Matriční události | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Matriční události

PDF E-mail Print

Jméno a příjmení

    Změna jména a příjmení

    Změna příjmení po rozvodu

    Ženská příjmení

    Prohlášení o volbě druhého jména

 

Manželství

    Uzavření manželství

    Uzavření manželství s cizincem

    Uzavření manželství v cizině

    Uzavření církevního manželství

 

Matriky

    Vydávání matričních dokladů (rodné, oddací, úmrtní listy)

    Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize

    Nahlížení do matričních knih

    Zápis narození, uzavření manželství, úmrtí státních občanů ČR do zvláštní matriky v Brně 

    Dotazník pro rodiče narozeného dítěte sloužící k vyplnění údajů o narozeném dítěti pro nemocnici a pro městské úřady, pověřené vedením matrik, k zápisu do knihy narození a k vydání rodného listu dítěte (Dotazník s průvodním slovem)

 

Formuláře a dokumenty


Poslední úprava: 01.08.2017 07:55:28, Gabriela Malá