Název projektu: Nákup a rekonstrukce ubytovny Legerova | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Název projektu: Nákup a rekonstrukce ubytovny Legerova

28.06.2017 11:05
(Aktualizováno: 10.10.2017 11:05)
Počet zhlédnutí: 812
PDF E-mail Print

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0003009

Předmětem tohoto projektu je vybudování sociálních bytů pro potřeby cílové skupiny (osoby v bytové nouzi - zejména pro osoby z veřejných komerčních ubytoven, které nemají jinou možnost bydlení). Za tímto účelem dojde k nákupu nevyužívané nemovitosti, ve které bude rekonstruováno 8 bytových jednotek na sociální byty.

Cílem projektu je proto zajištění dostupného nájemního sociálního bydlení pro cílové skupiny projektu. Díky této infrastruktuře bude umožněn sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup do nájemního bydlení prostřednictvím sociálních bytů a s tím spojené začleňování do běžného života. Tohoto cíle bude dosaženo nákupem stávající nevyužité budovy a zřízení sociálních bytů prostřednictvím rekonstrukce stávajících prostor. Prostory budou sloužit pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Výstupem projektu bude vybudování 8 nových sociálních bytů ve městě Kolín, které budou sloužit k zajištění sociálního znovu začlenění osob do běžné společnosti. Cílová skupina tohoto projektu je představována osobami v bytové nouzi - zejména osobami umístěnými ve veřejných komerčních ubytovnách, které nemají jinou možnost bydlení.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Jana Bradáčová
Dotace pro občany

Obrázky

92_irop_cz_ro_b_c rgb_2