Osázení svahů u TPCA - podzim 2017 | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Osázení svahů u TPCA - podzim 2017

31.05.2017 09:25
(Aktualizováno: 31.5.2017 09:25)
Počet zhlédnutí: 791
PDF E-mail Print

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Název projektu: Osázení svahů u TPCA - podzim 2017
Reg. číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_032/0002796
Název operačního programu: Operační program životního prostředí
Název výzvy: MŽP_32. výzva, PO 4, SC 4.3, kolová

V rámci projektu Osázení svahů u TPCA - podzim 2017 bude během září až listopadu 2017 vysázeno 30 ks stromů a 14 466 ks keřů, na kterou bude navazovat následná péče o tyto dřeviny. Realizací projektu dojde především k posílení biodiverzity v dané oblasti. K hlavním cílům patří snížení větrné eroze, a z toho vyplývající snížení prašnosti. K dalším přínosům projektu lze uvést snížení vodní eroze dešťové vody a splavování ornice ze svahu, zlepšení zadržení vody v půdě a zlepšení stability svahu.

Cílem a výsledkem projektu bude posílení a vytvoření krajinného prvku v průmyslové zóně
v okolí automobilky TPCA a rovněž stabilizování svahu a posílení jeho biodiverzity. Vzhledem k pestrosti druhů rostlin budou použity výhradně původní druhy stromů a keřů jako bohatý zdroj potravy a úkrytu pro drobné ptactvo.

Jana Bradáčová
Dotace pro občany

Obrázky

48_opyup---logo_