Výstavba pavilonu Mateřské školy Pohádka, Kolín V. | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Výstavba pavilonu Mateřské školy Pohádka, Kolín V.

Projekt "Výstavba pavilonu Mateřské školy Pohádka, Kolín V.", na který město Kolín získalo dotační příslib, je zaměřen na výstavbu nového pavilonu (přístavby) k současné MŠ Pohádka, ul. Chelčického, č. p. 1299. V objektu budou dvě nové třídy, každá s maximální kapacitou 28 dětí.
14.06.2017 13:33
(Aktualizováno: 14.6.2017 13:33)
Počet zhlédnutí: 809
PDF E-mail Print

Dojde tak k navýšení kapacity mateřské školy o 56 míst, do nového pavilonu se přesune všech 42 dětí z objektu v ulici Štítného a dalších 14 míst bude díky realizaci projektu nových. V uvolněném patře po přesunuté školce v ulici Štítného pak vznikne nový pavilon jeslí.

Rozšíření kapacity MŠ je potřeba z důvodu četného odmítání dětí do MŠ, k čemuž dochází kvůli nedostatečné kapacitě této, i ostatních mateřských škol ve městě. Mnoho rodin tak nemá kam své děti umístit a jeden z rodičů se tak nemůže aktivně zapojit na trhu práce.

Po realizaci projektu budou jeho výstupy dostupné také dětem pod 3 roky, všem žadatelům bez diskriminace a bezbariérově.

V tuto chvíli město Kolín vybírá zhotovitele stavebních prací v rámci výběrového řízení. Předpokládá se, že celá realizace projektu by měla být dokončena do konce května 2018.

Projekt byl podpořen díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP), bude spolufinancován z evropských zdrojů včetně příspěvku zdrojů národních v celkové výši 90 % uznatelných nákladů. Celková výše přislíbené dotace je 13,344 mil. Kč.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR.

Jana Bradáčová
Dotace pro občany

Obrázky

66_irop_cz_ro_b_c rgb_2