Ochrana přírody a krajiny | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Ochrana přírody a krajiny

PDF E-mail Print

Těžba dřeva v lese

Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení dřevin rostoucích mimo les bez povolení - oznámení 15 dnů před vykácením

Kácení dřevin rostoucích mimo les bez povolení - oznámení 15 dnů po vykácení

Vydání loveckého lístku

Vydání rybářského lístku

Vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Zásah do významného krajinného prvku

Zásah do krajinného rázu


Poslední úprava: 29.01.2016 06:38:34, Petra Kučerová

Přílohy

Oznameni_kaceni_drevin (39 kB) Zadost_o_kaceni (36,5 kB) Zadost_o_zavazne_stanovisko_k_umisteni_a_povoleni_stavby_do_krajinneho_r... (35,5 kB) Zadost_o_zavazne_stanovisko_k_zasahu_do_vyznamneho_krajinneho_prvku (38 kB) Žádost o vydání souhlasu ve smyslu ust. § 14 odst. 2 zákona č. 2891995 S... (39,5 kB) Žádost o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa (lesn... (42,5 kB) Vyrozumění o záměru provést těžbu dřeva ve výši větší něž 3 m3 na 1 ha l... (47,5 kB) Žádost o souhrnné vyjádření OŽPZ (25,5 kB) žádost o souhlas s použitím sedimentů na zemědělské půdě (24,9 kB) žádost o vyjádření k návrhu trasy (23,6 kB) tabulka č. 1 - Faktory životního prostředí- ZPF-potvrzení (10,7 kB) odvod - výpočet.tabulka č. 2 (17,1 kB) žádost o předepsání finančního odvodu (23,5 kB) A.žádost o souhlas s odnětím půdy ze ZPF (25,0 kB) bilance skrývky (30 kB) Oznámení veřejného vystoupení (20,4 kB)