Vyhlášena výzva na kotlíkové dotace | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Vyhlášena výzva na kotlíkové dotace

V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 7.12.2015 byl vyhlášen Program „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015–2018".
16.12.2015 15:10
Počet zhlédnutí: 1844
PDF E-mail Print

Poskytovatelem dotace dle uvedeného Programu je Středočeský kraj, který je příjemcem dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Cílem programu je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do jmenovitého tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť, využívajících tuhá paliva.

Lhůta pro podání žádostí je stanovena:

  • I. kolo  žádostí od 15. ledna 2016 od 8:00 hodin do 15. září 2016 do 16:00 hodin
  • II. kolo žádostí od 3. října 2016 od 8:00 hodin do 29. prosince 2017 do 14:00 hodin

V případě vyčerpání peněžních prostředků určených na Program bude příjem žádostí ukončen.

Žádosti lze podat v písemné podobě na formuláři, a to včetně povinných příloh. Žádost lze podávat osobně na podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, v úředních hodinách podatelny nebo zasláním na adresu Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21.

Jana Bradáčová
Dotace pro občany

Přílohy

Žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (28 kB) příručka pro žadatele (1,5 MB) vyhlášení programu kotlíkové dotace (553,5 kB) Čestné prohlášení (24,5 kB) Program „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015-2018“ (77 kB)