Prevence ztráty bydlení a aktivity zaměřené na znovu začlenění do bydlení ve městě Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Prevence ztráty bydlení a aktivity zaměřené na znovu začlenění do bydlení ve městě Kolín

14.06.2017 13:07
(Aktualizováno: 14.6.2017 13:07)
Počet zhlédnutí: 719
PDF E-mail Print

Reg.číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006100
Doba realizace: 1.5.2017 – 30.4.2020

Projekt je zaměřen na sociální začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením ve městě Kolín. Je zaměřen na osoby bez přístřeší a osoby ohrožené ztrátou bydlení. Důsledky tohoto problému jsou jak sociální (růst osob ohrožených sociálním vyloučením, nucené vystěhování osob z nájemních bytů, nárůst bezdomovectví a neplnohodnotných forem bydlení ve městě, růst kriminality s tímto související), tak i ekonomické (nekontrolovaný a neřešený růst dluhů jednotlivých osob, ekonomicky neefektivní pronájem ze strany města).

        

Projekt tedy řeší tuto problematiku prostřednictvím 2 hlavních aktivit:

 

1) Aktivity napomáhající k prevenci ztráty bydlení u osob s dluhy, nebo u potenciálních dlužníků

2) Aktivity zaměřené na znovu začlenění do bydlení

Aktivity budou realizovány prostřednictvím pracovníků města Kolín (sociální pracovníci a asistenti

sociálních pracovníků) a budou realizovány na celém území města.

 

Díky projektu získají osoby bez přístřeší možnost zajištění některých z forem bydlení, případně

možnost posunutí do dalšího stupně bydlení. U dalších osob uvedených v cílových skupinách projektu je snaha o jejich udržení ve standartním bydlení (prevence ztráty bydlení, předcházení dluhům spojených s bydlením).

Na realizaci tohoto projektu je poskytována finanční podpora EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

 

Jana Bradáčová
Dotace pro občany

Obrázky

50_logo opz.