalendářního roku. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, správce poplatku vyměří poplatek platebním výměrem a tento poplatek bude navýšen na trojnásobek.

Sazba poplatku za kalendářní rok:

500 Kč/rok – za prvního psa v domech ostatních

750 Kč/rok – za druhého a každého dalšího psa v domech ostatních

200 Kč/rok – za každého psa v domech rodinných

100 Kč/rok – za každého psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu a nebo poživatel sirotčího důchodu (nutné doložit Rozhodnutím o důchodu)

Správcem poplatku je Finanční odbor města Kolína, budova radnice, II. patro, referát vyřizuje Jana Miškovská, tel. 321748247, mail. jana.miskovska@mukolin.cz . Poplatky se platí hotově na hlavní pokladně, která je ve stejném patře budovy radnice,  tel. 321748243 nebo převodem z účtu po dohodě se správcem poplatku.

MěÚ Kolín
Oddělení marketingu a cestovního ruchu