Dotace | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Dotace

PDF E-mail Print

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 

Informace pro žadatele o programové dotace v sociální oblasti na rok 2018 z rozpočtu města Kolína

Termín pro příjem žádostí o programovou dotaci města Kolína v oblasti  sociálních a návazných služeb v roce 2018 je od 24.5.2018 do 11.6.2018 (včetně).

Pravidla a podmínky  (Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci města Kolína v oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2018)

Žádost o dotaci (ŽÁDOST-SOCIÁLNÍ SLUŽBY)

Vyúčtování

 

Termín pro příjem žádostí o programovou dotaci města Kolína z komise zdravotní a sociální rady města Kolína v roce 2018 je od 25.7.2018 do 31.8.2018 (včetně).

Pravidla a podmínky  (Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci města Kolína v sociální oblasti města Kolína pro rok 2018)

Žádost o dotaci (ŽÁDOST)

Vyúčtování

 

 

Odbor školství, kultury a sportu

 

Informace pro žadatele o dotaci z rozpočtu města Kolína


Program na materiální podporu neškolských organizací zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže v územním obvodu města Kolína pro rok 2019. Žádosti se přijímají v termínu od 01.01.2019 do 31.01.2019.

Program na podporu sportovní činnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubů v územním obvodu města Kolína pro rok 2019. Žádosti se přijímají v termínu od 01.12.2018 do 10.01.2019.

Termíny pro příjem žádostí o dotaci kulturní komise pro rok 2019 jsou: 31. 01. 2019, 31. 05. 2019 a 31. 10. 2019.

Žádosti o dotaci komise školské a mládeže je možné podávat v průběhu roku, nejpozději do 31. 10. 2019.

Žádosti o dotaci komise tělovýchovy a sportu je možné podávat v průběhu roku, nejpozději do 31. 10. 2019.

 

Pravidla a podmínky poskytování dotací včetně formulářů žádostí naleznete zde.

 

Postup poskytování dotací:

Vyplnění žádosti dle skutečnosti, zajištění povinných příloh – propozice, zpráva, podrobný rozpočet a povinné přílohy uvedené v žádosti.

Doručení žádosti

poštou na adresu Městský úřad Kolín, Odbor školství, kultury a sportu, Sokolská 545, 280 12, Kolín I,

elektronicky – naskenovanou žádost s razítkem a vlastnoručním podpisem na odbor.skolstvi@mukolin.cz,

osobním doručením v pracovních dnech na Odbor školství, kultury a sportu, Městský úřad Kolín, Sokolská 545, 280 12 Kolín I,

datovou zprávou na ID datové schránky 9kkbs46.


Poslední úprava: 04.01.2019 09:14:50, Petra Kučerová