Jmenný seznam | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Jmenný seznam


Mgr. Leona Auersvaldová
OSVZ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociální péče a zdravotnictví
vedoucí oddělení
Mgr. Miroslav Babák
OD - Odbor dopravy
vedoucí odboru
Dana Bendžíková
KU - Kancelář úřadu
Personální a mzdové oddělení
referentka
Lenka Borseníková
OŠKS - Odbor školství, kultury a sportu
referentka kultury a sportu
Lenka Brandejská
OSČP - Odbor správních činností a přestupků
Oddělení přestupků
přestupkové řízení
Alena Brantová
FO - Finanční odbor
Oddělení rozpočtu a vymáhání daňových pohledávek
referentka správy místních poplatků
Ing. Petra Budíková
OVAK - Oddělení vnitřního auditu a kontroly
kontrolorka
Lenka Burianová
FO - Finanční odbor
Oddělení účetnictví
účetní
Bc. Václav Carva
OD - Odbor dopravy
Oddělení komunikací, silničního hospodářství a speciální stavební úřad
místní komunikace, autobusová doprava
Hana Černovská
OŽPZ - Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení ochrany přírody a krajiny
ochrana přírody
Renata Dejmková
FO - Finanční odbor
Oddělení účetnictví
účetní
Ing. Markéta Divišová
OSMM - Odbor správy městského majetku
úklid, opravy a údržba komunikací, blokové čištění
Bc.. Jana Dlabalová
ODVZ - Odbor dotací a veřejných zakázek
projektová manažerka
Ludmila Dobřanská
FO - Finanční odbor
Oddělení účetnictví
likvidace faktur
Karin Dostálová
OIÚP - Odbor investic a územního plánování
Oddělení investic a územního plánování
investiční referentka
Drahomíra Drtinová
KU - Kancelář úřadu
Oddělení hospodářské správy
doručovatelka
Martin Ďuriš
SÚ - Odbor výstavby – stavební úřad
Oddělení stavebního úřadu
referent stav. úřadu
Petr Dušánek
OSBN - Odbor správy bytových a nebytových prostor
technik
Ing. Mgr. Zdenka Dušková
OSVZ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
vedoucí odboru
Jarmila Dvořáková
OOKŘ - Odbor obrany a krizového řízení
referentka
Ilona Dyrčíková
OSČP - Odbor správních činností a přestupků
Správní oddělení
cestovní doklady
Jitka Gallistlová
OD - Odbor dopravy
Oddělení evidence vozidel a schvalování technické způsobilosti vozidel
evidence vozidel
RNDr. Vladimír Gladkov
OŽPZ - Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší
vodní hospodářství
Ing. Martin Gregor, DiS.
OŽPZ - Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení ochrany přírody a krajiny
vedoucí oddělení
Kateřina Haklová, DiS.
OŽPZ - Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší
vodní hospodářství
Bc. Markéta Hamplová
OD - Odbor dopravy
Oddělení evidence řidičů a správních řízení
přestupky proti BSP
Ing. Romana Hanušová
SS - Sekretariát vedení města
asistentka II. místostarosty
Olga Hartmanová
KU - Kancelář úřadu
Oddělení hospodářské správy
podatelna, archiv
Eva Havlíčková
SÚ - Odbor výstavby – stavební úřad
pověřená vedením odboru
Helena Havlíčková
FO - Finanční odbor
Oddělení účetnictví
pokladní
Mgr. Michaela Havlíková
OSČP - Odbor správních činností a přestupků
Oddělení přestupků
vedoucí oddělení
Mgr. Marie Hepnárková
OSVZ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
sociálně-právní ochrana
Mgr. Iveta Herčíková
OSVZ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
sociálně-právní ochrana
Gabriela Heresová
OSVZ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
kurátorka pro děti a mládež
Mgr. Jitka Hermová
OŠKS - Odbor školství, kultury a sportu
referentka kultury a sportu
Ing. Iva Hlaváčová
OŽÚ - Živnostenský odbor – obecní živnostenský úřad
Oddělení kontroly
kontrola
Martina Hodanová
OŽÚ - Živnostenský odbor – obecní živnostenský úřad
Oddělení registrace
registrace
Věra Hofmannová
OD - Odbor dopravy
Oddělení evidence vozidel a schvalování technické způsobilosti vozidel
technik pro schvalování tech. způsobilosti vozidel
Štěpánka Holá
OŽPZ - Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší
vodní hospodářství
Michaela Holovská
KU - Kancelář úřadu
referentka RM, ZM
Mgr. Roman Holý
OD - Odbor dopravy
Oddělení evidence řidičů a správních řízení
vedoucí oddělení
Ing. Marcela Homolková
FO - Finanční odbor
Oddělení účetnictví
vedoucí oddělení
Mgr. Martina Homolková
OSVZ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
sociálně-právní ochrana
Ivana Honejsková
OVAK - Oddělení vnitřního auditu a kontroly
veřejnosprávní kontrola
Lucie Horáčková
KU - Kancelář úřadu
Oddělení hospodářské správy
podatelna, archiv
Václav Horák
OIÚP - Odbor investic a územního plánování
Oddělení investic a územního plánování
investiční referent
Jana Horáková
OD - Odbor dopravy
Oddělení evidence vozidel a schvalování technické způsobilosti vozidel
evidence vozidel
Ing. Iveta Horáková
OIÚP - Odbor investic a územního plánování
Oddělení investic a územního plánování
vedoucí oddělení
Mgr. Alena Hrabalová
ODVZ - Odbor dotací a veřejných zakázek
projektová manažerka
JUDr. Vojtěch Hrda
OŽÚ - Živnostenský odbor – obecní živnostenský úřad
Oddělení kontroly
vedoucí oddělení
Mgr. Andrea Hronová
OŽPZ - Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení ochrany přírody a krajiny
ochrana rostlin a zvířat
Mgr. Šárka Hrubá
SS - Sekretariát vedení města
asistentka starosty, tisková mluvčí
Bc. Kamil Hrubý
OD - Odbor dopravy
Oddělení evidence řidičů a správních řízení
Jiří Husa
OD - Odbor dopravy
Oddělení evidence řidičů a správních řízení
přestupky proti BSP
Pavla Husová
OSČP - Odbor správních činností a přestupků
správní řízení EO, ohlašovna, volby
Jiří Chlád
OŠKS - Odbor školství, kultury a sportu
technik
Miroslav Chramosta
OŽPZ - Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší
ochrana ovzduší, EIA
Ing. Karel Chudoba
OSMM - Odbor správy městského majetku
vyjadřování ke stavebním záměrům, sjezdy, zateplení budov, souhlas vlastníka sousedního pozemku, prodej podílů stavebních pozemků pod bytovými domy, dražby
Kateřina Jahodová
OSČP - Odbor správních činností a přestupků
Správní oddělení
občanské průkazy
Ing. Štěpánka Janstová
OSVZ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociální péče a zdravotnictví
manažer strategického plánu sociálního začleňování
Martina Jarešová
FO - Finanční odbor
Oddělení rozpočtu a vymáhání daňových pohledávek
referentka správy místních poplatků
Mgr. Ing. Šárka Jelínková
OVAK - Oddělení vnitřního auditu a kontroly
vedoucí oddělení
Veronika Jelínková
FO - Finanční odbor
Oddělení rozpočtu a vymáhání daňových pohledávek
referentka rozpočtu
Bc. Petra Jenešová
OD - Odbor dopravy
asistentka
Jitka Jeřábková, Dsp.
OSVZ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
sociálně-právní ochrana
Ludmila Jeřábková
SÚ - Odbor výstavby – stavební úřad
administrativní a spisová pracovnice
Eva Jiroutová
OSBN - Odbor správy bytových a nebytových prostor
Oddělení ekonomiky a správy pohledávek
referentka pronájmu prostor sloužících k podnikání
Ivana Johannisová , DiS.
OSVZ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociální péče a zdravotnictví
sociální pracovnice
Ing. Alena Kafková
OSBN - Odbor správy bytových a nebytových prostor
Oddělení ekonomiky a správy pohledávek
referentka majetkové správy - dluhy, žaloby, insolvence (byty)
Ing. Miroslav Káninský
OIÚP - Odbor investic a územního plánování
vedoucí odboru
Bc. Veronika Karásková
OD - Odbor dopravy
Oddělení evidence řidičů a správních řízení
přestupky proti BSP
Alžběta Kasalová
OD - Odbor dopravy
Oddělení evidence vozidel a schvalování technické způsobilosti vozidel
technik pro schvalování tech. způsobilosti vozidel
Pavlína Kašová
OD - Odbor dopravy
Oddělení evidence řidičů a správních řízení
evidence řidičů
Mgr. Michael Kašpar
Vedení města - Vedení města
Vedení města
starosta
Jana Kavříková
OŠKS - Odbor školství, kultury a sportu
referent státní správy a samosprávy ve školství
Mgr. Petr Kesner
OŠKS - Odbor školství, kultury a sportu
vedoucí odboru
Stanislava Kiliánová
OŽPZ - Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení ochrany přírody a krajiny
ochrana rostlin
Kateřina Klérová
OSMM - Odbor správy městského majetku
mobiliář, úklid
Ing. Ludmila Klobasová
FO - Finanční odbor
Oddělení účetnictví
evidence majetku
Jan Klusoň
OD - Odbor dopravy
Oddělení evidence řidičů a správních řízení
zkušební komisař
Roman Koděra
KU - Kancelář úřadu
Oddělení informatiky
informatik
Ing. Jan Kokeš
OSMM - Odbor správy městského majetku
vedoucí odboru
Jitka Kolaříková
FO - Finanční odbor
Oddělení rozpočtu a vymáhání daňových pohledávek
vymáhání pohledávek
Mgr. Zbyněk Košata
OSVZ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociální péče a zdravotnictví
sociální pracovník, veřejné opatrovnictví
Karolina Kraicová
OIÚP - Odbor investic a územního plánování
Oddělení investic a územního plánování
územní plánování
Romana Králová
OSČP - Odbor správních činností a přestupků
Správní oddělení
cestovní doklady
Jana Kramářová
OSČP - Odbor správních činností a přestupků
vedoucí odboru
Mgr. Petra Krásná
OSBN - Odbor správy bytových a nebytových prostor
Oddělení ekonomiky a správy pohledávek
vedoucí oddělení
Ing. Bc. Alena Krchová
OSVZ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
vedoucí oddělení
Zdena Kronusová, DiS.
OSVZ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
kurátorka pro děti a mládež
Monika Kroupová, DiS.
OSVZ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociální péče a zdravotnictví
sociální pohřby, ustanovení zvláštního příjemce důchodu, kluby seniorů, vítání občánků
Jana Krügerová
OSMM - Odbor správy městského majetku
věcná břemena na pozemcích města, prodej, výkup, pronájem
Markéta Kubíčková
OSČP - Odbor správních činností a přestupků
Správní oddělení
vedoucí oddělení
Mgr. Petra Kučerová
KU - Kancelář úřadu
Oddělení informatiky
implementátorka eGovernmentu v území ORP Kolín
Lucie Kučerová
OSBN - Odbor správy bytových a nebytových prostor
Oddělení ekonomiky a správy pohledávek
referentka majetkové správy - dluhy, žaloby, insolvence (byty, nebytové prostory)
Mgr. Šárka Kuchařová
KU - Kancelář úřadu
organizační pracovnice
Pavlína Kuthanová
KU - Kancelář úřadu
Personální a mzdové oddělení
referentka
Miloš Kutílek
OD - Odbor dopravy
Oddělení evidence řidičů a správních řízení
přestupky proti BSP
Iveta Langová
OSVZ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociální péče a zdravotnictví
veřejné opatrovnictví
Veronika Lapšanská
KU - Kancelář úřadu
Oddělení hospodářské správy
hospodářská správa, podatelna
Věra Lapšanská
SÚ - Odbor výstavby – stavební úřad
administrativní a spisová pracovnice
Martina Lebedová
OSČP - Odbor správních činností a přestupků
Matrika
matrikářka
Iveta Ledvinová
SÚ - Odbor výstavby – stavební úřad
Oddělení stavebního úřadu
referentka stav. úřadu
Pavlína Loudátová
KU - Kancelář úřadu
Oddělení hospodářské správy
Czech POINT, ověřování
Ing. Iveta Luťhová
OIÚP - Odbor investic a územního plánování
Oddělení investic a územního plánování
investiční referentka
Jana Mádrová
OSMM - Odbor správy městského majetku
místní poplatky za užívání veřejného prostranství (reklamní zařízení, restaurační zahrádky), hala Borky, odpadové hospodářství, vizuální smog
Mgr. Jana Machačová
OSVZ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
sociálně-právní ochrana
Ing. Gabriela Malá, MBA
OMCR - Oddělení marketingu a cestovního ruchu
vedoucí oddělení
Eva Málková
KU - Kancelář úřadu
asistentka tajemníka Městského úřadu Kolín
Ing. Věra Marková
OŽÚ - Živnostenský odbor – obecní živnostenský úřad
Oddělení registrace
registrace
Marie Matějíčková
OMCR - Oddělení marketingu a cestovního ruchu
pracovnice informačního centra
Ing. Tereza Matyášová
OŽPZ - Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení správy městské zeleně
ochrana přírody, městská zeleň
Ing. Josef Melich
OŽPZ - Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení správy městské zeleně
vedoucí oddělení
Ing. Josef Michalčík
OSBN - Odbor správy bytových a nebytových prostor
vedoucí odboru
Bc. Veronika Michálková
KU - Kancelář úřadu
Oddělení hospodářské správy
metodik spisové služby
Mgr. Iveta Mikšíková
Vedení města - Vedení města
Vedení města
I. místostarostka
Jana Miškovská
FO - Finanční odbor
Oddělení rozpočtu a vymáhání daňových pohledávek
vedoucí oddělení
Jana Mlynářová, DiS.
OIÚP - Odbor investic a územního plánování
Oddělení investic a územního plánování
investiční referentka
Bc. Žaneta Mlýnková
OD - Odbor dopravy
Oddělení evidence řidičů a správních řízení
evidence řidičů
Mgr. Eliška Moldanová
OSVZ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
sociálně-právní ochrana
Jiřina Morcová
OSMM - Odbor správy městského majetku
prodej, pronájem, výkup, směna, zahrádky
Mgr. Hana Morová
OMCR - Oddělení marketingu a cestovního ruchu
redaktorka Zpravodaje
Bc. Marie Muchová
OSVZ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
sociálně-právní ochrana
Ing. Blanka Mukařovská
OŽPZ - Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší
vedoucí oddělení
Helena Müllerová, DiS.
OŽÚ - Živnostenský odbor – obecní živnostenský úřad
Oddělení registrace
registrace
Petr Musílek
KU - Kancelář úřadu
Oddělení informatiky
vedoucí oddělení
Ing. Kateřina Myřátská
OŽÚ - Živnostenský odbor – obecní živnostenský úřad
Oddělení registrace
vedoucí oddělení
Michal Najbrt
Vedení města - Vedení města
Vedení města
II. místostarosta
Martina Najbrtová, DiS.
OSVZ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociální péče a zdravotnictví
umisťování do DPS, kluby důchodců
Bc. Vlasta Nečesaná
OSČP - Odbor správních činností a přestupků
Správní oddělení
občanské průkazy
Petra Nechanická
OSVZ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
administrativa
Václav Nešvara
SÚ - Odbor výstavby – stavební úřad
Oddělení stavebního úřadu
referent stav. úřadu
Petr Novák
KU - Kancelář úřadu
Oddělení hospodářské správy
řidič, údržbář
Mgr. Klára Nováková
OSVZ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
sociálně-právní ochrana
Jana Nováková
OD - Odbor dopravy
Oddělení komunikací, silničního hospodářství a speciální stavební úřad
silnice II. a III. tř.
Monika Novotná
OSVZ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociální péče a zdravotnictví
veřejné opatrovnictví
Josef Novotný
SÚ - Odbor výstavby – stavební úřad
Oddělení stavebního úřadu
referent stav. úřadu
Jiří Novotný
OIÚP - Odbor investic a územního plánování
Oddělení investic a územního plánování
investiční referent
Ing. Petr Nový
OŽPZ - Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší
odpadové hospodářství
Jana Nuhlíčková
OSČP - Odbor správních činností a přestupků
Matrika
matrikářka
Ivana Nutrová
OD - Odbor dopravy
Oddělení evidence řidičů a správních řízení
přestupky proti BSP
Stanislav Paďouk
OD - Odbor dopravy
Oddělení evidence vozidel a schvalování technické způsobilosti vozidel
evidence historických vozidel pro Stč. kraj.
Simona Paďourová
OD - Odbor dopravy
Oddělení evidence vozidel a schvalování technické způsobilosti vozidel
administrativní a spisová pracovnice
Lukáš Paroulek
KU - Kancelář úřadu
Oddělení hospodářské správy
dopravní referent, řidič, údržbář
Ing. Ella Pátková
KU - Kancelář úřadu
Oddělení informatiky
informatička - GIS
Bc. Michal Pazdera
KU - Kancelář úřadu
Oddělení hospodářské správy
energetik
Nikola Pazderová
KU - Kancelář úřadu
Oddělení hospodářské správy
Czech POINT, ověřování
Miroslava Pelikánová
OD - Odbor dopravy
Oddělení evidence řidičů a správních řízení
přestupky proti BSP
Jana Pešíková
SÚ - Odbor výstavby – stavební úřad
Oddělení památkové péče a vyvlastňovací úřad
vedoucí oddělení
Renata Peterová
OD - Odbor dopravy
Oddělení evidence vozidel a schvalování technické způsobilosti vozidel
evidence vozidel
Bc. Markéta Peterová
OSČP - Odbor správních činností a přestupků
evidence obyvatel, ohlašovna
Hana Petrusová
FO - Finanční odbor
Oddělení účetnictví
účetní
Ivana Pilná, DiS.
OSVZ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
sociálně-právní ochrana
Ing. Milana Podnecká
ODVZ - Odbor dotací a veřejných zakázek
projektová manažerka
Jaroslava Podoláková
OŽPZ - Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení ochrany přírody a krajiny
ochrana zemědělského půdního fondu
Mgr. Monika Pohůnková
KU - Kancelář úřadu
Oddělení hospodářské správy
vedoucí oddělení
Jitka Pokorná
OD - Odbor dopravy
Oddělení evidence řidičů a správních řízení
evidence řidičů
Michaela Pokorná
OSČP - Odbor správních činností a přestupků
Správní oddělení
občanské průkazy
Mgr. Tomáš Pospěch
OOKŘ - Odbor obrany a krizového řízení
vedoucí odboru
Mgr. Martina Pospěchová
OSVZ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociální péče a zdravotnictví
sociální pracovnice
Bc. Alena Pospíšilová
OŽPZ - Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení ochrany přírody a krajiny
lesní hospodářství a myslivost
Jeanne Pošíková
OSVZ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
sociálně-právní ochrana
Petra Procházková
OD - Odbor dopravy
Oddělení komunikací, silničního hospodářství a speciální stavební úřad
silniční hospodářství, taxislužba
Renata Procházková
OSČP - Odbor správních činností a přestupků
Oddělení přestupků
přestupkové řízení
Lenka Prokopová
FO - Finanční odbor
Oddělení rozpočtu a vymáhání daňových pohledávek
referentka správy místních poplatků
Ing. Martin Pros
OŽPZ - Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení ochrany přírody a krajiny
lesní hospodářství a myslivost
Bc. Klára Rakušanová
ODVZ - Odbor dotací a veřejných zakázek
projektová manažerka
Jana Rapčáková
OSČP - Odbor správních činností a přestupků
správní řízení EO, ohlašovna, volby
Radka Rosická
OSBN - Odbor správy bytových a nebytových prostor
Oddělení ekonomiky a správy pohledávek
referentka majetkové správy - nájmy bytů, nájemní smlouvy (TPCA)
Ing. Karolína Růžičková
FO - Finanční odbor
Oddělení účetnictví
daňová specialistka, pojištění majetku
Bc. Martin Říha
OD - Odbor dopravy
Oddělení evidence řidičů a správních řízení
zkušební komisař
Květoslava Semotamová, Dsp.
OSVZ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
sociálně-právní ochrana
Leoš Severa
OŽÚ - Živnostenský odbor – obecní živnostenský úřad
Oddělení kontroly
kontrola
Šárka Schederová
OSBN - Odbor správy bytových a nebytových prostor
Oddělení ekonomiky a správy pohledávek
referentka majetkové správy - nájmy bytů, nájemní smlouvy
Jana Schulzová
OŽÚ - Živnostenský odbor – obecní živnostenský úřad
Oddělení registrace
registrace
Ing. Jaromír Skála
OIÚP - Odbor investic a územního plánování
Oddělení investic a územního plánování
územní plánování
Jana Sklenaříková
OSBN - Odbor správy bytových a nebytových prostor
technik
Bc. Jitka Skramuská
OŠKS - Odbor školství, kultury a sportu
referentka kultury a sportu
Vladimír Sládek
KU - Kancelář úřadu
Oddělení hospodářské správy
správce areálu sv. Bartoloměje, redaktor
Alena Sluková
OSVZ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
administrativa
Ilona Slušná
OIÚP - Odbor investic a územního plánování
administrativní a spisová pracovnice
Kristýna Smítková
OSČP - Odbor správních činností a přestupků
Matrika
matrikářka
Ing. Radek Smutný
OŽPZ - Odbor životního prostředí a zemědělství
vedoucí odboru
Radka Sojková
OSVZ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
pokladní
PhDr. Dagmar Soukupová
Tajemník Městského úřadu Kolín - Tajemník Městského úřadu Kolín
Tajemník Městského úřadu Kolín
tajemnice Městského úřadu Kolín
Jana Stankeová
OŽPZ - Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší
vodní hospodářství
Bc. Helena Stará
OŽÚ - Živnostenský odbor – obecní živnostenský úřad
vedoucí odboru
Bc.. Jolana Straková
OSVZ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociální péče a zdravotnictví
veřejné opatrovnictví, přestupky
Ivana Straková
KU - Kancelář úřadu
Oddělení hospodářské správy
podatelna
Martin Svoboda
KU - Kancelář úřadu
Oddělení informatiky
informatik
Mgr. Markéta Šafránková
OSMM - Odbor správy městského majetku
prodej, výkup, směna, pronájem, E-ZAK, obnova vodohospodářské infrastruktury
Alice Šauerová
OSBN - Odbor správy bytových a nebytových prostor
referentka pronájmu bytů
Bc. Miroslav Šeda
OSČP - Odbor správních činností a přestupků
Oddělení přestupků
přestupkové řízení
Mgr. Pavla Šimečková
ODVZ - Odbor dotací a veřejných zakázek
vedoucí odboru
Bc. Vladimír Šindelář
OIÚP - Odbor investic a územního plánování
Oddělení investic a územního plánování
územní plánování
Dana Špringlová
OD - Odbor dopravy
Oddělení evidence řidičů a správních řízení
přestupky proti BSP
Bc. Radka Šturmová
OSMM - Odbor správy městského majetku
zábory, trhy, lesy, vraky, reklama
Jiří Šustr
OSBN - Odbor správy bytových a nebytových prostor
technik
Lydie Tachecí
OMCR - Oddělení marketingu a cestovního ruchu
recepční rozhledny Vodárna Kolín
Mgr. Kateřina Tesařová
OMCR - Oddělení marketingu a cestovního ruchu
referentka cestovního ruchu
Leona Tichá
OD - Odbor dopravy
pokladní
Daniela Tvrdíková
OŽPZ - Odbor životního prostředí a zemědělství
administrativa
Petra Tyčová
OD - Odbor dopravy
Oddělení evidence řidičů a správních řízení
přestupky proti BSP
Marcela Ulcová
OD - Odbor dopravy
Oddělení evidence vozidel a schvalování technické způsobilosti vozidel
evidence historických vozidel pro Stč. kraj.
Lucie Urbanová
OŽPZ - Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení správy městské zeleně
ochrana přírody, městská zeleň
Mgr. Monika Urbanová
OSVZ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
sociálně-právní ochrana
Jitka Vacková
OSMM - Odbor správy městského majetku
prodej, výkup, pronájem, směna, misys, věcná břemena na pozemcích obce
Diana Vachová
OŽÚ - Živnostenský odbor – obecní živnostenský úřad
Oddělení kontroly
kontrola
Josef Vančura
SÚ - Odbor výstavby – stavební úřad
Oddělení stavebního úřadu
referent stav. úřadu
Bc. Jan Vaníček
OSVZ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
sociálně-právní ochrana
Radka Váňová
OIÚP - Odbor investic a územního plánování
Oddělení investic a územního plánování
investiční referentka
Lucie Váňová
SÚ - Odbor výstavby – stavební úřad
administrativní a spisová pracovnice
Lucie Veselá, DiS.
OSVZ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
sociálně-právní ochrana
Ing. Petr Villner
FO - Finanční odbor
vedoucí odboru
Andrea Vincourová
SS - Sekretariát vedení města
vedoucí sekretariátu, asistentka I. místostarostky
Mgr. Kateřina Vítová
OD - Odbor dopravy
Oddělení evidence řidičů a správních řízení
přestupky proti BSP
Bc. Vendulka Voclíková
OD - Odbor dopravy
Oddělení evidence vozidel a schvalování technické způsobilosti vozidel
evidence vozidel
Ing. Jiří Vokál
SÚ - Odbor výstavby – stavební úřad
Oddělení stavebního úřadu
referent stav. úřadu
Klára Vokřálová
OSMM - Odbor správy městského majetku
prodej, výkup, směny-průmyslová zóna, obchvat
Vladimír Volf
OD - Odbor dopravy
Oddělení komunikací, silničního hospodářství a speciální stavební úřad
vedoucí oddělení
Kateřina Volkmanová
OD - Odbor dopravy
Oddělení evidence řidičů a správních řízení
evidence řidičů
Bc. Zdeňka Vosecká
FO - Finanční odbor
Oddělení rozpočtu a vymáhání daňových pohledávek
vymáhání pohledávek
Jana Vrzáčková
SÚ - Odbor výstavby – stavební úřad
Oddělení stavebního úřadu
Ing. Jana Vyšanská
SÚ - Odbor výstavby – stavební úřad
Oddělení památkové péče a vyvlastňovací úřad
referentka památkové péče
Jana Zadražilová
SÚ - Odbor výstavby – stavební úřad
podatelna odboru
Kateřina Záhorová
OŠKS - Odbor školství, kultury a sportu
referent státní správy a samosprávy ve školství
Bc. Pavel Zeman
OD - Odbor dopravy
Oddělení evidence vozidel a schvalování technické způsobilosti vozidel
vedoucí oddělení
Renáta Zemanová
OŽPZ - Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší
odpadové hospodářství
Josef Zíka
KU - Kancelář úřadu
Oddělení hospodářské správy
řidič