Informace MěÚ | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Informace MěÚ

PDF E-mail Print

Okruh povinně zveřejňovaných informací:

Informace povinně zveřejňované podle zákona o svobodě informací č. 106/99 Sb.:

a) podle § 5 odst. 1 a 2

  • Souhrn informací o MěÚ je ve struktuře dle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura zveřejňovaných informací
  • Jak žádat o... – řešení životních situací je také podrobně upraveno a rozvedeno uvedenou vyhláškou
  • Výroční zpráva o poskytování informací – zpráva o podaných informacích, rozhodnutích o neposkytnutí informace, odvoláních proti rozhodnutí a stížnostech na neposkytnutí informace

b) podle § 5 odst. 3

  • Poskytnuté informace jsou informace, které městský úřad poskytl individuálním žadatelům na jejich žádost. Zveřejňují se do 15 dnů od jejich poskytnutí žadateli, zveřejňuje se i znění žádosti o informace, avšak bez uvedení osobních údajů.

c) podle § 5 odst. 5

  • celý veřejně přístupný obsah všech rejstříků, registrů, evidencí a seznamů, které vedou a které jsou podle zákona veřejně přístupné: živnostenský rejstřík, rejstřík honebních společenstev, místní programy snižování emisí podle § 6 odst. 6 zákona o ochraně ovzduší (č. 86/2002 Sb.)

Informace povinně zveřejňované podle dalších zákonů:


Poslední úprava: 24.05.2018 11:28:51, Petra Kučerová