Bydlení | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Bydlení

PDF E-mail Print

Stěhování

Ohlášení změny trvalého pobytu

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu na základě návrhu

 

Nájmy, podnájmy, výměny

Směrnice č.14, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolín – novelizována s účinností od 01.11.2018

Směrnice č. 33, o hospodaření s byty v majetku města Kolín

 

Nájem bytu v Domě s pečovatelskou službou v Kolíně

Směrnice č. 12/2014 ze dne 31.3.2014, kterou se stanoví pravidla pro uzavírání nájemních smluv na byty zvláštního určení v majetku města Kolína

Žádost o nájem bytu v Domě s pečovatelskou službou v Kolíně je k dispozici na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví – oddělení sociální péče a zdravotnictví, Karlovo náměstí 45, Kolín I, kontaktní osobou je paní Martina Najbrtová, nebo zde:

Žádost o nájem bytu v DPS (PDF, 72 kB)

Prohlášení + souhlas pro DPS (PDF, 25 kB)

Vyjádření lékaře pro žádost o DPS (PDF, 25 kB)


Poslední úprava: 08.10.2020 08:58:04, Petra Kučerová

Přílohy

Zadost o najem bytu ke Směrnici č. 33 (83 kB) Žádost o výměnu nájemců v bytech (20,5 kB) Smlouva č. 9270310249 (130,4 kB) Smlouva č. 9270310530 (125,4 kB) Smlouva č. 9270310531 (125,0 kB) Žádost o přechod nájmu bytu - následky smrti nájemce (46,0 kB)