Dotace | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Dotace

PDF E-mail Print

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Informace pro žadatele o programovou dotaci na podporu sociálních a návazných služeb města Kolína pro rok 2017

Termín pro příjem žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních a návazných služeb v roce 2017 je od 10. 07. 2017  do 31. 08. 2017.

Pravidla a podmínky 

Žádost o dotaci

Vyúčtování

 

Informace pro žadatele o programovou dotaci města Kolína v oblasti sociálních a návazných služeb na rok 2017

Termín pro příjem žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních a návazných služeb v roce 2017 je do 7.4.2017

Vyúčtování

 

 

Odbor školství, kultury a sportu

Informace pro žadatele o programovou dotaci „Program na podporu sportovní činnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubů v územním obvodu města Kolína pro rok 2018“

 

Pravidla a podmínky

Kritéria pro stanovení výše dotace v rámci Programu na podporu sportovní činnosti

žádost o dotaci, příloha vyúčtování, čestné prohlášení

 

 

Informace pro žadatele o dotaci z rozpočtu města Kolína

 

Termíny pro příjem žádostí o dotaci kulturní komise pro rok 2017 jsou: 31. 1. 2018, 31. 5. 2018 a 31. 10. 2018.

Žádosti o dotaci komise školské a mládeže je možné podávat v průběhu roku, nejpozději do 31. 10. 2018.

Žádosti o dotaci komise tělovýchovy a sportu je možné podávat v průběhu roku, nejpozději do 30. 09. 2018.

 

Pravidla a podmínky poskytování dotací včetně formulářů žádostí naleznete zde.

 

Postup poskytování dotací:

Vyplnění žádosti dle skutečnosti, zajištění povinných příloh – propozice, zpráva, podrobný rozpočet a povinné přílohy uvedené v žádosti.

Doručení žádosti

poštou na adresu Městský úřad Kolín, Odbor školství, kultury a sportu, Sokolská 545, 280 12, Kolín I,

elektronicky – naskenovanou žádost s razítkem a vlastnoručním podpisem na odbor.skolstvi@mukolin.cz.

 

Informace pro žadatele o programovou dotaci „Program na materiální podporu neškolských organizací zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže v územním obvodu města Kolína pro rok 2018“

 

Pravidla a podmínky

žádost o dotaci, příloha vyúčtování, čestné prohlášení

 

 


Poslední úprava: 11.01.2018 10:47:29, Petra Kučerová

Přílohy

83_yu--dost-sluyzby soci-eln-u prevence 2017 (213,5 kB)