Zpracování plánu ÚSES pro ORP Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zpracování plánu ÚSES pro ORP Kolín

06.06.2018 13:24
(Aktualizováno: 6.6.2018 13:24)
Počet zhlédnutí: 1317
PDF E-mail Print

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_052/0008121

Předmětem projektu je zpracování plánu Územního systému ekologické stability (ÚSES) v ORP Kolín  dle Metodiky vymezování územního systému ekologické stability. Projekt řeší stávající nekoncepční vymezení územního systému ekologické stability a nepřesný a nezávazně vymezující ÚSES ve vydané územněplánovací dokumentaci. Bez závazného dokumentu zpracovaného pod dohledem orgánů ochrany přírody nelze zajistit ekologickou rovnováhu v krajině v podobě realizace biocenter a biokoridorů.

Klára Rakušanová
Dotace pro občany

Obrázky

0_opyup - logo