Vytvoření podzemních kontejnerů ve městě Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Vytvoření podzemních kontejnerů ve městě Kolín

05.09.2017 13:04
Počet zhlédnutí: 1309
PDF E-mail Print

Reg. číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003060

Název operačního programu: Operační program životního prostředí

Název výzvy: MŽP_41. výzva, PO 3, SC 3.2, kolová

 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu je vybudování 27 podzemních kontejnerů na tříděný odpad (papír, sklo, plasty) o celkovém objemu 81 m3 (objem každého kontejneru bude 3 m3), které budou umístěny na 9 sběrných místech v Kolíně. Zrealizováním projektu dojde k rozšíření stávajícího systému nakládání s odděleně sbíranými složkami komunálního odpadu a zvýšení dostupnosti a kvality sběrové sítě pro občany města. Zároveň se městu sníží náklady na úklid prostoru kontejnerů.

Cílem projektu je zkvalitnit a zkapacitnit systém odpadového hospodářství tak, aby odpovídal poptávce po sběrných místech na tříděný odpad. Dalším cílem je zabránit ukládání tříditelného odpadu na skládky z důvodu nedostatečné kapacity systému na třídění odpadu a tedy jeho ukládání do nádob na směsný komunální odpad.Realizací projektu dojde k navýšení kapacity o 146 tun na celkovou novou kapacitu systému 1093,418 v prvním roce po realizaci projektu.

Cílem projektu je rozšíření stávající sběrných míst o 9 nových stání pro podzemní kontejnery, přičemž na každém sběrném místě budou 3 kontejnery pro tříděný odpad (papír, sklo, plast). Tedy celkově dojde k navýšení počtu nádob na sběrný odpad o 27 kusů, čímž se navýší kapacita a dostupnost sběrné sítě. Dojde tak k zefektivnění nakládání s odpady a tříditelný odpad již nebude končit ve sběrných nádobách na směsný komunální odpad, ale bude končit v nádobách, které jsou určeny pro sběr těchto druhů odpadů (papír, plast a sklo).

Jana Bradáčová
Dotace pro občany

Obrázky

71_opyup - logo