Doprava | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Doprava

PDF E-mail Print

Registrace vozidel

    Registrace vozidla

    Změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

    Ztráta, zničení nebo odcizení registrační značky

    Zápis změn v registru vozidel

    Zánik silničního vozidla

    Vyřazení silničního vozidla z provozu

    Registrace historického a sportovního vozidla pro Středočeský kraj

    Poskytnutí údajů z registru silničních vozidel

    Vydání nových dokladů k vozidlu

    Vydání tabulky s registrační značkou

    Vydání tabulky s registrační značkou na vývoz

    Vydání tabulky s registrační značkou na přání

 

Schválení technické způsobilosti

    Schválení technické způsobilosti dovezeného vozidla

    Schválení technické způsobilosti přestavby vozidla

    Schválení technické způsobilosti stavby vozidla

 

Řidičské průkazy

    Vydání řidičského průkazu

    Výměna řidičského průkazu

    Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

    Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu

    Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu

    Vydání mezinárodního řidičského průkazu

    Odevzdání řidičského průkazu, popř. MŘP z důvodu pozbytí řidičského oprávnění nebo neplatnosti ŘP

    Žádost o výpis z evidenční karty řidiče

    Vydání digitální karty řidiče

    Vydání výpisu z bodového systému

 

Místní komunikace - Kolín, Sendražice, Štítary, Zibohlavy

    Povolení uzavírky místní komunikace

    Zvláštní užívání místních komunikací

    Dodatečné povolení zvláštního užívání místní komunikace - havárie

    Povolení dopravního připojení místní komunikace, sousední nemovitosti (pozemku) k místní komunikaci (zřízení sjezdu a nájezdu) či jeho změna

    Vystavení parkovací karty A

    Vystavení parkovací karty B

    Stanovení přechodného dopravního značení

 

Silnice II. a III. třídy

    Zvláštní užívání silnic II. a III. tříd


Poslední úprava: 29.12.2015 12:50:58, Petra Kučerová

Obrázky

logo-IOP-EU-text