Zpracování digitálního povodňového plánu a pro město Kolín a území ORP Kolín a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro ORP a město Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zpracování digitálního povodňového plánu a pro město Kolín a území ORP Kolín a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro ORP a město Kolín

Reg.č.: CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_004/0000693. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.
14.06.2017 13:32
(Aktualizováno: 14.6.2017 13:32)
Počet zhlédnutí: 1499
PDF E-mail Print

 

Dotace se poskytuje za účelem realizace projektu „Zpracování digitálního povodňového plánu a pro město Kolín a území ORP Kolín a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro ORP a město Kolín“, v rámci Operačního programu životní prostředí (dále jen „OPŽP“), prioritní osy 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, specifického cíle 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření.

Hlavním cílem zavedení varovného informačního systému spolu se systémy digitálního povodňového plánu (dPP) a LVS je zvýšení a zlepšení celkového systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany a tudíž bezpečnosti obyvatel a ochrany majetku.

Jana Bradáčová
Dotace pro občany

Obrázky

60_opyup - logo