Ochrana přírody a krajiny | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Ochrana přírody a krajiny

PDF E-mail Print

Těžba dřeva v lese

Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení dřevin rostoucích mimo les bez povolení - oznámení 15 dnů před vykácením

Kácení dřevin rostoucích mimo les bez povolení - oznámení 15 dnů po vykácení

Vydání loveckého lístku

Vydání rybářského lístku

Vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Zásah do významného krajinného prvku

Zásah do krajinného rázu


Poslední úprava: 29.01.2016 06:38:34, Petra Kučerová

Přílohy

žádost o souhlas s použitím sedimentů na zemědělské půdě (24,9 kB) žádost o vyjádření k návrhu trasy (23,6 kB) tabulka č. 1 - Faktory životního prostředí- ZPF-potvrzení (10,7 kB) odvod - výpočet.tabulka č. 2 (17,1 kB) žádost o předepsání finančního odvodu (23,5 kB) A.žádost o souhlas s odnětím půdy ze ZPF (25,0 kB) bilance skrývky (30 kB) Oznámení veřejného vystoupení (20,4 kB) zadost_o_povoleni_ke_kaceni_drevin_rostoucich_mimo_les (41,5 kB) oznameni_kaceni_drevin_rostoucich_mimo_les (40,5 kB) Žádost o povolení umístění a povolení stavby do 50 m od lesa (31,5 kB) Žádost o vydání rybářského lístku (37,5 kB) Poplatky za rybářské lístky (24 kB) Žádost o vyjádření (21 kB) Správní poplatky za rybářské lístky (26,5 kB) Žádost o prohlášení pozemku za lesní pozemek (36,5 kB) Žádost o udělení výjimky ze zákazu provádět mýtní úmyslnou těžbu v lesních_porostech (40 kB) Žádost o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku (34 kB) Žádost o závazné stanovisko k umístění a povolení stavby do krajinného rázu (34 kB)